VAY TÍN CHẤP NGÂN HÀNG HÀNG HẢI

*

Bạn đang xem: Vay tín chấp ngân hàng hàng hải

header

*
Actions
*
*

*

*

Xem thêm: Mô Tả Đường Đi Của Bạch Huyết Trong Hệ Lớn, Mô Tả Đường Đi Của Bạch Huyết Trong Phân Hệ Lớn

*
*

Tỷ giá bán ngoại tệ và vàng

 MUABÁN
USD22,67522,865
AUD16,46417,081
CAD17,76618,241
CHF24,63425,108
DKK3,4153,826
EUR26,54627,700
GBP31,30431,872
HKD2,8632,993
JPY205.12209.56
NOK2,4622,794
SEK2,5282,802
SGD16,63317,200
THB669717
CNY3,4453,626
KRW17.3220.55
NZD15,96016,395.39
SJC56,500,00057,850,000


Tỷ giá chỉ ngoại tệ & vàng

  MUA BÁN
USD22,67522,865
AUD16,46417,081
CAD17,76618,241
CHF24,63425,108
DKK3,4153,826
EUR26,54627,700
GBP31,30431,872
HKD2,8632,993
JPY205.12209.56
NOK2,4622,794
SEK2,5282,802
SGD16,63317,200
THB669717
CNY3,4453,626
KRW17.3220.55
NZD15,96016,395.39
SJC56,500,00057,850,000


Ứng vốn sách vở và giấy tờ có giá chỉ

Ứng trước một lượng tiền cho quý khách khi sách vở có giá chưa đến hạn thanh toán


Ứng vốn giấy tờ có giá

Ứng trước một số tiền cho quý khách hàng khi giấy tờ có giá chưa đến hạn thanh toán


Ứng vốn sách vở có giá

Ứng trước một khoản tiền cho người sử dụng khi sách vở và giấy tờ có giá chưa tới hạn thanh toán