Từ Hai Muối X Và Y Thực Hiện Các Phản Ứng Sau


*
*
*
*
*
*
*
*

Từ nhị muối X cùng Y triển khai các phản ứng sau:

X → X1 + CO2

X1 + H2O → X2

X2 + Y → X + Y1 + H 2O

X2 + 2Y → X + Y2 + H2O

Hai muối X, Y tương ứng là


Thực hiện những thí nghiệm sau:

(I) đến dung dịch NaCl vào dung dịch KOH.

Bạn đang xem: Từ hai muối x và y thực hiện các phản ứng sau

(II) mang đến dung dịch Na2CO3 vào hỗn hợp Ca(OH)2.

(III) Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ, có màng ngăn.

(IV) mang đến Cu(OH)2 vào dung dịch NaNO3.

Xem thêm: Mã Số Karaoke Bài Hát Không Cảm Xúc, Ca Sĩ: Hồ Quang Hiếu Mobifone 54516

(V) Sục khí NH3 vào hỗn hợp Na2CO3.

(VI) cho dung dịch Na2SO4 vào dung dịch Ba(OH)2.

Các thí nghiệm đều điều chế được NaOH là:


Một ly nước bao gồm chứa những ion: Na+ (0,02 mol), Mg2+ (0,02 mol), Ca2+ (0,04 mol), Cl- (0,02 mol), HCO3- (0,10 mol) và SO42- (0,01 mol). Đun sôi ly nước trên cho đến khi những phản ứng xảy ra hoàn toàn thì nước sót lại trong cốc


Hấp thụ trọn vẹn 2,688 lít khí CO2 (ở đktc) vào 2,5 lít dung dịch Ba(OH)2 độ đậm đặc a mol/l, nhận được 15,76 gam kết tủa. Giá trị của a là


Hấp thụ trọn vẹn 4,48 lít khí CO2 (ở đktc) vào 500 ml dung dịch tất cả NaOH 0,1M với Ba(OH)2 0,2M, sinh ra m gam kết tủa. Cực hiếm của m là


Hỗn vừa lòng X gồm Na, Ba, Na2O và BaO. Hòa tan hoàn toàn 21,9 gam X vào nước, nhận được 1,12 lít khí H2 (đktc) cùng dung dịch Y, trong đó có 20,52 gam Ba(OH)2. Hấp thụ hoàn toàn 6,72 lít khí CO2 (đktc) vào Y, nhận được m gam kết tủa. Giá trị của m là


Hấp thụ trọn vẹn 2,24 lít CO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch có K2CO3 0,2M và KOH x mol/lít, sau khoản thời gian các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cho toàn thể Y tính năng với dung dịch BaCl2 (dư), chiếm được 11,82 gam kết tủa. Quý giá của x là


Dung dịch X đựng hỗn hợp bao gồm Na2CO3 1,5M và KHCO3 1M. Nhỏ từ từ từng giọt cho đến hết 200 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch X, hình thành V lít khí (ở đktc). Quý hiếm của V là


Cho các thành phần hỗn hợp K2CO3 với NaHCO3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào trong bình dung dịch Ba(HCO3)2 thu được kết tủa X cùng dung dịch Y. Thêm ung dung dung dịch HCl 0,5M vào bình đến khi không thể khí thoát ra thì không còn 560 ml. Biết toàn cục Y bội phản ứng hoàn toản với 200 ml hỗn hợp NaOH 1M. Khối lượng kết tủa X là


Hòa tan hoàn toàn 2,45 gam hỗn hợp X có hai sắt kẽm kim loại kiềm thổ vào 200 ml hỗn hợp HCl 1,25M, thu được dung dịch Y chứa các chất tan tất cả nồng độ mol bằng nhau. Hai sắt kẽm kim loại trong X là


Cho 7,1 gam lếu láo hợp có một kim loại kiềm X cùng một kim loại kiềm thổ Y tác dụng hết cùng với lượng dư dung dịch HCl loãng, thu được 5,6 lít khí (đktc). Kim loại X, Y là


X là kim loại thuộc phân nhóm chủ yếu nhóm II (hay nhóm IIA). Cho 1,7 gam hỗn hợp gồm kim loại X và Zn tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, ra đời 0,672 lít khí H2 (đktc). Khía cạnh khác, khi mang đến 1,9 gam X tác dụng với lượng dư hỗn hợp H2SO4 loãng, thì thể tích khí hiđro sinh ra chưa tới 1,12 lít (ở đktc). Sắt kẽm kim loại X là:


Hỗn hòa hợp X có hai sắt kẽm kim loại kiềm với một sắt kẽm kim loại kiềm thổ. Hòa tan trọn vẹn 1,788 gam X vào nước, thu được hỗn hợp Y với 537,6 ml khí H2 (đktc). Hỗn hợp Z bao gồm H2SO4 cùng HCl, trong các số ấy số mol của HCl gấp đôi lần số mol của H2SO4. Th-nc dung dịch Y bởi dung dịch Z tạo ra m gam hỗn hợp muối. Giá trị của m là


Cho 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào 300 ml hỗn hợp NaHCO3 0,1M, thu được hỗn hợp X với kết tủa Y. Cho từ từ dung dịch HCl 0,25M vào X mang đến khi ban đầu có khí hình thành thì không còn V ml. Biết các phản ứng đều xẩy ra hoàn toàn. Giá trị của V là


Nung 12,95 gam muối bột M(HCO3)2 ở ánh sáng cao đến trọng lượng không đổi, rồi cho cục bộ khí CO2 chiếm được vào dung dịch Ca(OH)2 dư thấy gồm 10 gam kết tủa. M là:


*

*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - è cổ Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ social trực tuyến số 240/GP – BTTTT vì chưng Bộ tin tức và Truyền thông.