Giải bài tập công nghệ 11 bài 4

Công nghệ 11 bài 4: mặt cắt và hình cắt

Câu hỏi giữa bài

Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 22 technology 11: gắng nào là mặt phẳng cắt, hình cắt, khía cạnh cắt.

Bạn đang xem: Giải bài tập công nghệ 11 bài 4

Trả lời:

-Mặt phẳng giảm là măt phẳng song song với mặt phẳng chiếu, đi qua tâm của đồ thể, phân tách vật thể ra có tác dụng 2 phần.

-Hình biểu diễn các đường bao của thiết bị thể nằm cùng bề mặt phẳng cắt gọi là phương diện cắt.

-Hình biểu diễn mặt cắt và các đường bao của thứ thể sau mặt phẳng cắt điện thoại tư vấn là hình cắt.

Trả lời thắc mắc Bài 4 trang 23 công nghệ 11: mặt cắt chập và mặt phẳng cắt rời khác biệt như gắng nào?

Trả lời:

-Mặt cắt chập được vẽ tức thì trên hình chiếu tương ứng, đường bao của mặt cắt được vẽ bằng nét ngay tức khắc mảnh. Còn mặt cắt rời được vẽ ở không tính hình chiếu tương ứng, con đường bao của mặt phẳng cắt được vẽ bởi nét ngay lập tức đậm.

-Mặt cắt chập dùng để biểu diễn trang bị thể gồm hình dạng đối kháng giản. Còn mặt cắt rời được vẽ ngay gần hình chiếu và tương tác với hình chiếu bởi nét gạch chấm mảnh.

Câu hỏi và Bài tập

Câu 1 trang 24 technology 11: Hình giảm và mặt phẳng cắt dùng để triển khai gì?

Trả lời:

Hình giảm và mặt cắt dùng làm biểu diễn mẫu mã và cấu tạo bên phía trong của trang bị thể. Đối với đồ vật thể có tương đối nhiều phần rỗng bên trong, còn nếu không sử dụng hình giảm và mặt phẳng cắt thì hình vẽ có khá nhiều nét đứt làm bản vẽ ko rõ ràng, sáng sủa.

Câu 2 trang 24 công nghệ 11: rõ ràng các mô hình cắt: Hình cắt toàn bộ, hình giảm một nửa, hình cắt cục bộ.

Trả lời:

-Hình giảm toàn bộ: áp dụng một phương diện phẳng giảm và dùng để biểu diễn hình dạng phía bên trong của vật dụng thể.

Xem thêm: Lời Bài Hát: Người Tình Mùa Đông, Người Tình Mùa Đông

-Hình giảm một nửa: bao gồm một nửa hình giảm ghép với một phần hình chiếu, đường chia cách là trục đối xứng vẽ bởi nét gạch chấm mảnh. Dùng làm biểu diễn đồ vật thể đối xứng.

-Hình giảm cục bộ: biển cả diễn 1 phần vật thể dưới làm nên cắt, đường số lượng giới hạn phần hình giảm vẽ bởi nét lượn sóng.

Hình giảm toàn bộ Hình cắt một nửaHình giảm cục bộ
Thành phần cấu thànhSử dụng một khía cạnh phẳng cắt. Gồm một nửa hình giảm ghép với một nửa hình chiếu, đường chia cách là trục đối xứng vẽ bởi nét gạch chấm mảnh.Dưới mẫu thiết kế cắt và đường số lượng giới hạn phần hình cắt vẽ bằng nét lượn sóng.
Biểu diễn vật thể.Biểu diễn hình dạng phía bên trong của vật thể. Biểu diễn đồ dùng thể đối xứng.Biển diễn một trong những phần vật thể

Bài 1 trang 24 technology 11: Vẽ hình cắt toàn cục của giá đỡ trong hình 4.8

*

Trả lời:

*

Bài 2 trang 24 technology 11: Vẽ hình cắt một nửa của gối cột mang lại trong hình 4.9

*

Trả lời:

*

Bài 3 trang 24 công nghệ 11: Vẽ mặt cắt phần có rãnh của trục đến trong hình 4.10