TỶ LỆ AN TOÀN VỐN TỐI THIỂU 2018

Theo báo cáo của ngân hàng Nhà nước (NHNN) gởi Quốc hội, đến vào cuối tháng 08/2019, vốn điều lệ toàn khối hệ thống đạt 591.8 nghìn tỷ đồng đồng, tăng 2.57% so với thời điểm cuối năm 2018. Tổng gia sản của khối hệ thống các TCTD đạt 11.81 triệu tỷ đồng tăng 6.7% đối với năm 2018. Hệ số CAR ở tại mức 11.9%.

Bạn đang xem: Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 2018

Năng lực tài chính của các TCTD liên tục được củng cố, vốn điều lệ tăng ngày một nhiều qua những năm: Đến vào cuối tháng 8/2019, vốn điều lệ của toàn hệ thống đạt 591.8 nghìn tỷ đồng đồng, tăng 2.57% so với thời điểm cuối năm 2018 và tăng 15.5% so với cuối năm 2017; vốn chủ cài của toàn khối hệ thống đạt 856.1 ngàn tỷ đồng đồng, tăng 12.3% so với thời điểm cuối năm 2018 với 29.7% so với cuối năm 2017. Tỷ lệ bình an vốn về tối thiểu (CAR) ở mức 11.9%.

Việc tiến hành Basel II được tập trung triển khai để thỏa mãn nhu cầu các thông lệ thế giới về bình an vốn. Về kim chỉ nam có tối thiểu 12-15 NHTM áp dụng thành công Basel II (phương pháp tiêu chuẩn trở lên), đến thời điểm này 17 NHTM (15 NHTM trong nước, 02 bank 100% vốn nước ngoài) đã bao gồm văn bạn dạng đăng ký vận dụng Thông bốn số 41/2016/TT-NHNN trước thời hạn hiệu lực, trong những số ấy 11 NHTM đã có ra quyết định chấp thuận của Thống đốc NHNN gồm: Vietcombank, VIB, OCB, MB, VPBank, TPBank, ACB, Techcombank, MSB, HDBank, ShinhanBank.

Quy mô hệ thống các TCTD liên tục tăng: Đến cuối tháng 8/2019, tổng gia sản của hệ thống các TCTD đạt 11.81 triệu tỷ vnđ tăng 6.7% đối với năm 2018 với tăng 18.8% so với thời điểm cuối năm 2017.

Xem thêm: The Jungle Book - (Cậu Bé Rừng Xanh)

Đến vào cuối tháng 8/2019, vốn điều lệ của 04 NHTMNN (Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV) đạt 139 ngàn tỷ đồng đồng, tăng 0.8% so với thời điểm cuối năm 2018; tổng gia sản đạt 5,081 nghìn tỷ đồng đồng, tăng 5.29% so với thời điểm cuối năm 2018, chỉ chiếm 43.01% toàn hệ thống; cho vay thị phần 1 đạt 3,652 ngàn tỷ đồng, chiếm 47.9% toàn hệ thống. Mặc dù nhiên, việc không ngừng mở rộng tín dụng của những NHTMNN bị tinh giảm do phải đáp ứng nhu cầu tỷ lệ an ninh vốn trong điều kiện vốn điều lệ của các ngân hàng này đủng đỉnh tăng trưởng, đặc biệt là đối với ngân hàng nông nghiệp và VietinBank.

Để bức tốc năng lực tài chính cho các NHTMNN, bảo vệ thực hiện nay đúng những quy định về tỷ lệ an toàn, thỏa mãn nhu cầu mức đầy đủ vốn theo chuẩn chỉnh mực vốn Basel II (phương pháp tiêu chuẩn), NHNN đang tích cực và lành mạnh phối hợp với Bộ Tài bao gồm xử lý vụ việc tăng vốn cho các NHTMNN theo lãnh đạo của Thủ tướng thiết yếu phủ. Tập trung chỉ đạo Agribank và những đơn vị tương quan nghiên cứu, toá gỡ các khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là về những quy định pháp lý để đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn agribank và đã có Tờ trình Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ báo cáo, đề xuất việc xử trí tài chính tính chất liên quan liêu đến cp hóa Agribank.

Đến vào cuối tháng 8/2019, vốn điều lệ của các NHTMCP đạt 270 ngàn tỷ đồng, tăng 1.3% so với thời điểm cuối năm 2018; tổng gia sản có đạt 4,918 nghìn tỷ đồng đồng, tăng 8% so với thời điểm cuối năm 2018; mang lại vay thị phần 1 đạt 3,033 ngàn tỷ đồng đồng, tăng 11.3% so với thời điểm cuối năm 2018.

Đối với những ngân hàng mua đề nghị và bank Đông Á (DAB): Trong thời hạn qua, NHNN đã lãnh đạo quyết liệt những ngân mặt hàng này xây dựng, triển khai xong phương án cơ cấu tổ chức lại/phương án phục hồi. Những ngân hàng đã công ty động, tích cực tìm tìm đối tác, bàn bạc với các nhà đầu tư chi tiêu trong nước và nước ngoài có nguyện vọng gia nhập phương án cơ cấu lại. Đến nay, NHNN đã trình Thủ tướng cơ quan chính phủ phê chăm sóc phương án cơ cấu tổ chức lại NH Đại Dương. Đối với NH Xây dựng, NHNN vẫn lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan so với dự thảo phương án tổ chức cơ cấu lại theo lãnh đạo của Thủ tướng thiết yếu phủ.