CỦA MỘT SỐ BẰNG 192 THÌ SỐ ĐÓ LÀ

Đề cưng cửng ôn tập toán lớp 4 học tập kỳ 2 để giúp đỡ các em ôn tập lại các dạng toán trọng tâm cũng tương tự các bài bác tập, luyện đề nhằm đạt được công dụng tốt trong kỳ thi chấm dứt học kỳ.

Sau đấy là các dạng bài tập kỹ năng trọng trọng tâm được tổng phù hợp trong đề cưng cửng ôn tập toán lớp 4 học kỳ 2. Phụ huynh học sinh cùng xem thêm nhé.Bạn đang xem: ba phần tư của một vài bằng 192 thì số kia là

1. Ôn tập những dạng toán ở học tập kỳ 2 lớp 4

1.1. Phân số và những phép tính với phân số

1.1.1 có mang phân số


*

*

1.1.2. đặc điểm cơ phiên bản của phân số

Nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số trong những tự nhiên khác 0 thì được một phân số bởi phân số vẫn cho.

Bạn đang xem: Của một số bằng 192 thì số đó là

Nếu chia cả tử số và chủng loại số của một phân số cùng với cùng một vài tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số sẽ cho.

1.1.3. So sánh những phân số

a) So sánh những phân số cùng chủng loại số

Trong nhì phân số tất cả cùng mẫu số:

Phân số nào có tử số bé nhiều hơn thì phân số đó nhỏ nhắn hơn.Phân số nào gồm tử số lớn hơn vậy thì phân số đó lớn hơn.Nếu tử số đều bằng nhau thì nhì phân số đó bởi nhau.

b) So sánh những phân số thuộc tử số

Trong nhì phân số bao gồm cùng tử số:

Phân số nào bao gồm mẫu số nhỏ nhiều hơn thì phân số đó mập hơn.Phân số nào có mẫu số lớn hơn thì phân số đó bé bỏng hơn.Nếu mẫu mã số cân nhau thì hai phân số đó bằng nhau.

c) So sánh các phân số không giống mẫu

Muốn đối chiếu hai phân số khác mẫu mã số, ta rất có thể quy đồng mẫu số nhị phân số kia rồi so sánh những tử số của nhị phân số mới.

1.1.4. Các phép tính phân số

a) Phép cùng phân số

Muốn cộng hai phân số bao gồm cùng chủng loại số, ta cùng hai tử số cùng nhau và giữ nguyên mẫu số.

Muốn cộng hai phân số khác mẫu mã số, ta quy đồng mẫu mã số nhì phân số, rồi cộng hai phân số đó.

b) Phép trừ phân số

Muốn trừ nhì phân số bao gồm cùng mẫu mã số, ta trừ tử số của phân số thứ nhất cho mẫu mã số của phân số đồ vật hai và không thay đổi mẫu số.

Muốn trừ nhị phân số khác mẫu mã số, ta quy đồng chủng loại số nhì phân số, rồi trừ nhị phân số đó.

c) Phép nhân phân số

Muốn nhân nhị phân số ta đem tử số nhân cùng với tử số, mẫu số nhân với chủng loại số.

d) Phép phân tách phân số

Muốn chia một phân số cho một phân số, ta rước phân số thứ nhất nhân cùng với phân số trang bị hai hòn đảo ngược.

Lưu ý: Phân số đảo ngược của một phân số là phân số đảo ngược tử số thành mẫu mã số, chủng loại số thành tử số.

1.2. Tìm hai số lúc biết tổng với hiệu của hai số đó


*

1.3. Tìm nhì số khi biết tổng hoặc hiệu với tỉ số của nhì số đó.

1.3.1. Tìm nhì số lúc biết tổng cùng tỉ số

Để giải việc tìm nhị số lúc biết tổng với tỉ số ta hoàn toàn có thể làm như sau:


*

1.3.2. Tìm nhì số lúc biết hiệu với tỉ của nhì số đó.


*

1. 4. Hình thoi và ăn diện tích hình thoi

1.4.1 Hình thoi


(Trong đó: S là diện tích s hình thoi; m, n là độ lâu năm của hai tuyến phố chéo)

2. Bài tập theo mô hình toán vào đề cương ôn tập toán lớp 4 học kỳ 2.

2.1. Bài xích tập

Bài 1: Tính cực hiếm sau

a) (Largedfrac17) + (Largedfrac78)

b) (Largedfrac43) - (Largedfrac89)

c) (Largedfrac67) x (Largedfrac32)

d) (Largedfrac56) : (Largedfrac13)

Bài 2. áp dụng dấu >,

a) (Largedfrac45) … (Largedfrac57)

b) 1 … (Largedfrac1414)

c) (Largedfrac1213) … (Largedfrac153)

d) (Largedfrac96) … (Largedfrac1510)

Bài 3. đến phân số sau: (Largedfrac187), (Largedfrac103), (Largedfrac59)

Đọc phân số và cho thấy đâu là tử số đâu là mẫu mã số

Bài 4.

Xem thêm:

Tìm hai số biết tổng của hai số bởi 900, hiệu nhì số bởi 480

Bài 5. Tìm nhì số biết.

a) Tổng của nhị số bằng 1200, gồm tỉ số bằng (Largedfrac35)

b) Hiệu của nhị số bởi 450, gồm tỉ số bằng (Largedfrac56)

Bài 6. mang lại hình thoi MNPQ, biết độ lâu năm hai đường chéo MP = 12cm, NQ = 8cm

Tính diện tích s hình thoi


2.2. Bài xích giải

Bài 1:

Áp dụng các quy tắc của phép nhân, chia, cộng, trừ phân số ta có:

a) (Largedfrac17) + (Largedfrac78) = (Largedfrac856) + (Largedfrac4956) = (Largedfrac5756)

b) (Largedfrac43) - (Largedfrac89) = (Largedfrac129) - (Largedfrac89) = (Largedfrac49)

c) (Largedfrac67) x (Largedfrac32) = (Largedfrac1814) = (Largedfrac97)

d) (Largedfrac56) : (Largedfrac13) = (Largedfrac56) x 3 = (Largedfrac156) = (Largedfrac52)

Bài 2

a) (Largedfrac45) … (Largedfrac47)

Ta tất cả cả nhì số cùng tử số cho nên vì vậy ta đối chiếu mẫu số của 2 số với nhau vày 7 > 5 bắt buộc (Largedfrac45)>(Largedfrac47)

Vậy(Largedfrac45)>(Largedfrac47)

b) 1 … (Largedfrac1414)

Rút gọn gàng (Largedfrac1414) = 1, buộc phải 1 = 1

Vậy 1 = (Largedfrac1414)

c) (Largedfrac1213) … (Largedfrac153)

Cả nhị số phần đông khác tử số lẫn chủng loại số bắt buộc ta yêu cầu quy định chủng loại số nhằm so sánh

Lấy mẫu số thông thường là 39 ta có 12 x (Largedfrac313) x 3 =(Largedfrac3639), 15 x (Largedfrac133) x 13 = (Largedfrac19539)

Ta có 195 > 36, đề xuất (Largedfrac1213)

d) (Largedfrac96) … (Largedfrac1510)

Rút gọn cả hai phân số ta có (Largedfrac96) cùng phân chia tử số và mẫu mã số đến 3 được (Largedfrac32)

Rút gọn cả hai phân số ta bao gồm (Largedfrac1510) cùng chia tử số và mẫu số cho 5 được (Largedfrac32)

Nên (Largedfrac96) = (Largedfrac1510)

Vậy (Largedfrac96) = (Largedfrac1510)

Bài 3.

(Largedfrac187) hiểu là mười tám phần bảy. Tử số là 18, mẫu số là 7.

(Largedfrac103) phát âm là mười phần ba. Tử số là 10, mẫu số là 3.

(Largedfrac59) đọc là năm phần chín. Tử số là 5, chủng loại số là 9.

Bài 4.

Số lớn cần tìm là:

Số béo = (tổng + hiệu) : 2 = (900 + 480) : 2 = 690

Số nhỏ bé cần tìm là:

Số bé = (tổng - hiệu) : 2 = (900 - 480) : 2 = 210

Vậy số buộc phải tìm là 690 với 210

Bài 5.

a) Sơ đồ bài xích toán:


Theo sơ đồ bài toán, tổng số phần cân nhau là:

3 + 5 = 8 (phần)

Số nhỏ xíu là: (tổng : số phần bằng nhau) x số phần bé nhỏ = (1200 : 8) x 3 = 450

Số to là: (tổng : số phần bởi nhau) x số phần nhiều = (1200 : 8) x 5 =750

Vậy số yêu cầu tìm là 450, 750

b) Sơ đồ bài toán:


Theo sơ đồ bài bác toán, hiệu số phần đều bằng nhau là

5 - 4 = 1 (phần)

Số nhỏ nhắn là: (Hiệu : hiệu số phần bằng nhau) x số phần bé bỏng = 450 x 4 = 1800

Số bự là: (Hiệu : hiệu số phần bằng nhau) x số phần nhiều = 450 x 5 = 2250

Vậy số bắt buộc tìm là 1800 và 2250

Bài 6.

Diện tích hình thoi MNPQ là:

(MP x NQ) : 2 = 12 x 8 : 2 = 96 : 2 = 48 ((cm^2))

Vậy diện tích hình thoi MNPQ là 48 (cm^2)

3. Cỗ đề ôn tập toán lớp 4 học kỳ 2 (có đáp án)

3.1. Bộ 10 đề ôn tập toán lớp 4 học tập kỳ 2

ĐỀ 1

Câu 1: trong những phân số: (Largedfrac818), (Largedfrac1614), (Largedfrac1530), (Largedfrac1415) phân số nào bằng phân số 4/9 ?

A. (Largedfrac818)

B. (Largedfrac1614)

C. (Largedfrac1513)

D. (Largedfrac1415)

Câu 2: trong số phân số bên dưới đây, phân số to hơn 1 là:

A. (Largedfrac12)

B. (Largedfrac43)

C. (Largedfrac34)

D. (Largedfrac45)

Câu 3: Hình bình hành là hình:

A. Tất cả hai cặp cạnh đối diện tuy nhiên song và bởi nhau

B. Có hai cặp cạnh đối diện tuy vậy song

C. Bao gồm bốn cạnh bằng nhau

D. Bao gồm hai đường chéo vuông góc cùng với nhau tại trung điểm của từng đường.

Câu 4: Một hình thoi tất cả độ nhiều năm hai đường chéo cánh là 17cm và 32cm. Diện tích của hình thoi là:

A. 272 (cm^2)

B. 725 (cm^2)

C. 556 (cm^2)

D. 277 (cm^2)

Câu 5: lựa chọn chữ số tương thích trong các chữ số sau nhằm viết vào ô trống thế nào cho 15… phân chia hết mang đến 2, 3 và 5

A. 5

B. 3

C. 2

D. 0

Câu 6: Trên tỉ lệ 1: 200, chiều lâu năm phòng học lớp đo được 5cm. Chiều dài thật ở trong nhà học kia là:

A. 500 cm

B. 2000 cm

C. 1000 cm

D. 700 cm

Câu 7: một nhóm công nhân làm đường, tất cả 7 công nhân chị em và 12 công nhân nam, viết:

A. Tỉ số của số công nhân thanh nữ và số người công nhân nam:

B. Tỉ số của số công nhân thiếu nữ và số công nhân cả tổ

C. Tỉ số của số công nhân nam với số công nhân nữ:

D. Tỉ số của số công nhân nam cùng số người công nhân cả tổ:

Câu 8: tìm kiếm x biết:

a) X : (Largedfrac34) = (Largedfrac56)

b) X – (Largedfrac23) = (Largedfrac46)

Câu 9: Chu vi của thửa ruộng hình chữ nhật là 70m. Tính diện tích của thửa ruộng, biết rằng chiều rộng của thửa ruộng bằng (Largedfrac34) chiều dài.

Câu 10. Hiện giờ bố hơn bé 30 tuổi. Ba thời gian trước tuổi con bằng (Largedfrac27) tuổi bố. Tính tuổi của mỗi cá nhân hiện nay?

ĐỀ 2

Câu 1: Phân số có mức giá trị bằng 1 là:

A. (Largedfrac33)

B. (Largedfrac32)

C. (Largedfrac34)

D. (Largedfrac72)

Câu 2. Phân số (Largedfrac25100) rút gọn gàng được phân số:

A. (Largedfrac510)

B. (Largedfrac1020)

C. (Largedfrac28)

D. (Largedfrac14)

Câu 3: Số tương thích để điền vào địa điểm trống của 15(cm^2)= ?(cm^2)là

A. 150

B. 150000

C. 15000

D. 1500

Câu 4: một đội có 12 bạn trong đó có 5 bạn nữ. Tỉ số của chúng ta nam và số bạn gái của tổ đó là:

A. (Largedfrac512)

B. (Largedfrac712)

C. (Largedfrac75)

D. (Largedfrac57)

Câu 5. Quý giá của biểu thức: 36576 : (4 x 2) – 3708 là:

A. 863

B. 864

C. 846

D. 854

Câu 6. Một lớp kính hình thoi có độ dài những đường chéo 18cm và 30cm. Tính diện tích tấm kính đó

A. 270 (cm^2)

B. 270 cm

C. 540 (cm^2)

D. 54 (cm^2)

Câu 7. Kiếm tìm x biết

a) (Largedfrac35) : x = 3

b) X : 52 = 113

Câu 8. Tính

a) (Largedfrac15) + (Largedfrac411) + (Largedfrac45) + (Largedfrac711)

b) (Largedfrac66) + ((Largedfrac59) – (Largedfrac14))

ĐỀ 3

Câu 1: tác dụng của phép tính 4 – (Largedfrac35) là?

A. (Largedfrac15)

B. (Largedfrac175)

C. (Largedfrac320)

D. (Largedfrac13)

Câu 2. Điền số thích hợp vào vị trí trống: 5 tạ 74 yến = ?kg

A. 5074

B. 50074

C. 5740

D. 1240

Câu 3. Hình thoi là:

A. Tứ giác có 2 cặp cạnh đối diện tuy nhiên song và tư cạnh bởi nhau

B. Gồm hai cạnh đối lập bằng nhau

C. Bao gồm 2 cạnh ngay cạnh vuông góc với nhau

D. Gồm hai đường chéo vuông góc với nhau.

Câu 4. Chị em hơn nhỏ 32 tuổi. Biết tuổi con bởi (Largedfrac15) tuổi mẹ. Vậy tuổi của con là:

A. 40 tuổi

B. 30 tuổi

C. 8 tuổi

D. 32 tuổi

Câu 5. Trung bình cùng của 34, 57, 92 là bao nhiêu?

A. 51

B. 61

C. 54

D. 89

Câu 6. Điền vết (>,

a) 2 tiếng 45 phút … 245 phút

b) (Largedfrac75) x (Largedfrac87) … (Largedfrac56) : (Largedfrac87)

Câu 7. Tính

a) 6839 + 9493

b) 7390 – 950

c) 857 : 9

d) 5839 x 3

Câu 8: tìm kiếm x

a) X – (Largedfrac56) = (Largedfrac23)

b) X x (Largedfrac23)= (Largedfrac73)

Câu 9: Lớp 4A có 34 học sinh. Nếu như không tính các bạn lớp trưởng thì số học viên nam gấp hai số học viên nữ. Hỏi lớp 4A bao gồm bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học viên nữ, biết lớp trưởng là nữ.

ĐỀ 4

Câu 1: Chữ số 3 vào 230258 chỉ:

A. 300

B. 30000

C. 300000

D. 3000

Câu 2. Phân số 5/8 bằng:

A. (Largedfrac1232)

B. (Largedfrac2040)

C. (Largedfrac2540)

D. (Largedfrac1521)

Câu 3. Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống

a) (Largedfrac35) + (Largedfrac14) = (Largedfrac49)

b) (Largedfrac53) – (Largedfrac12) = (Largedfrac16)

c) (Largedfrac53) – (Largedfrac12) = (Largedfrac76)

d) (Largedfrac34) : (Largedfrac49) = (Largedfrac13)

Câu 4. Tìm x

a) X - (Largedfrac234) = (Largedfrac47)

b) X : 23 = 195

Câu 5. Điền vào địa điểm trống

a) 57 phút 36 giây = ? giây

b) 560hg74dag = ?g

c) 41 tuần 98 ngày = ngày

d) 14km748m = ?m

Câu 6. Nhị kho thóc có tất cả 15 tấn 3 tạ thóc. Kho A tất cả số thóc bởi (Largedfrac45) số thóc kho B. Hỏi từng kho có bao nhiêu tạ thóc?

Câu 7. Hình bình hành ABCD tất cả AB = 15 dm, mặt đường cao AH = 9 dm. Tính diện tích hình bình hành

Câu 8. Tìm nhị số biết. Tổng hai số bởi 124, hiệu nhị số bởi 72

ĐỀ 5

Câu 1. Mang lại số 7492… chữ số điền vào khu vực chấm và để được số vừa phân chia hết cho 2 cùng vừa phân chia hết mang lại 5.

A. 2

B. 5

C. 0

D. 4

Câu 2. Số thích hợp điền vào khu vực chấm là 105(dm^2)356(cm^2)= ...(cm^2)

A. 105356(cm^2)

B. 10856(cm^2)

C. 1050356(cm^2)

D. 1406(cm^2)

Câu 3. Một hình bình hành có diện tích 192(cm^2), độ cao 12m. Độ dài đáy khớp ứng của hình kia là:

A. 32cm

B. 16cm

C. 8cm

D. 64cm

Câu 4. Điền vào địa điểm chấm: >,

a) (Largedfrac56) … (Largedfrac78)

b) (Largedfrac1428) … (Largedfrac13)

c) (Largedfrac35) … (Largedfrac1220)

d) (Largedfrac37)… (Largedfrac53)

Câu 5: Tổng độ nhiều năm đáy và độ cao của hình bình hành là 75cm, chiều cao bằng (Largedfrac23) độ lâu năm đáy. Tính diện tích của hình bình hành đó.

Câu 6. Tìm kiếm x

a) X – (Largedfrac49)= (Largedfrac37) : (Largedfrac914)

b) X + 184 = 95839

c) X : 48 = 94

d) X x 32 = 34752

Câu 7 Tìm nhị số khi biết hiệu của hai số bằng 27, gồm tỉ số là (Largedfrac76)

Câu 8. Minh bao gồm 3 lọ bi trung bình mỗi lọ bao gồm 72 viên bi. Biết lọ đầu tiên đựng 48 viên, lọ thứ bố đựng 80 viên. Hỏi lọ lắp thêm hai đựng từng nào viên?

ĐỀ 6

Câu 1: Lớp ngàn của số 15794303 gồm các chữ số:

A. 4, 3, 0

B. 9, 4, 3

C. 7, 9, 4

D. 5, 7, 9

Câu 2. Trong số số sau: 7428, 5630, 49590, 17863 số phân chia hết cho 2, 3, 5, 9 là:

A. 7428

B. 5630

C. 49590

D. 17863

Câu 3. Trong số phân số (Largedfrac716), (Largedfrac14), (Largedfrac15), (Largedfrac17) phân số nào lớn nhất là:

A. (Largedfrac13)

B. (Largedfrac716)

C. (Largedfrac15)

D. (Largedfrac17)

Câu 4. Diện tích hình vuông vắn có độ lâu năm cạnh (Largedfrac45) m là:

A. (Largedfrac1625)(m^2)

B. (Largedfrac825)(m^2)

C. (Largedfrac165)(m^2)

D. (Largedfrac3225)(m^2)

Câu 5. Tra cứu a/b biết:

a) (Largedfracab) + (Largedfrac14) = (Largedfrac56) + (Largedfrac12)

b) (Largedfrac1714) : (Largedfracab) = 2 + (Largedfrac17)

Câu 6. Kho A hơn kho B là 7 tấn 5 tạ thóc. Search số thóc mỗi khó, hiểu được số thóc của kho B bằng 4/21 số thóc kho A

Câu 7. Tìm cộng của hàng số sau:

a) 1, 2, 3, 4,…,50

b) 4, 8, 12, …,84

Câu 8. Năm nay An 12 tuổi số tuổi của An bằng (Largedfrac15) số tuổi của người mẹ và anh trai, biết anh trai hơn An 6 tuổi. Hỏi bà bầu An bao nhiêu tuổi?

ĐỀ 7

Câu 1: Điền số thích hợp vào vị trí chấm: 200000 + 8000 + 500 + 30 + 2

A. 280532

B. 2800532

C. 208532

D. 285320

Câu 2. Số tương thích vào khu vực chấm 30(m^2)16(dm^2)= ? (dm^2)

A. 3016 (dm^2)

B. 316 (dm^2)

C. 30160 (dm^2)

D. 30016 (dm^2)

Câu 3. Diện tích s hình bình hành tất cả độ nhiều năm đáy 18m, chiều cao 8m là:

A. 72 (cm^2)

B. 144 (cm^2)

C. 52 (cm^2)

D. 36 (cm^2)

Câu 4. Kiếm tìm x biết;

a) (Largedfracxy) + (Largedfrac35) = (Largedfrac74)

b) (Largedfracxy) – (Largedfrac19)= (Largedfrac37)

c) (Largedfracxy) x (Largedfrac16) = (Largedfrac23)

d) (Largedfracxy) x 5 = (Largedfrac98)

Câu 5. Trung bình cùng của nhị số là 975. Số nhỏ bé bằng (Largedfrac23) số lớn. Tìm nhì số đó.

Câu 6. Trong đợt thi đua học tốt, lớp 4A nỗ lực được 215 điểm 10, lớp 4B được 250 điểm 10, số điểm 10 của lớp 4C bằng (Largedfrac23) số điểm 10 của 4B với 4A. Tính số điểm 10 của lớp 4C?

Câu 7. Chu vi hình vuông vắn bằng 16m. Tính độ dài những cạnh?

ĐỀ 8

Câu 1: Số: “Năm trăm bảy mươi chín nghìn ko trăm mười tám”

A. 5017018

B. 579018

C. 570918

D. 579108

Câu 2: Năm 1010 thuộc cố kỉ nào

A. IX

B. X

C. XI

D. XII

Câu 3 Một hình thoi tất cả độ lâu năm hai đường chéo cánh là 18cm với 12cm. Diện tích s hình thoi là

A. 216 (cm^2)

B. 432 (cm^2)

C. 108 (cm^2)

D. 60 (cm^2)

Câu 4. Điền số tương thích vào chỗ chấm: 48 tiếng 21 phút = ? giây

A. 1746060 giây

B. 180060 giây

C. 210060 giây

D. 174060 giây

Câu 5. Tính giá trị biểu thức.

a) (Largedfrac79) + (Largedfrac25) x (Largedfrac58)

b) (Largedfrac103) – (Largedfrac43) : (Largedfrac76)

Câu 6. Kiếm tìm x biết

a) X x 4 + 480 = 5890

b) X : 8 – 95893 = 58

Câu 7: Lớp 4A bao gồm số học sinh nữ bằng (Largedfrac35) số học sinh nam. Tìm số học viên nam, số học sinh nữ lớp đó biết rằng số học viên nữ là 12 học tập sinh

ĐỀ 9

Câu 1. Điền số tương thích vào địa điểm chấm (Largedfrac1521) = …/7 là

A. 21

B. 15

C. 7

D. 5

Câu 2. Số được điền vào 5 (m^2) 9 (dm^2)= ? (cm^2)

A. 50900

B. 5900

C. 59000

D. 50090

Câu 3. Hình bình hành có diện tích s (Largedfrac38)(m^2), chiều cao (Largedfrac38)m. Độ nhiều năm đáy của hình kia là:

A. (Largedfrac38)

B. (Largedfrac964) m

C. 1m

Câu 4. Trên phiên bản đồ tỉ trọng 1: 100000, quãng con đường từ A mang lại B đo được 1m. Độ lâu năm thật của quãng mặt đường từ A mang lại B là:

A. 100000m

B. 10000m

C. 1000m

D. 100m

Câu 5. Đuôi cá nặng 450g. Đầu cá nặng bởi đuôi cá cùng với một nửa thân cá. Thân cá nặng bởi đầu cá cộng đuôi cá Hỏi cả con cá nặng trĩu bao nhiêu?

Câu 6. Tính

a) (Largedfrac34) x ((Largedfrac56) + (Largedfrac78))

b) (Largedfrac310) + (Largedfrac73) : 5

Câu 7. Tra cứu x

a) X – (Largedfrac15) = (Largedfrac78)

b) 8 : x = 748

c) X x 19 = 2019

d) X + 9589 = 94857 – 583

Câu 8. Một thửa ruộng hình chữ nhật bao gồm chiều dài là 72m cùng chiều rộng bởi (Largedfrac23) chiều dài. Biết cứ 1m2 ruộng đó thì thu hoạch được (Largedfrac34) kg thóc. Hỏi bên trên thửa ruộng đó fan ta thu hoạch được từng nào thóc?

Câu 9. Tính bằng phương pháp hợp lí nhất

1748 x 11 + 485 x 11

ĐỀ 10

Câu 1.Trong những số sau: 2019, 3019, 4019, 9099 số nào phân chia hết mang lại 3 và 9

A. 2019

B. 3019

C. 4019

D. 9099

Câu 2. Có 3 viên bi xanh với 7 viên bi đỏ vậy phân số chỉ số viên bi blue color so với tổng cộng viên bi là:

A. (Largedfrac310)

B. (Largedfrac710)

C. (Largedfrac37)

D. (Largedfrac73)

Câu 3. Cực hiếm của 9 trong 9248530 là

A. 9000

B. 90000

C. 9000000

D. 900000

Câu 4. Phép trừ (Largedfrac918) – (Largedfrac418) có công dụng là:

A. (Largedfrac518)

B. 5

C. (Largedfrac1318)

D. (Largedfrac3618)

A. XVIII

B. XIX

C. XX

D. XXI

Câu 6. Tìm x biết

a) X – (Largedfrac115) = (Largedfrac25) : (Largedfrac32)

b) 1998 : x = 25

c) X : 20 = 2020

d) X + 758 = 95409

Câu 7. Bố hơn con 36 tuổi, tuổi con bởi (Largedfrac15) tuổi bố. Hỏi cha bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?