Cho 12 gam hỗn hợp fe và cu

Cho 12 gam các thành phần hỗn hợp hai kim loại Fe, Cu chức năng vừa đủ với hỗn hợp HNO3 63%. Sau bội phản ứng thu được dung dịch A với 11,2 lít khí NO2 độc nhất vô nhị (đktc). Tính nồng độ xác suất của những chất gồm trong hỗn hợp A.


Bạn đang xem: Cho 12 gam hỗn hợp fe và cu

*

*

*

Xem thêm: Cô Bé Quàng Khăn Đỏ Tiếng Việt, Cô Bé Quàng Khăn Đỏ

Thi online trên ứng dụng cusc.edu.vn. Cài ngay!

Ta hoàn toàn có thể viết 2 phản ứng:

Fe+6HNO3 ⇒ Fe(NO3)3 +3NO2 +3H2O

Cu+4HNO3 ⇒ Cu(NO3)2 +2NO2 +2H2O


*

*

Đáp án B.

LUYỆN TẬP PHẢN XẠ NHANH, CHÍNH XÁC BT LÝ THUYẾT DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA - Livestream LÝ thầy VƯỢNG

100 CÂU TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THẦN THÁNH - Livestream TIẾNG ANH cô MAI ANH

Hỗn hòa hợp X gồm Fe, FeO và Fe2O3. Cho một luồng CO đi qua ống sứ đựng m gam các thành phần hỗn hợp X nung nóng. Sau khi dứt thí sát hoạch được 64 gam hóa học rắn A vào ống sứ cùng 11,2 lít khí B (đktc) bao gồm tỉ khối đối với H2 là 20,4. Tính giá trị m.

Nhiệt phân trọn vẹn m gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm CaCO3 cùng Na2CO3 thu được 11,6 gam chất rắn với 2,24 lít khí (đktc). Nhân tố phần trăm cân nặng CaCO3 trong X là

Cho m gam bột Cu vào 200ml hỗn hợp AgNO3 0,2M, sau phản nghịch ứng thu được 3,88 gam chất rắn X với dung dịch Y. Mang đến 2,925 gam bột Zn vào dung dịch Y sau phản ứng nhận được 5,265 gam hóa học rắn Z với dung dịch chỉ cất 1 muối bột duy nhất. Quý giá của m là

Cho 39,2 gam các thành phần hỗn hợp M tất cả Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3, CuO và Cu (trong kia oxi chỉ chiếm 18,367% về khối lượng) công dụng vừa đủ với 850 ml dung dịch HNO3 nồng độ a mol/l, chiếm được 0,2 mol NO (sản phẩm khử độc nhất vô nhị của N+5). Quý giá của a là

Cho a gam tất cả hổn hợp A gồm Fe2O3, Fe3O4. Với Cu vào dung dịch HCl dư thấy có 1 mol axit làm phản ứng và còn sót lại 0,256a gam hóa học rắn ko tan. Phương diện khác, khử trọn vẹn a gam các thành phần hỗn hợp A bởi H2 dư chiếm được 42g hóa học rắn. Tính phần trăm trọng lượng Cu trong các thành phần hỗn hợp A:


đến 12 gam hỗn hợp CU, Fe. Phản bội ứng hoàn toản với 200 ml . Hỗn hợp HCl sinh sản thành 2,24 lít khí A (đktc) được dung dịch D và chất rắn C. Mang đến lượng dư hỗn hợp NaOH vào dung dịch B lọc được kết tủa D a) Viết những PTPƯ xảy rab) Tính phần trăm theo khối lượng của mỗi sắt kẽm kim loại trong tất cả hổn hợp đầuc) tính độ đậm đặc % của dung dịch HCl vẫn dùngd) Tính cân nặng kết tủa D e) Nung tổng thể lượng kết tủa D thu được ở trên trong môi trường không có không khí đến khối lượng không đổi được chất rắn E. Dẫn khí co qua chất rắn .Tính hiệu suất phản ứng