Trung tâm hành chính huyện hòa vang

cusc.edu.vn

Lãnh đạo ubnd Quận:

Chủ tịch: Nguyễn Hà Nam

Các Phó nhà tịch:

- Phan Văn Tôn

- Nguyễn Thúc Dũng

Các phòng ban siêng môn

Tt

Phòng, ban

Điện thoại

1

Văn phòng ubnd huyện

0236. 3846172

2

Phòng nông nghiệp trồng trọt và PTNT

0236. 3673242

3

Phòng Tài chính-Kế hoạch

0236. 3671034

4

Phòng kinh tế tài chính - Hạ tầng

0236. 3846894

5

Phòng Tài nguyên với Môi trường

0236. 2469122

6

Phòng Y tế

0236. 3788468

7

Phòng giáo dục và Đào tạo

0236. 3879368

8

Phòng Lao rượu cồn và TBXH

0236. 3846160

9

Phòng văn hóa Thông tin

0236. 3846161

10

Phòng bốn pháp

0236. 3846257

11

Phòng Nội vụ

0236. 3846159

12

Thanh Tra công ty nước huyện

0236. 3783575

Các làng mạc trực thuộc

Tt

UBND xã

Điện thoại

1

Xã Hoà Tiến

0236. 3798 760

2

Xã Hòa Phú

0236. 3787 205

3

Xã Hoà Nhơn

0236. 3788 418

4

Xã Hoà Ninh

0236. 3791 177

5

Xã Hoà Phước

0236. 3846 237

6

Xã Hoà Châu

0236. 3846 287

7

Xã Hoà Phong

0236. 3846 426

8

Xã Hoà Liên

0236. 3845 602

9

Xã Hoà Khương

0236. 3784 248

10

Xã Hoà Bắc

0236. 3742 652

11

Xã Hoà Sơn

0236. 3842 163

Các đơn vị sự nghiệp

1. Trung tâm văn hóa Thông tin

Điện thoại:0236. 2223778

cusc.edu.vn

2. Ban quản lý Đầu tứ Xây dựng huyện

Điện thoại:0236. 3696087

cusc.edu.vn

3. Trung chổ chính giữa dân số

Điện thoại: 0236. 3509825

cusc.edu.vn

4. Đội soát sổ quy tắc đô thị

Điện thoại: 0236. 3672451

cusc.edu.vn

5. Đài truyền thanh

Điện thoại: 0236. 2216136

cusc.edu.vn


Bạn đang xem: Trung tâm hành chính huyện hòa vang

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
Các tin khác
*

UBND huyện Hoà Vang
Tiêu đề bài viêt:
Đường dẫn:
Email fan gửi (*): email không đúng

Xem thêm:

Họ tên bạn gửi (*): sung sướng nhập bọn họ tên
Email bạn nhận (*): e-mail không đúng
Nội dung:
Gửi
Gửi thành công
Gửi không thành công
Chỉ đạo điều hành
Dịch vụ công, tiện thể ích