Bản đồ hành chính tỉnh đồng tháp

Tỉnh Đồng Tháp gồm bao nhiêu huyện, thị xã?

Tỉnh Đồng Tháp là 1 Tỉnh thuộc tây-nam Bộ của nước ta, bao gồm trung tâm hành chính đặt tại Thành phố Cao Lãnh. Thức giấc Đồng Tháp có dân số khoảng 1.599.504 và biển lớn số xe là 66. Thức giấc Đồng Tháp bao gồm 13 huyện, thị xã.

Bạn đang xem: Bản đồ hành chính tỉnh đồng tháp


Xem các vị trí du kế hoạch tại tỉnh Đồng Tháp

*
Bản đồ hành chủ yếu Tỉnh Đồng Tháp

Tỉnh Đồng Tháp gồm bao nhiêu làng phường thị trấn?

Với diện tích thoải mái và tự nhiên khoảng 3.383,8 km2 thì thức giấc Đồng Tháp bao gồm bao nhiêu huyện, thị xã, xóm phường thị trấn nhỉ? chắc hẳn rằng bạn chưa biết Tỉnh Đồng Tháp gồm tới 13 cấp quận thị xã thị xã, trong các số ấy Tỉnh Đồng Tháp gồm 145 cung cấp xã phường thị trấn đấy. Rõ ràng như sau nhé:


1. Tp Cao Lãnh bao gồm bao nhiêu xã, phường

Xem các địa điểm du kế hoạch tại tp Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh tất cả 15 ​đơn vị hành bao gồm cấp xã, phường bao gồm 7 xã với 8 phường: Phường 11, Phường 1, Phường 2, Phường 4, Phường 3, Phường 6, xóm Mỹ Ngãi, buôn bản Mỹ Tân, làng Mỹ Trà, Phường Mỹ Phú, làng mạc Tân Thuận Tây, Phường Hoà Thuận, buôn bản Hòa An, xã Tân Thuận Đông, thôn Tịnh Thới.

2. Tp Sa Đéc gồm bao nhiêu xã, phường

Xem các vị trí du định kỳ tại tp Sa Đéc

Thành phố Sa Đéc có 9 ​đơn vị hành chính cấp xã, phường bao gồm 3 xã cùng 6 phường: Phường 3, Phường 1, Phường 4, Phường 2, buôn bản Tân Khánh Đông, Phường Tân Quy Đông, Phường An Hoà, buôn bản Tân Quy Tây, thôn Tân Phú Đông.

3. Thị buôn bản Hồng Ngự bao gồm bao nhiêu xã, phường

Xem các địa điểm du lịch tại Thị làng mạc Hồng Ngự

Thị thôn Hồng Ngự gồm 7 ​đơn vị hành chủ yếu cấp xã, phường bao gồm 4 xã với 3 phường: Phường An Lộc, Phường An Thạnh, làng Bình Thạnh, làng Tân Hội, Phường An Lạc, Xã an bình B, Xã an bình A.

4. Thị xã Tân Hồng gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du định kỳ tại huyện Tân Hồng

Huyện Tân Hồng gồm 9 ​đơn vị hành thiết yếu cấp xã, thị trấn gồm 1 thị trấn với 8 xã: thị trấn Sa Rài, thôn Tân Hộ Cơ, thôn Thông Bình, làng mạc Bình Phú, thôn Tân Thành A, buôn bản Tân Thành B, làng Tân Phước, buôn bản Tân Công Chí, thôn An Phước.

5. Thị trấn Hồng Ngự gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du lịch tại huyện Hồng Ngự

Huyện Hồng Ngự có 11 ​đơn vị hành thiết yếu cấp xã, thị trấn bao gồm 0 thị xã và 11 xã: Xã thường xuyên Phước 1, Xã thường Thới Hậu A, Xã hay Thới Hậu B, Xã hay Thới Tiền, Xã thường xuyên Phước 2, Xã hay Lạc, buôn bản Long Khánh A, xã Long Khánh B, làng Long Thuận, buôn bản Phú Thuận B, làng Phú Thuận A.

6. Thị trấn Tam Nông bao gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du lịch tại thị trấn Tam Nông

Huyện Tam Nông bao gồm 12 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn gồm một thị trấn với 11 xã: thị trấn Tràm Chim, làng Hoà Bình, thôn Tân Công Sính, làng Phú Hiệp, xã Phú Đức, buôn bản Phú Thành B, xã An Hòa, buôn bản An Long, buôn bản Phú Cường, buôn bản Phú Ninh, buôn bản Phú Thọ, làng Phú Thành A.

Xem thêm:

7. Huyện Tháp Mười có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du lịch tại thị trấn Tháp Mười

Huyện Tháp Mười gồm 13 ​đơn vị hành chủ yếu cấp xã, thị trấn gồm một thị trấn với 12 xã: thị trấn Mỹ An, xóm Thạnh Lợi, xóm Hưng Thạnh, buôn bản Trường Xuân, làng Tân Kiều, thôn Mỹ Hòa, làng Mỹ Quý, xã Mỹ Đông, xã Đốc Binh Kiều, xóm Mỹ An, xóm Phú Điền, xã Láng Biển, thôn Thanh Mỹ.

8. Huyện Cao Lãnh tất cả bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du kế hoạch tại thị xã Cao Lãnh

Huyện Cao Lãnh có 18 ​đơn vị hành chủ yếu cấp xã, thị trấn gồm một thị trấn và 17 xã: thị trấn Mỹ Thọ, thôn Gáo Giồng, làng Phương Thịnh, Xã bố Sao, thôn Phong Mỹ, thôn Tân Nghĩa, xã Phương Trà, thôn Nhị Mỹ, làng Mỹ Thọ, buôn bản Tân Hội Trung, xóm An Bình, làng mạc Mỹ Hội, buôn bản Mỹ Hiệp, làng Mỹ Long, xã Bình hàng Trung, xóm Mỹ Xương, làng mạc Bình mặt hàng Tây, xã Bình Thạnh.

9. Huyện thanh thản có từng nào xã, thị trấn

Xem các địa điểm du kế hoạch tại thị xã Thanh Bình

Huyện thanh thản có 13 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn bao gồm 1 thị trấn và 12 xã: thị trấn Thanh Bình, buôn bản Tân Quới, buôn bản Tân Hòa, làng An Phong, làng mạc Phú Lợi, buôn bản Tân Mỹ, làng mạc Bình Tấn, buôn bản Tân Huề, xóm Tân Bình, xóm Tân Thạnh, làng Tân Phú, làng mạc Bình Thành, xã Tân Long.

10. Huyện đậy Vò có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du định kỳ tại Huyện tủ Vò

Huyện đậy Vò tất cả 13 ​đơn vị hành bao gồm cấp xã, thị trấn bao gồm một thị trấn cùng 12 xã: thị trấn Lấp Vò, xã Mỹ An Hưng A, thôn Tân Mỹ, buôn bản Mỹ An Hưng B, xóm Tân Khánh Trung, xóm Long Hưng A, làng mạc Vĩnh Thạnh, buôn bản Long Hưng B, buôn bản Bình Thành, làng mạc Định An, buôn bản Định Yên, làng Hội An Đông, Xã quận bình thạnh Trung.

11. Thị xã Lai Vung gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du định kỳ tại thị xã Lai Vung

Huyện Lai Vung có 12 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn bao gồm một thị trấn với 11 xã: thị trấn Lai Vung, xã Tân Dương, làng mạc Hòa Thành, làng Long Hậu, làng Tân Phước, làng mạc Hòa Long, làng mạc Tân Thành, buôn bản Long Thắng, làng Vĩnh Thới, làng mạc Tân Hòa, làng Định Hòa, xóm Phong Hòa.

12. Huyện Châu Thành tất cả bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du định kỳ tại thị xã Châu Thành

Huyện Châu Thành gồm 12 ​đơn vị hành chủ yếu cấp xã, thị trấn bao gồm một thị trấn và 11 xã: thị trấn Cái Tàu Hạ, xóm An Hiệp, làng An Nhơn, làng Tân Nhuận Đông, xóm Tân Bình, buôn bản Tân Phú Trung, làng mạc Phú Long, thôn An Phú Thuận, xóm Phú Hựu, buôn bản An Khánh, xã Tân Phú, làng Hòa Tân.