Lời bài hát tân cổ lòng mẹ 2

Lặng quan sát chiều thu lòng nhớ thương ai. Gió gửi man mác gợi phần đa u sầu. Đường xưa nghe lá thu rơi. Chiều nay ra đứng vị trí đây. Gió giá buốt lòng với nỗi nhớ. Mẹ già chờ con ngồi đếm lá rơi. Đếm bao nhiêu lá mà bé chưa về. Xa xưa con bé xíu ngây thơ. Người mẹ hay chăm sóc bên con. Người mẹ bảo bà mẹ thương con nhiềụ Thu xưa nhìn lá rơi hoài. Yêu quý con bà bầu trông bé về. Chờ mong muốn tin nhỏ ngày tháng. Lòng đầy lo gian khổ nhớ. Bao lá thu rơi mà nhỏ chưa về. Chiều ni ngồi phía trên lòng nhớ thương ai. Bao gồm nghe trong mắt lệ thắm tuôn trào. Thời xưa con bé bỏng ngây thơ. Mà nay con vẫn ra đi. Bà bầu già chờ muốn con về.

Bạn đang xem: Lời bài hát tân cổ lòng mẹ 2


Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm:

Update Required to play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.