Để Gió Cuốn Đi Trịnh Công Sơn

sinh sống trong đời sống. Cần phải có một tấm lòng Để làm gì em biết không? Để gió (...) cuốn (...) đi Để gió (...) cuốn (...) đi Gió cuốn đi mang lại mây qua giòng sông Ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông Ôi trái tim đang cất cánh theo thời gian Làm chiếc bóng đi rao lời dối gian mọi khi chiều tối. Cần có một tiếng cười cợt Để ngậm ngùi theo lá cất cánh Rồi nước (...) cuốn (...) trôi Rồi nước (...) cuốn (...) trôi Hãy nghiêng đời xuống. Quan sát suốt một tình yêu Chỉ lặng chú ý không nói năng Để buốt (...) trái (...) tim Để buốt (...) trái (...) tim vào trái tim nhỏ chim đau nằm yên Ngủ lâu dài hơn mang theo vệt thương sâu Một nhanh chóng mai chim cất cánh đi triền miên cùng tiếng hót tan trong trời gió lên Hãy yêu ngày tới. Mặc dù quá mệt kiếp bạn Còn cuộc đời ta cứ vui mặc dù vắng (...) bóng (...) ai mặc dù vắng (...) bóng (...) ai

Bạn đang xem: Để gió cuốn đi trịnh công sơn


Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Nguồn Gốc Và Ý Nghĩa Của Việc Ăn Chay Rằm Tháng 7 Trong Phật Giáo


Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.