Cho hỗn hợp gồm 1 12 gam fe và 1 92 gam cu

Cho láo lếu hợp gồm 1,12 gam Fe và 1,92 gam Cu vào 400 ml dung dịch chứa hỗn hợp tất cả H2SO4 0,5M với NaNO3 0,2M. Sau khoản thời gian các phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp X cùng khí NO (sản phẩm khử duy nhất). đến V ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịch X thì lượng kết tủa thu được là to nhất. Giá trị về tối thiểu của V là:


Bạn đang xem: Cho hỗn hợp gồm 1 12 gam fe và 1 92 gam cu

Phương pháp giải

+ Bảo toàn electron: Σ ne đến = 3nFe + 2nCu

+ nH+ = 2nH2SO4

+ Viết PT phân phối phản ứng: NO3- + 3e + 4H+ → NO + 2H2O

=> nH+ => nOH-


Lời giải của GV cusc.edu.vn

nFe= 0,02 mol nCu = 0,03 mol

→ Σ ne cho = 0,02.3 + 0,03.2 = 0,12 mol

nH+ = 2nH2SO4= 2.0,4.0,5 = 0,4 mol

nNO3- = 0,08 mol (Ion NO3-trong môi trườngH+ có tính oxi hóa to gan lớn mật như HNO3)

NO3-+ 3e + 4H+ → NO + 2H2O

Do (frac0,123 + dư

NO3-+ 3e + 4H+ → NO + 2H2O

0,12 → 0,16

→ nH+dư = 0,4 – 0,16 = 0,24 mol →

Σ nOH– (tạo kết tủa max) = 0,24 + 0,02.3 + 0,03.2 = 0,36 mol

→ V = 0,36 lít xuất xắc 360 ml

Đáp án bắt buộc chọn là: a


*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Cho Mg phản ứng với hỗn hợp H2SO4 đặc, sau bội phản ứng nhận được khí hương thơm hắc. Khí kia là


Cho sắt tính năng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng, sau làm phản ứng thu được hỗn hợp muối và thành phầm khử X. X cần yếu là


Dãy sắt kẽm kim loại nào tiếp sau đây đều tan trong hỗn hợp H2SO4 loãng với đặc nguội ?


Cho viên kẽm chức năng với HNO3, sau phản nghịch ứng ko thấy gồm khí sinh ra. Tổng hệ số thăng bằng của bội phản ứng là


Cho nhôm tan hoàn toàn trong hỗn hợp HNO3 loãng, lạnh thu được khí N2O. Sau khi đã cân bằng, tỉ lệ thân số nguyên tử Al bị oxi hoá với số phân tử HNO3bị khử (các số nguyên, tối giản) là:


Cho 2,7 gam Al tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 loãng, sau phản bội ứng nhận được V lít khí N2O (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Quý giá của V là


Cho 1 lượng Fe bội nghịch ứng hết với hỗn hợp H2SO4 quánh nóng dư, sau phản ứng nhận được 3,36 lít khí SO2 (đktc) với m gam muối bột khan. Quý giá của m là


Cho 4,8 gam sắt kẽm kim loại R tan trọn vẹn trong dung dịch HNO3 đặc, nóng, dư chiếm được 8,96 lít khí NO2 (đktc). Sắt kẽm kim loại R là


Để trả tan trọn vẹn 9,6 gam Cu đề nghị dùng 500 ml dung dịch HNO3 (lấy dư 25% đối với lượng bắt buộc thiết), chiếm được khí NO duy nhất. Nồng độ mol của hỗn hợp HNO3 đã cần sử dụng là


Hoà tung 19,2 gam sắt kẽm kim loại M vào H2SO4 quánh nóng dư, chiếm được khí SO2. Mang đến khí này hấp thụ hoàn toàn trong 1 lít hỗn hợp NaOH 0,6M, sau phản ứng rước cô cạn hỗn hợp thu được 37,8 gam chất rắn. M là kim loại


Xem thêm: Bệnh Viêm Tai Giữa Ở Người Lớn : Nguyên Nhân & Triệu Chứng Nhận Biết

Cho 6,72 gam fe vào dung dịch cất 0,3 mol H2SO4 sệt nóng (giả thiết SO2 là thành phầm khử duy nhất). Sau thời điểm các phản bội ứng xảy ra hoàn toàn thu được


Cho 30 gam fe vào hỗn hợp HNO3 loãng rét thấy bao gồm V lít khí NO (đktc, thành phầm khử duy nhất) bay ra với sau làm phản ứng còn lại 4,8 gam sắt không tan. Quý giá của V là


Cho 6,72 gam fe phản ứng cùng với 125 ml hỗn hợp HNO3 3,2M thu được hỗn hợp X với khí NO (sản phẩm khử độc nhất của N+5). Biết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn, khối lượng muối trong dung dịch X là


Cho m gam tất cả hổn hợp X có Al với Cu vào hỗn hợp HCl dư sau khoản thời gian phản ứng chấm dứt thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Nếu cho m gam tất cả hổn hợp X trên tác dụng với HNO3 quánh nguội dư, sau phản ứng thu được 6,72 lít khí NO2 (đktc). Quý giá của m là


Cho 8,37 gam các thành phần hỗn hợp (Fe, Cu, Al) chức năng hoàn toàn cùng với lượng dư axit H2SO4 đặc nóng được 0,2 mol SO2 là sản phẩm khử duy nhất. Cân nặng muối chế tạo thành là


Hòa tung hết các thành phần hỗn hợp X bao gồm 16,8 gam fe ; 2,7 gam Al với 5,4 gam Ag công dụng với H2SO4 quánh nóng dư chỉ thoát ra khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất của S). Số mol H2SO4 sẽ tham gia phản nghịch ứng là


Thể tích hỗn hợp HNO3 1M (loãng) tối thiểu cần dùng để làm hoà tan trọn vẹn một láo lếu hợp bao gồm 0,15 mol Fe và 0,15 mol Cu là (biết phản bội ứng tạo hóa học khử độc nhất là NO) là


Cho 2,91 gam hỗn hợp X bao gồm Mg, Cu, Al tan hết trong hỗn hợp HNO3 loãng, dư thu dược 1,12 lít khí NO sống đktc ( không thể sản phẩm khử khác) với dung dịch Y. Mang đến Y chức năng với dung dịch NaOH thì nhận được lượng kết tủa lớn nhất là m gam. Giá trị của m là


Cho 21,6 gam bột Mg tan hết trong dung dịch hỗn hợp bao gồm NaNO3 và KHSO4 thu được dung dịch X chỉ chứa m gam láo hợp các muối trung hòa - nhân chính và 5,6 lít hỗn hợp khí Y tất cả N2O và H2 (tỉ khối của Y đối với H2 là 13,6). Giá trị gần độc nhất của m là:


Hỗn hợp X có Cu, Mg, MgO được hòa tan trọn vẹn vào HNO3 loãng, dư nhận được 4,48 lít khí NO (đktc) là thành phầm khử duy nhất. Còn mặt khác nếu tất cả hổn hợp đó làm phản ứng với hỗn hợp H2SO4 loãng, dư, nhận được 3,36 lít khí H2 (đktc). Trọng lượng kim nhiều loại Cu gồm trong X là


Cho hỗn hợp có 1,12 gam Fe và 1,92 gam Cu vào 400 ml dung dịch chứa hỗn hợp tất cả H2SO4 0,5M và NaNO3 0,2M. Sau khi các làm phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp X và khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Mang lại V ml dung dịch NaOH 1M vào hỗn hợp X thì lượng kết tủa chiếm được là to nhất. Giá chỉ trị tối thiểu của V là:


*

*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - è cổ Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ social trực con đường số 240/GP – BTTTT bởi vì Bộ thông tin và Truyền thông.