ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUA CÁC KỲ ĐẠI HỘI

(Bqp.vn) - Đảng cùng sản nước ta là người tổ chức và chỉ huy mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Tự khi thành lập đến nay, Đảng cùng sản nước ta đã trải qua 12 kỳ đại hội đại biểu toàn quốc. Từng kỳ Đại hội là một mốc son chói lọi phản ánh sự cứng cáp của Đảng và giải pháp mạng vn dưới sự chỉ đạo của Đảng. Những thắng lợi vĩ đại cơ mà Nhân dân ta vẫn giành được trong hơn bảy thập kỷ qua đều bắt nguồn từ những việc Đảng nắm rõ và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tứ tưởng hcm vào trong thực tế cách mạng Việt Nam, vạch đi xuống đường lối biện pháp mạng đúng đắn, sáng sủa tạo cân xứng với thực tiễn đất nước và xu thay thời đại.

Đại hội đại biểu đất nước hình chữ s lần máy I

Đại hội đại biểu cả nước lần thứ I của Đảng đặt ra 3 nhiệm vụ quan trọng, chỉ đạo toàn dân phòng đế quốc, chống chiến tranh. Đại hội đại biểu việt nam lần sản phẩm công nghệ I đánh dấu chiến thắng của cuộc chống chọi khôi phục hệ thống tổ chức của Đảng và những tổ chức quần chúng cách mạng vào cả nước, chuẩn bị điều kiện cho Đảng phi vào thời kỳ đấu tranh mới.

Đại hội đại biểu vn lần thiết bị II

*

Đại hội đại biểu toàn nước lần sản phẩm II của Đảng. (ảnh tư liệu)

Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng là 1 trong sự kiện lịch sử vẻ vang trọng đại, khắc ghi bước trưởng thành mới về bốn tưởng, đường lối chủ yếu trị của Đảng. Đảng từ kín trở lại vận động công khai với tên thường gọi Đảng Lao hễ Việt Nam, đáp ứng nhu cầu yêu cầu phát triển cách mạng.

Đại hội đại biểu vn lần máy III

*

Chủ tịch hồ nước Chí minh khai mạc Đại hội lần đồ vật III của Đảng. (ảnh tư liệu)

Đại hội đại biểu toàn nước lần lắp thêm III của Đảng thành công, là nguồn ánh sáng mới, lực lượng new cho toàn Đảng với toàn dân ta xây dựng thành công CNXH ở khu vực miền bắc và đấu tranh tiến hành hòa bình, thống độc nhất vô nhị nước nhà.

Đại hội đại biểu đất nước hình chữ s lần đồ vật IV

Đại hội đã thai ra Ban Chấp hành tw gồm 101 ủy viên ưng thuận và 32 ủy viên dự khuyết. Bộ thiết yếu trị gồm có 14 ủy viên bằng lòng và 03 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Lê Duẩn được bầu làm Tổng túng thư Ban Chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam.

Đại hội đại biểu đất nước hình chữ s lần lắp thêm V

*

Đại hội đại biểu toàn nước lần máy V của Đảng. (ảnh bốn liệu)

Đại hội thai Ban Chấp hành tw gồm 116 ủy viên chủ yếu thức, 36 ủy viên dự khuyết. Bộ chủ yếu trị có 13 ủy viên chính thức, 02 ủy viên dự khuyết, Ban bí thư gồm 10 đồng chí, bằng hữu Lê Duẩn được thai lại giữ phục vụ Tổng túng bấn thư. Đại hội V đã bao gồm bước kiếm tìm tòi bước tiến trên tuyến phố quá độ lên CNXH, thứ 1 là về mặt khiếp tế.

Đại hội đại biểu việt nam lần vật dụng VI

*

Đại hội đại biểu đất nước hình chữ s lần vật dụng VI của Đảng. (ảnh bốn liệu)

Đại hội đại biểu vn lần lắp thêm VII

*

Đại hội đại biểu nước ta lần đồ vật VII của Đảng. (ảnh tư liệu)

Đại hội VII là Đại hội của trí óc - đổi mới - dân chủ - kỷ cưng cửng - đoàn kết; là Đại hội lần thứ nhất thông qua cương lĩnh xây dựng giang sơn trong thời kỳ quá đáng lên chủ nghĩa làng hội nghỉ ngơi nước ta. Đại hội một lần nữa xác minh Đảng cộng sản việt nam là đội mũi nhọn tiên phong của kẻ thống trị công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành tiện ích của kẻ thống trị công nhân, dân chúng lao đụng và của tất cả dân tộc. Đảng lấy công ty nghĩa Mác - Lênin và bốn tưởng sài gòn làm nền tảng gốc rễ tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, lấy tập trung dân công ty làm nguyên tắc tổ chức cơ bản.

Đại hội đại biểu vn lần đồ vật VIII

Đại hội VIII khắc ghi bước ngoặt chuyển giang sơn ta sang thời kỳ mới -thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, tiến bộ hoá; vì phương châm dân giàu, nước mạnh, làng mạc hội công bằng, văn minh, vững bước tiến lên công ty nghĩa xóm hội.

Đại hội đại biểu nước ta lần vật dụng IX

Đại hội đã thông qua report Chính trị với title “Phát huy sức khỏe toàn dân tộc, thường xuyên đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, tiến bộ hóa, xây dựng và đảm bảo an toàn Tổ quốc vn xã hội chủ nghĩa”. Đại hội đã thai Ban Chấp hành trung ương gồm 150 đồng chí. Đồng chí Nông Đức mạnh khỏe được thai làm Tổng túng thiếu thư của Đảng.

Đại hội đại biểu việt nam lần thứ X

Báo cáo chính trị được Đại hội trải qua với tiêu đề: “Nâng cao năng lượng lãnh đạo cùng sức võ thuật của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn vẹn công cuộc đổi mới, sớm đưa việt nam ra khỏi chứng trạng kém vạc triển”. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành trung ương gồm 160 đồng chí ủy viên xác nhận và 21 bè bạn ủy viên dự khuyết. Đồng chí Nông Đức Mạnh liên tiếp được thai làm Tổng túng thư của Đảng.

Đại hội đại biểu nước ta lần trang bị XI

Đại hội có trọng trách nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật, đề cao ý thức tự phê bình nghiêm túc, để kiểm điểm, nhận xét khách quan, toàn diện những thắng lợi và yếu kém, khuyết điểm. Đại hội cũng rút ra những bài học kinh nghiệm kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, thực hiện nhiệm vụ phạt triển kinh tế tài chính - buôn bản hội 5 năm (2006 - 2010), tổng kết chiến lược phát triển kinh tế - xóm hội 10 năm (2001 - 2010) và trăng tròn năm triển khai Cương lĩnh xây dựng non sông trong thời kỳ quá đáng lên nhà nghĩa làng mạc hội.

Đại hội đại biểu cả nước lần đồ vật XII

Với chủ đề “Tăng cường kiến thiết Đảng vào sạch, vững mạnh; vạc huy sức khỏe toàn dân tộc và dân công ty xã hội nhà nghĩa; tăng cường toàn diện, đồng hóa công cuộc thay đổi mới; bảo vệ vững vững chắc Tổ quốc, giữ lại vững môi trường hòa bình, ổn định; nỗ lực sớm đưa vn cơ phiên bản trở thành nước công nghiệp theo phía hiện đại”, Đại hội vẫn thảo luận, thống nhất đánh giá tổng quát hiệu quả thực hiện tại Nghị quyết Đại hội XI, trách nhiệm phát triển kinh tế tài chính - thôn hội 5 năm 2011 - năm ngoái và chú ý lại 30 năm thay đổi mới.

Đại hội đại biểu đất nước hình chữ s lần thiết bị XIII

*

Đại hội đại biểu cả nước lần vật dụng XIII của Đảng cộng sản Việt Nam. (ảnh: TTXVN)

Với nhà đề: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và khối hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí cùng quyết tâm cải tiến và phát triển đất nước, vạc huy sức mạnh đại liên hiệp toàn dân tộc bản địa kết hợp với sức mạnh dạn thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, nhất quán công cuộc thay đổi mới; xuất bản và bảo vệ vững kiên cố Tổ quốc, giữ lại vững môi trường xung quanh hòa bình, ổn định; nỗ lực để đến giữa thế kỷ XXI, vn trở thành một nước vạc triển, theo lý thuyết xã hội nhà nghĩa”; Đại hội có trọng trách tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần đồ vật XII gắn thêm với việc review 35 năm tiến hành công cuộc thay đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), kế hoạch phát triển kinh tế tài chính - xã hội 10 năm 2011 - 2020; đưa ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - thôn hội 5 năm 2021 - 2025 (kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước); xác minh mục tiêu, phương tìm hiểu năm 2030 (kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng) cùng tầm quan sát phát triển nước nhà đến năm 2045 (kỷ niệm 100 năm thành lập nước vn Dân nhà cộng hòa, ni là nước cùng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).