Bình Yên Để Gió Đưa Em Về

Bình yên ổn một thoáng mang đến tim mềm //Bình yên ổn ta vào đêm //Bình im để đóa hoa ra kính chào //Bình yên ổn để trăng cao //Bình yên để sóng yêu thương bờ //Bình yên không ngờ //Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên //////< Lyrics from: http://www.cusc.edu.vn >////Bình lặng để gió đưa em về //Bình im ta chờ nghe //Chờ nghe tình vỗ lên tim bản thân //Chờ nghe tình mỹ miều //Bình im để nắng soi môi thơm //Bình yên ổn ta mừng //Mừng em đã hết đau thương về đây ấm bái //Mừng em đã biết xót thương tình yêụ ////Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa //Như từ vào nhau lớn lên khôn lên cùng cả nhà //Như một câu hát ứa ra từ tim //Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên //Ðể quên hết khó khăn khăn li tán ////Bình yên một thoáng cho tim mềm //Bình yên ta vào đêm //Bình im để đóa hoa ra kính chào //Bình lặng để trăng cao //Bình im để sóng yêu thương bờ //Bình yên không ngờ //Lòng ta se sẽ câu gớm bình yên. ////(Guitar solo) ////(Trần Hiếu): //Bình yên để gió đưa em về //Bình im ta chờ nghe //Chờ nghe tình vỗ lên tim mình //Chờ nghe tình đẹp đẹp //Bình im để nắng soi môi thơm //Bình im ta mừng //Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng //Mừng em đã biết xót thương tình yêụ ////Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa //Như từ vào nhau lớn lên khôn lên cùng cả nhà //Như một câu hát ứa ra từ tim //Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên //Ðể quên hết cực nhọc khăn li tán ////(Trần Hiếu): thận trọng một thoáng đến tim mềm //(Trần Thu Hà): an toàn ta vào đêm //(Trần Hiếu): an toàn để đóa hoa ra kính chào //(Trần Thu Hà):Bình im để trăng cao //(Trần Hiếu):Bình im để sóng thương cảm bờ //(Trần Thu Hà):Bình yên không ngờ //(Trần Hiếu):Mừng em đã hết đau thương về đây ấm thờ //(Trần Thu Hà):Mừng em đã biết xót thương tình yêụ //(Both): Mừng em ta hát đầy hơn xưạ