Xem Ngày Đẹp Tháng 1 Năm 2018

Để giúp quý khách thuận lợi trong vấn đề xem ngày tốttháng một năm 2018 cũng tương tự thuận nhân tiện trong câu hỏi so sánh những ngày hồi tháng 1/2018 cùng với nhau. Shop chúng tôi đã Tổng phù hợp tất một ngày dài đẹp vào tháng 12018 cũng giống như đưa ra các ngày chưa giỏi trong tháng.

Trong trường đúng theo quý chúng ta không nên xem ngày xuất sắc tháng một năm 2018 xuất xắc xem ngày rất đẹp tháng một năm 2018 bởi vì đã có dự định tiến hành các bước vào một ngày rõ ràng trong mon 1, quý bạn phấn kích tìm mang đến ngày tương xứng và lựa chọn xem chi tiết hoặc chọn chính sách Xem ngày giỏi xấu để thấy một ngày cố kỉnh thể.


Xem ngày giỏi tháng 2 năm 2018


Xem ngày giỏi tháng 3 năm 2018


Xem phong thủy 2022 theo từng tháng


TRA CỨU TỬ VI 2022

Nhập đúng mực thông tin của mình!


NamNữ

TỔNG HỢP NGÀY TỐT XẤU vào THÁNG 1 NĂM 2018


Lịch dương

1

Tháng 1


Lịch âm

15

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Quý Tỵ, tháng Nhâm Tý, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


coi NGÀY TỐT THEO TUỔI

Chọn mon (Dương lịch):


Chọn tuổi:


Xem kết quả

Lịch dương

2

Tháng 1


Lịch âm

16

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày giáp Ngọ, mon Nhâm Tý, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

3

Tháng 1


Lịch âm

17

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Ất Mùi, mon Nhâm Tý, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (câu trằn hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

4

Tháng 1


Lịch âm

18

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Bính Thân, tháng Nhâm Tý, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

5

Tháng 1


Lịch âm

19

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Đinh Dậu, tháng Nhâm Tý, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (minh mặt đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

6

Tháng 1


Lịch âm

20

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Mậu Tuất, tháng Nhâm Tý, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

7

Tháng 1


Lịch âm

21

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Hợi, tháng Nhâm Tý, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (chu tước đoạt hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

8

Tháng 1


Lịch âm

22

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Canh Tý, mon Nhâm Tý, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

9

Tháng 1


Lịch âm

23

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Tân Sửu, tháng Nhâm Tý, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

10

Tháng 1


Lịch âm

24

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Dần, mon Nhâm Tý, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

11

Tháng 1


Lịch âm

25

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Quý Mão, tháng Nhâm Tý, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (ngọc con đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

12

Tháng 1


Lịch âm

26

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày liền kề Thìn, mon Nhâm Tý, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

13

Tháng 1


Lịch âm

27

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Ất Tỵ, tháng Nhâm Tý, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

14

Tháng 1


Lịch âm

28

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Bính Ngọ, tháng Nhâm Tý, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

15

Tháng 1


Lịch âm

29

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Đinh Mùi, mon Nhâm Tý, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (câu trằn hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

16

Tháng 1


Lịch âm

30

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Mậu Thân, tháng Nhâm Tý, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

17

Tháng 1


Lịch âm

1

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Dậu, tháng Quý Sửu, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (câu nai lưng hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

18

Tháng 1


Lịch âm

2

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Canh Tuất, tháng Quý Sửu, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

19

Tháng 1


Lịch âm

3

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Tân Hợi, tháng Quý Sửu, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (minh mặt đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

20

Tháng 1


Lịch âm

4

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Tý, tháng Quý Sửu, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

21

Tháng 1


Lịch âm

5

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Quý Sửu, tháng Quý Sửu, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (chu tước đoạt hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

22

Tháng 1


Lịch âm

6

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày tiếp giáp Dần, tháng Quý Sửu, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

23

Tháng 1


Lịch âm

7

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày Ất Mão, mon Quý Sửu, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (kim con đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

24

Tháng 1


Lịch âm

8

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Bính Thìn, mon Quý Sửu, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

25

Tháng 1


Lịch âm

9

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Đinh Tỵ, mon Quý Sửu, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (ngọc mặt đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

26

Tháng 1


Lịch âm

10

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Mậu Ngọ, tháng Quý Sửu, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

27

Tháng 1


Lịch âm

11

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày Kỷ Mùi, tháng Quý Sửu, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

28

Tháng 1


Lịch âm

12

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Canh Thân, mon Quý Sửu, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

29

Tháng 1


Lịch âm

13

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày Tân Dậu, mon Quý Sửu, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (câu è hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

30

Tháng 1


Lịch âm

14

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Tuất, mon Quý Sửu, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

31

Tháng 1


Lịch âm

15

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Quý Hợi, mon Quý Sửu, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (minh con đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Trên đấy là Tổng hợp ngày xuất sắc tháng một năm 2018 mà cửa hàng chúng tôi muốn gửi đến các bạn. Mặc dù nhiên, một ngày xuất sắc cũng chỉ phù hợp với một vài tuổi cũng như các công việckhác nhau. Núm nên, khi nắm bắt được ngày tốt xấu vào thời điểm tháng 1/2018 thì bạn phải tra cứu: xem ngày xuất sắc hợp tuổi để có kết quả cụ thể và chính xác nhất mang lại mình.

XEM NGÀY TỐT VẠN SỰ trong NĂM 2022

♦Ngày giỏi tháng 1năm 2022 ♦Ngày tốt tháng 7năm 2022

♦Ngày tốt tháng 2 năm 2022 ♦Ngày xuất sắc tháng 8 năm 2022

♦Ngày tốt tháng 3 năm 2022 ♦Ngày giỏi tháng 9 năm 2022

♦Ngày tốt tháng 4 năm 2022 ♦Ngày xuất sắc tháng 10 năm 2022

♦Ngày tốt tháng 5 năm 2022 ♦Ngày tốt tháng 11 năm 2022

♦Ngày giỏi tháng 6năm 2022 ♦Ngày giỏi tháng 12 năm 2022

*
Xem ngày xuất sắc theo từng mục đích công việc

♦ coi ngày xuất sắc xuất hành năm 2022

♦ xem ngày giỏi cắt tóc năm 2022

♦ coi ngày xuất sắc cưới hỏi năm 2022

♦ coi ngày chuyển bàn thờ cúng năm 2022

♦ coi ngày cài đặt xe máy, xe hơi năm 2022

♦ xem ngày bắt chó

♦ coi ngày đưa nhà năm 2022

♦ coi ngày giỏi treo bảng hiệu

♦ xem ngày giỏi khai trương mở cửa hàng năm 2022

♦ coi ngày giỏi mua điện thoại cảm ứng thông minh