Sinh viên

*

**Lưu ý:Sinh viên bao gồm thể xem chi tiết các buổi học trong 01 tuần bằng giải pháp chọn “TKB theo tuần”. Để xem thời khoá biểu cá nhân toàn học kỳ, sv chọn “TKB cá nhân”và chọn coi TKB ở tất cả các tuần nằm trong thời gian học củahọc phần(tuần đầu, tuần kế, tuần cuối- click chọn ngay bên dưới TKB theo tuần).
*
Thời khóa biểu hiển thịtheo học kỳ
*
Thời khóa biểu hiển thị theo tuần

2/ ký hiệu trong Thời khóa biểuTrong Thời khóa biểu, sẽ có những ký hiệu như sau:- Mã MH: mã môn học- tên MH: thương hiệu môn học- team MH: team môn học- STC: số tín chỉ- TH: tổ thực hành hoặc thảo luận (nếu học phần đăng cam kết là học phần tất cả chia tổ thực hành hoặc thảo luận)- Thứ: học vào thứ làm sao trong tuần- Tiết BD: tiết bắt đầu- ST: số tiết- Phòng: chống học- Thời gian học: thời gian bắt đầu với kết thúc môn học3/ ký kết hiệu phòng học vào Thời khóa biểu
+ phòng học ký hiệu A, B: Trụ sở thiết yếu Điện Biên Phủ (475A Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM)+ chống học cam kết hiệu D: Cơ sở 276 Điện Biên Phủ (276 Điện Biên Phủ, P.17, Q. Bình Thạnh, TP.HCM).+ chống học ký hiệu U: Cơ sở Ung Văn Khiêm (31/36 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM)+ phòng học cam kết hiệu E: Trung trọng tâm Đào tạo Nhân lực Chất lượng cao (Lô E1, Phân khu đào tạo E1, khu vực Công Nghệ cao TP.HCM, P.Hiệp Phú, Q.9, TP.HCM).+ ký kết hiệu phòng học R: Viện Công nghệ Cao cusc.edu.vn (Viện Công nghệ Cao cusc.edu.vn, Lô E2B4, đường D1, p. Long Thạnh Mỹ, khu Công Nghệ Cao, Q.9, TP.HCM).
4/ Thời gian học và những tiết học vào ngày- Một năm học tại cusc.edu.vn gồm 02 học kỳ chính, mỗi học kỳ được phân tách nhỏ thành học kỳ A cùng B.- Một ngày học gồm 05 ca; thời gian bắt đầu với kết thúc những ca học cụ thể như sau:
Buổi họcCa họcGiờ học
Buổi sángCa 1 (tiết 1,2,3)Ca 2 (tiết 4,5,6)Từ 06h45 đến 09h00Từ 09h20 đến 11h35
Buổi chiềuCa 3 (tiết 7,8,9)Ca 4 (tiết 10,11,12)Từ 12h30 đến 14h45Từ 15h05 đến 17h20
Buổi tốiCa 5 (tiết 13,14,15)Từ 18h00 đến 20h15
MINH HỌA CÁCH xem THỜI KHÓA BIỂU
*

vào thời khóa biểu bên trên đây, các ký hiệu được hiểu như sau:
Mọi thắc mắc sinh viên phấn kích liên hệ:Bộ phận Tư vấn - Hỗ trợ học vụ (Ô Số 8)Phòng Tư vấn Tuyển sinh - Truyền thông (Sảnh B)475A Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCMHotline: (028) 2201 0077
Thực hiện: Hoàng Thương - Thương NhiPhòng Tư vấn Tuyển sinh - Truyền thông