Viện Hàn Lâm Khoa Học Việt Nam

Thiết bị sắc cam kết lỏng tính năng cao ghép nối phổ cân nặng sử dụng nguồn cảm ứng cao tần plasma (HPLC-ICP-MS)


*

Viện Hàn lâm công nghệ và công nghệ Việt nam vinh dự đóng góp 2 trong 10 sự khiếu nại khoa học công nghệ nổi nhảy năm 2021


*

Công nghệ thêm vào màng chitosan phối hợp với các hóa học phức chelat, nano sắt kẽm kim loại bọc phân ure và một số loại phân bón khác


*

Công nghệ thu hóa học quý trong nấm mèo đông trùng hạ thảo


Hàng năm, Viện Hóa học đã tham gia thực hiện hàng trăm đề tài những cấp và các đề tài nằm trong chương trình trọng điểm cấp đơn vị nước như: những đề tài thuộc công tác Hóa dược, lịch trình Tây bắc, chương trình Vật liệu, chương trình Tây nguyên 3, chương trình cải tiến và phát triển nông làng mạc miền núi, những đề tài ở trong Quỹ khoa học và công nghệ Quốc gia, đề tài tự do cấp công ty nước, trọng trách Nghi định thư cung cấp Nhà nước và những đề tài nhiệm vụ cấp Viện Hàn lâm công nghệ và công nghệ Việt Nam.

 Đặc biệt, vào 5 năm gần đây (2013-2018), Viện Hóa học đã được giao tiến hành trên 500 đề tài, dự án nghiên cứu các cấp, ra mắt được 190 công trình trên những tạp chí nước ngoài SCI cùng SCI-E, 655 công trình trên các tạp chí Quốc gia, được cấp cho 2 bởi độc quyền sáng chế và 11 chiến thuật hữu ích, xuất bạn dạng 4 giáo trình cùng sách tham khảo.

Hiện ni Viện hóa học đang xúc tiến 03 hướng nghiên cứu và phân tích chính nằm trong 7 phía ưu tiên của Viện Hàn lâm KH và công nhân Việt Nam.

* Hướng phân tích về Hóa sinh cơ học và khoa học sự sống

- Điều tra, nghiên cứu nguồn khoáng sản sinh học cùng bề mặt đất cùng dưới đại dương của Việt Nam. Phạt hiện những chất có chức năng dùng có tác dụng thuốc chữa bệnh cho người, gia súc và cây trồng, những chất thực hiện trong ngành mùi hương liệu, mỹ phẩm, nông nghiệp và đời sống.

- Nghiên cứu phương thức tổng hợp những hợp chất bao gồm hoạt tính sinh học, vật liệu hóa dược. Hoàn thiện, nâng cấp các phương pháp tổng vừa lòng từ qui mô nghiên cứu và phân tích lên qui trình công nghệ như: metformin, glibenclamit, stavudin, celecoxib, taxol, taxotere, elotinil…

- Tổng hợp toàn phần, chào bán tổng thích hợp dẫn xuất mới của những hợp chất thiên nhiên nhóm triterpenoit, artemisinin, naphthoquinon, anthraquinon, isoquinolin, indenoisoquinolin, parthenin, ancaloit indol, hemiasterlin, diketopiperazin, combretastatin, diphenypyrazol, podophyllotoxin, benzothiazol,…

- nghiên cứu và phân tích chiết tách bóc phân lập các hợp hóa học có nguồn gốc thiên nhiên. Hoàn thiện, upgrade các qui trình tách tách, tinh luyện từ qui mô nghiên cứu lên qui trình công nghệ: chiết xuất artemisinin, curcumin, rutin, isoflavonoit, thuốc ổn định miễn dịch từ lá Chay, thuốc cai nghiện ma túy HEATOS, dung dịch phong kia thấp Bà Giằng, hóa học mầu chlorophyl, phytosterols.

- Nghiên cứu kết cấu các hợp chất hữu cơ bởi các phương thức phổ hiện tại đại: H-NMR, 13C-NMR, COSY, HSQC, HMBC, NOESY, HRMS, MS/MS, HPLC, UPLC, IR, UV, ChemSpider database.

- nghiên cứu và phân tích tương quan liêu giữa cấu trúc và hoạt tính (QSAR) tương tự như động học với cơ chế của các hệ hóa học với sinh học.

- demo hoạt tính sinh học: tạo độc tế bào, phòng vi sinh trang bị kiểm định, chống oxy hóa (DPPH), phép test tiểu đường (ức chế a-glucoridase), hạ cholesteron huyết (HMG – CoA reductase), chống Alzeheimer (ức chế cusc.edu.vnetylcholinesterase), ức chế enzim protease của virut viêm gan C (HCV),…

* Hướng nghiên cứu về Vật liệu tiên tiến

- nghiên cứu các vật tư mới bao gồm tính năng đặc biệt quan trọng ứng dụng trong Y-Dược, Môi trường, nntt và các ngành tài chính kỹ thuật.

- phân tích về hoá học, thay đổi hoá học những hợp chất cao phân tử, vật tư nanocompozit , vật liệu mới có công dụng đặc biệt, các vật liệu tiên tiến trên đại lý polyme, polyme vạn vật thiên nhiên để sử dụng trong trong y-dược, môi trường, nông nghiệp, công nghiệp, quang điện tử, vật tư phòng cháy và dập cháy...

- Tổng thích hợp và nghiên cứu tính chất bề mặt, đặc thù xúc tác – hấp phụ của những vật liệu alumilosilicat, aluminophosphat, vật tư khung cơ kim, những hệ oxit có cấu trúc vô định hình, buôn bán tinh thể, tinh thể cất những khối hệ thống mao quản kích cỡ nanomet được thực hiện làm hóa học hấp phụ và xúc tác cho công nghiệp lọc hóa dầu và giải pháp xử lý môi trường.

- chế tạo vật liệu nano fe từ thực hiện để cách xử trí asen nội địa sinh hoạt.

- sử dụng các phương pháp phân tích hóa lý tiến bộ và những phần mềm chuyên dụng để phân tích kết cấu vật liệu; nghiên cứu tương quan thân cấu đến tác dụng cơ lý hóa và thời gian chịu đựng của thiết bị liệu.

* Hướng phân tích về Phân Tích – môi trường thiên nhiên – Năng lượng

- Nghiên cứu góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề học tập thuật trong so sánh dạng một số nguyên tố sắt kẽm kim loại trong các đối tượng người tiêu dùng mẫu sinh học, địa chất và môi trường.

- Nghiên cứu tổng hợp các vật liệu nano tiên tiến bằng các phương pháp điện hóa và hóa học ứng dụng trong lĩnh vực chế tạo sensor, xúc tác và chuyển hóa năng lượng.

- Ứng dụng của các cách thức phân tích trong nghành nghề dịch vụ y sinh học, thực phẩm, địa chất và môi trường.

- nghiên cứu và phân tích các chu trình sinh- địa- hoá, xây dựng mô hình sinh thái môi trường để đánh giá tác động của những hiện tượng tự nhiên và thoải mái cũng như hoạt động của con tín đồ đến chất lượng môi trường.

- Nghiên cứu cải tiến và chế tạo các thiết bị phân tích cân xứng điều khiếu nại Việt Nam.

- Tổng đúng theo và nghiên cứu tính chất hóa lý với điện hóa của các hệ vật liệu tích trữ và gửi hóa tích điện để áp dụng trong nguồn điện hóa học.

- nghiên cứu và phân tích chuyển hóa rơm rạ thành biodiezen.

- Nghiên cứu chế tạo một số hệ xúc tác tiên tiến ứng dụng trong sản xuất dầu mỏ.