Giấc mơ trung quốc: tư duy nước lớn và định vị chiến lược trong thời đại hậu mỹ

Năm cuối triều phái nam Tống, dân tộc Mông Cổ miền bắc bộ đã ngừng cục diện tương tàn tranh giành ngôi vua vào nội bộ vào khoảng thời gian 1271, hình thành triều nhà Nguyên, tiếp nối chĩa mũi nhọn xâm lăng vào phái mạnh Tống. Năm 1273, tể tướng Bá Ngạn thống lĩnh 200 nghìn quân đánh vào Tương, Phàn, lấy đó làm cải tiến vượt bậc khẩu rồi xuôi dòng Trường Giang đi xuống, chưa đầy hai năm đã áp liền kề Lâm An hà nội thủ đô Nam Tống. Quân Mông Cổ đi đến đâu là ở đó xác bị tiêu diệt đầy nội, máu chảy thành sông, thôn mạc hoang vu tang tóc. Phái mạnh Tống sẽ đứng trước mối uy hà hiếp nghiêm trọng, Văn Thiên Tường là một hero dân tộc to đùng chống xâm lăng đã mở ra trong tình nuốm này.
Tháng 1 năm 1275, toàn tuyến phòng ngự của quân Tống mặt sông trường Giang bị quân Nguyên phá vỡ, triều đình đề nghị hạ chiếu cho những địa phương tổ chức binh mã nên vương. Văn Thiên Tường (文天祥) bèn mau chóng quyên tiền có tác dụng quân phí, chiêu mộ các hào kiệt địa phương tổ chức triển khai thành một đạo nghĩa quân tất cả hơn 10 nghìn bạn tiến về Lâm An. Ông được triều đình phong làm chi phủ Bình Giang, dẫn quân ra cứu vớt viện thường xuyên Châu. Nhưng chính vì như vậy lực quân Nguyên quá rộng mạnh, tuy nghĩa quân Giang Tây pk rất anh dũng, nhưng sau cuối vẫn chẳng sao chống đỡ nổi quân Nguyên.
*

Năm 1277, trước sức xay tấn công toàn diện của quân Nguyên, Văn Thiên Tường trên đường rút lui về Hải Phong lại bị tướng mạo Nguyên Trương Hoằng Phạm ngăn đánh, rồi bị bắt làm tù nhân binh. Sau thời điểm uống thuốc độc tự cạnh bên không thành, Văn Thiên Tường bị Trương Hoằng Phạm bức viết thư dụ Trương cầm Kiệt đầu hàng. Văn Thiên Tường nói: "Tôi đã không thể bảo đảm được phụ vương mẹ, thì lẽ nào lại đi dạy người ta làm phản lại bố mẹ mình ư ?". Trương Hoằng Phạm vẫn nhất quyết bức xay ông phải viết thư. Văn Thiên Tường bèn chép một câu trong bài xích thơ "Quá linh đinh dương" mà tôi đã viết trước đó đưa cho hắn. Lúc Trương Hoằng Phạm phát âm tới nhị câu:

“Nhân sinh tự cổ thùy vô tửLưu thủ đan vai trung phong chiếu hãn thanh”Dịch:Xưa ni thử hỏi ai không chếtLưu tấm lòng son chiếu sử xanh

("Đời người xưa ni ai chẳng chết. Để lại lòng son rọi ngàn thu") thì hắn không hề biết nói gì nữa.
Triều phái nam Tống bị khử vong, Nguyên rứa Tổ lệnh đến Trương Hoằng Phạm áp điệu Văn Thiên Tường về Đại Đô, giam lỏng trong Hội Đồng Quán.Vua Nguyên trước tiên cử giữ Mộng Viêm nguyên là tả quá tướng phái nam Tống nay đã quy hàng bên Nguyên, cho dụ Văn Thiên Tường đầu hàng, cơ mà bị Văn Thiên Tường mắng cho 1 trận thậm tệ rồi quát xua đuổi đi. Nguyên núm Tổ khó tính bèn đưa ra quyết định tự mình xét hỏi Văn Thiên Tường, nhưng cũng trở nên ông từ chối.
*

Từ đó, Văn Thiên Tường bị ngồi tù mang lại 3 năm, ông nhận thấy thư của con gái, qua đó theo luồng thông tin có sẵn vợ với hai phụ nữ đều làm bầy tớ trong cung, trong thư cũng ám thị ông chỉ gồm đầu sản phẩm thì mái ấm gia đình mới mong muốn có ngày đoàn tụ. Văn Thiên tường lòng đau như cắt, ông không muốn vì vk con mà lại mất hết khí tiết, new viết thư mang lại em gái nói rằng; "Nhận được thư của Liễu Nữ, lòng đau như cắt, đời ngươi ai chẳng có tình ruột thịt tiết mủ, mà lại nay đang đi tới nước này chỉ việc một bị tiêu diệt mà thôi, không còn cách nào khác".
Trong thời gian ngồi tù, Văn Thiên Tường vẫn viết được không ít bài thơ. Ví dụ như "Chỉ nam hậu lục" tất cả 3 quyển, "Chính khí ca", số đông là phần nhiều danh tác bất hủ. Nguyên thay Tổ thấy uy hiếp cùng dụ dỗ cũng thiết yếu khuất phục được Văn Thiên Tường, bèn quyết định triệu kiến nhằm khuyên Văn Thiên Tường. Tuy vậy Văn Thiên Tường vẫn nhất mực không chịu đựng quỳ gối trước khía cạnh vua, Nguyên ráng Tổ cũng không bức ép chỉ bảo rằng "Ngươi tại chỗ này đã nhiều ngày rồi, nếu chịu quy thuận trung thành với trẫm, thì trẫm rất có thể ban cho những người một chức tước như thế nào đó". Văn Thiên Tường bác bỏ lại rằng: "Tôi là thừa tướng của Đại Tống, nay bên nước bị diêt vong thì tôi chỉ mong sao được chóng bị tiêu diệt mà thôi, chứ không ao ước được sống lâu có tác dụng gì". Nguyên cố gắng Tổ lại hỏi rằng : "Vậy ông mong mỏi thế nào?". Văn Thiên Tường đáp: "Chỉ ao ước được chóng bị tiêu diệt là đủ rồi". Nguyên núm Tổ chẳng còn cách nào khác, đành ra lệnh hành quyết Văn Thiên Tường.
*

Ngày hôm sau, Văn Thiên Tường bị chỉ dẫn pháp trường, trước lúc hành hình, viên giám quan tiền hỏi ông rằng: "Tể tướng còn gì khác muốn nói không? Nếu hối hận còn có thời cơ khỏi chết". Văn Thiên Tường quát tháo lên rằng: "Chết thì chết, liệu có còn gì khác phải nói". Sau thời điểm Văn Thiên Tường mất, bạn ta phát hiện nay trong túi ông tất cả một bài bác thơ viết rằng: "Khổng viết thành nhân, Mãnh viết thủ nghĩa, duy kỳ nghĩa tận, cũng chính vì nhân chí. Độc thánh hiền thư, sở học hà sự? Nhi kim nhi hậu, thứ kỷ vô quý" (孔曰成仁,孟曰取義,惟其義盡,所以仁至。讀聖賢書,所學何事?而今而後,庶幾無愧.).Văn Thiên Tường mất vào khoảng 47 tuổi.