Ubnd Tỉnh Lào Cai

an toàn quốc gia an ninh trật trường đoản cú bảo đảm Cán bộ-Công chức-Viên chức chế độ kinh doanh thị trường chứng khoán cơ cấu tổ chức tổ chức Công nghiệp COVID-19 Dân sự Đất đai-Nhà ngơi nghỉ Đấu thầu-Cạnh tranh Đầu tứ Địa giới hành chính Điện lực doanh nghiệp Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề giao thông vận tải hải quan hàng hải Hành chính Hình sự chất hóa học Hôn nhân gia đình Kế toán-Kiểm toán khiếu nại-Tố cáo Khoa học-Công nghệ Lao động-Tiền lương nghành nghề khác nước ngoài giao Nông nghiệp-Lâm nghiệp Quốc chống thiết lập trí tuệ Tài chính-Ngân sản phẩm Tài nguyên-Môi trường Thi đua-Khen thưởng-Kỷ qui định Thông tin-Truyền thông Thực phẩm-Dược phẩm Thuế-Phí-Lệ phí yêu thương mại-Quảng cáo ngày tiết kiệm-Phòng, kháng tham nhũng, tiêu tốn lãng phí tứ pháp-Hộ tịch Văn hóa-Thể thao-Du lịch phạm luật hành thiết yếu desgin Xuất nhập cảnh Xuất nhập vào Y tế-Sức khỏe khoắn
Đăng nhập tài khoản cusc.edu.vn và đăng cam kết sử dụng ứng dụng tra cứu giúp văn bản.">Tình trạng hiệu lực
một số loại văn phiên bản
Ủy ban quần chúng. # tỉnh tỉnh lào cai
thu xếp theo: Mới ban hành Mới update
Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Cán bộ-Công chức-Viên chức mua về
thuộc tính Lược đồ hiệu lực VB liên quan Tải về
Áp dụng: đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc nâng cấp để xem ngày Áp dụng. Nếu chưa tồn tại tài khoản khách hàng đăng cam kết tại đây!">Đã biết
Hiệu lực: đăng nhập thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc nâng cao để coi Hiệu lực. Nếu chưa xuất hiện tài khoản quý khách hàng đăng cam kết tại đây!">Đã biết
02

quyết định 51/2021/QĐ-UBND của Ủy ban quần chúng. # tỉnh lào cai về vấn đề phân cấp cho thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường xung quanh trên địa bàn tỉnh lào cai


Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường sở hữu về
nằm trong tính Lược đồ hiệu cao cấp lực VB tương quan Tải về
Áp dụng: đăng nhập thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc cải thiện để coi ngày Áp dụng. Nếu chưa xuất hiện tài khoản khách hàng đăng ký kết tại đây!">Đã biết
Hiệu lực: đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc nâng cấp để coi Hiệu lực. Nếu chưa xuất hiện tài khoản quý khách hàng đăng ký kết tại đây!">Đã biết
03

quyết định 48/2021/QĐ-UBND của Ủy ban quần chúng. # tỉnh Lào Cai phát hành Quy định về thẩm định, phê thông qua dự toán, phê chăm bẵm kế hoạch gạn lọc nhà thầu sắm sửa tài sản nhằm bảo trì hoạt động liên tục của cơ quan, đối chọi vị, tổ chức triển khai trên địa phận tỉnh lào cai


Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Đấu thầu-Cạnh tranh cài về
trực thuộc tính Lược đồ hiệu lực VB tương quan Tải về
Áp dụng: đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc nâng cao để coi ngày Áp dụng. Nếu chưa tồn tại tài khoản người sử dụng đăng ký kết tại đây!">Đã biết
Hiệu lực: đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc cải thiện để coi Hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản người tiêu dùng đăng ký tại đây!">Đã biết
04

quyết định 44/2021/QĐ-UBND của Ủy ban quần chúng. # tỉnh lào cai về việc phát hành Quy chế thu thập, cai quản lý, khai thác chia sẻ và sử dụng tin tức dữ liệu tài nguyên và môi trường; cập nhật, khai quật và áp dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường thiên nhiên tỉnh lào cai


Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường;Thông tin-Truyền thông download về
nằm trong tính Lược hàng hiệu cao cấp lực VB tương quan Tải về
Áp dụng: đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc cải thiện để xem ngày Áp dụng. Nếu chưa có tài khoản khách hàng đăng cam kết tại đây!">Đã biết
Hiệu lực: đăng nhập thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc cải thiện để coi Hiệu lực. Nếu chưa tồn tại tài khoản người sử dụng đăng ký kết tại đây!">Đã biết
05

ra quyết định 41/2021/QĐ-UBND của Ủy ban dân chúng tỉnh tỉnh lào cai về việc ban hành Quy định một vài nội dung về đánh giá giá gia sản Nhà nước trên địa phận tỉnh tỉnh lào cai


Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng download về
ở trong tính Lược đồ hiệu lực VB tương quan Tải về
Áp dụng: đăng nhập thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc cải thiện để xem ngày Áp dụng. Nếu chưa có tài khoản khách hàng đăng cam kết tại đây!">Đã biết
Hiệu lực: đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc cải thiện để xem Hiệu lực. Nếu chưa tồn tại tài khoản quý khách hàng đăng ký kết tại đây!">Đã biết
Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo cài về
nằm trong tính Lược hàng hiệu lực VB liên quan Tải về
Áp dụng: đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc cải thiện để xem ngày Áp dụng. Nếu chưa tồn tại tài khoản người tiêu dùng đăng ký kết tại đây!">Đã biết
Hiệu lực: đăng nhập thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc nâng cao để coi Hiệu lực. Nếu chưa xuất hiện tài khoản quý khách đăng ký tại đây!">Đã biết
Lĩnh vực: Xây dựng mua về
thuộc tính Lược đồ hiệu cao cấp lực VB tương quan Tải về
Áp dụng: đăng nhập thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc nâng cấp để coi ngày Áp dụng. Nếu chưa xuất hiện tài khoản người tiêu dùng đăng cam kết tại đây!">Đã biết
Hiệu lực: đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc cải thiện để coi Hiệu lực. Nếu chưa xuất hiện tài khoản người tiêu dùng đăng ký kết tại đây!">Đã biết
08

ra quyết định 35/2021/QĐ-UBND của Ủy ban quần chúng. # tỉnh lào cai về việc ban hành Quy định phong trào thi đua “Thanh niên thống trị đất nước” trên địa phận tỉnh Lào Cai quy trình tiến độ 2021-2025


Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật tải về
thuộc tính Lược hàng hiệu cao cấp lực VB liên quan Tải về
Áp dụng: đăng nhập thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc nâng cao để coi ngày Áp dụng. Nếu chưa có tài khoản người tiêu dùng đăng ký tại đây!">Đã biết
Hiệu lực: đăng nhập thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc cải thiện để xem Hiệu lực. Nếu chưa xuất hiện tài khoản quý khách hàng đăng ký tại đây!">Đã biết
09

đưa ra quyết định 31/2021/QĐ-UBND của Ủy ban quần chúng. # tỉnh lào cai về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và cơ cấu tổ chức tổ chức của bỏ ra cục bảo đảm môi ngôi trường tỉnh tỉnh lào cai


Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Tài nguyên-Môi trường cài đặt về
ở trong tính Lược hàng hiệu lực VB liên quan Tải về
Áp dụng: đăng nhập thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc cải thiện để coi ngày Áp dụng. Nếu chưa có tài khoản người tiêu dùng đăng ký kết tại đây!">Đã biết
Hiệu lực: đăng nhập thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc cải thiện để coi Hiệu lực. Nếu chưa tồn tại tài khoản người sử dụng đăng cam kết tại đây!">Đã biết
Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Tài nguyên-Môi trường sở hữu về
nằm trong tính Lược hàng hiệu cao cấp lực VB liên quan Tải về
Áp dụng: đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc cải thiện để xem ngày Áp dụng. Nếu chưa tồn tại tài khoản quý khách hàng đăng cam kết tại đây!">Đã biết
Hiệu lực: đăng nhập thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc nâng cao để xem Hiệu lực. Nếu chưa tồn tại tài khoản người tiêu dùng đăng ký tại đây!">Đã biết
11

Công văn 2194/UBND-KT của Ủy ban dân chúng tỉnh tỉnh lào cai về việc bức tốc phối hòa hợp trong vận chuyển, lưu lại thông hàng hóa đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19


Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Giao thông;COVID-19 download về
ở trong tính Lược hàng hiệu cao cấp lực VB liên quan Tải về
Áp dụng: đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc nâng cao để coi ngày Áp dụng. Nếu chưa tồn tại tài khoản người sử dụng đăng ký tại đây!">Đã biết
Hiệu lực: đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc cải thiện để coi Hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản khách hàng đăng ký kết tại đây!">Đã biết
12

Công văn 403/UBND-VX của Ủy ban quần chúng tỉnh lào cai về bài toán triển khai những biện pháp phòng, chống dịch COVID-19


Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 thiết lập về
ở trong tính Lược hàng hiệu cao cấp lực VB tương quan Tải về
Áp dụng: đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc cải thiện để xem ngày Áp dụng. Nếu chưa xuất hiện tài khoản người sử dụng đăng cam kết tại đây!">Đã biết
Hiệu lực: đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc cải thiện để coi Hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản quý khách hàng đăng cam kết tại đây!">Đã biết
13

ra quyết định 158/QĐ-UBND của Ủy ban quần chúng tỉnh lào cai về việc công bố Danh mục 20 giấy tờ thủ tục hành thiết yếu cấp huyện lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao thuộc phạm vi chức năng cai quản của Sở Văn hóa, thể thao và du ngoạn tỉnh lào cai


Lĩnh vực: Hành chính;Văn hóa-Thể thao-Du lịch sở hữu về
ở trong tính Lược hàng hiệu cao cấp lực VB liên quan Tải về
Áp dụng: đăng nhập thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc nâng cao để xem ngày Áp dụng. Nếu chưa xuất hiện tài khoản người sử dụng đăng cam kết tại đây!">Đã biết
Hiệu lực: đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc nâng cao để xem Hiệu lực. Nếu chưa tồn tại tài khoản người sử dụng đăng cam kết tại đây!">Đã biết
14

quyết định 84/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh lào cai về việc chào làng Danh mục 07 thủ tục hành thiết yếu cấp xã nghành văn hóa, thể dục, thể thao nằm trong phạm vi chức năng làm chủ của Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh lào cai


Lĩnh vực: Hành chính;Văn hóa-Thể thao-Du lịch sở hữu về
ở trong tính Lược đồ hiệu lực VB liên quan Tải về
Áp dụng: đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc nâng cấp để xem ngày Áp dụng. Nếu chưa có tài khoản khách hàng đăng cam kết tại đây!">Đã biết
Hiệu lực: đăng nhập thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc nâng cấp để xem Hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản quý khách hàng đăng ký kết tại đây!">Đã biết
15

ra quyết định 01/2021/QĐ-UBND của Ủy ban dân chúng tỉnh lào cai về việc phát hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ và cơ cấu tổ chức của bỏ ra cục Giám định thành lập tỉnh lào cai


Lĩnh vực: Xây dựng tải về
ở trong tính Lược hàng hiệu lực VB tương quan Tải về
Áp dụng: đăng nhập thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc nâng cấp để xem ngày Áp dụng. Nếu chưa xuất hiện tài khoản quý khách hàng đăng cam kết tại đây!">Đã biết
Hiệu lực: đăng nhập thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc nâng cấp để xem Hiệu lực. Nếu chưa tồn tại tài khoản quý khách đăng cam kết tại đây!">Đã biết
16

quyết định 44/2020/QĐ-UBND của Ủy ban quần chúng tỉnh tỉnh lào cai về việc ban hành Bảng giá bán tính thuế tài nguyên trên địa phận tỉnh lào cai


Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Tài nguyên-Môi trường mua về
ở trong tính Lược hàng hiệu cao cấp lực VB tương quan Tải về
Áp dụng: đăng nhập thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc cải thiện để xem ngày Áp dụng. Nếu chưa xuất hiện tài khoản người sử dụng đăng cam kết tại đây!">Đã biết
Hiệu lực: đăng nhập thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc nâng cao để xem Hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản người sử dụng đăng cam kết tại đây!">Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề cài về
nằm trong tính Lược đồ hiệu lực VB tương quan Tải về
Áp dụng: đăng nhập thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc cải thiện để coi ngày Áp dụng. Nếu chưa tồn tại tài khoản khách hàng đăng cam kết tại đây!">Đã biết
Hiệu lực: đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc cải thiện để coi Hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản khách hàng đăng ký tại đây!">Đã biết
18

quyết định 3801/QĐ-UBND của Ủy ban quần chúng. # tỉnh lào cai về việc công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính nghành nghề quản tài viên với hành nghề quản lí lý, thanh lý gia tài thuộc phạm vi chức năng thống trị của Sở tứ pháp tỉnh tỉnh lào cai


Lĩnh vực: Hành chính;Tư pháp-Hộ tịch sở hữu về
thuộc tính Lược đồ hiệu cao cấp lực VB liên quan Tải về
Áp dụng: đăng nhập thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc cải thiện để coi ngày Áp dụng. Nếu chưa có tài khoản người sử dụng đăng cam kết tại đây!">Đã biết
Hiệu lực: đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc nâng cấp để xem Hiệu lực. Nếu chưa tồn tại tài khoản người sử dụng đăng ký tại đây!">Đã biết
19

ra quyết định 2248/QĐ-UBND của Ủy ban quần chúng. # tỉnh tỉnh lào cai về việc chào làng Danh mục 08 giấy tờ thủ tục hành chính nghành nghề dịch vụ bưu chính, xuất bản, in và xây dừng thuộc phạm vi chức năng làm chủ của Sở tin tức và truyền thông tỉnh lào cai


Lĩnh vực: Hành chính download về
nằm trong tính Lược đồ hiệu lực VB tương quan Tải về
Áp dụng: đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc cải thiện để xem ngày Áp dụng. Nếu chưa có tài khoản quý khách hàng đăng ký tại đây!">Đã biết
Hiệu lực: đăng nhập thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc cải thiện để coi Hiệu lực. Nếu chưa tồn tại tài khoản người sử dụng đăng cam kết tại đây!">Đã biết
20

quyết định 2117/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh lào cai về việc ra mắt Danh mục 05 thủ tục hành chính nghành nghề quốc tịch ở trong phạm vi chức năng cai quản của Sở tư Pháp tỉnh tỉnh lào cai


Lĩnh vực: Hành chính tải về
thuộc tính Lược đồ hiệu cao cấp lực VB liên quan Tải về
Áp dụng: đăng nhập thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc nâng cao để coi ngày Áp dụng. Nếu chưa tồn tại tài khoản quý khách hàng đăng ký kết tại đây!">Đã biết
Hiệu lực: đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc nâng cao để xem Hiệu lực. Nếu chưa tồn tại tài khoản quý khách đăng ký kết tại đây!">Đã biết