TỶ GIÁ ĐÔ ÚC HÔM NAY VIETCOMBANK

Chuyển đổi Đô la Úc (AUD) và vn Đồng (VNĐ)

Tỷ giá bán Đô la Úc lúc này là 1 AUD = 16.711 VND. Tỷ giá trung bình AUD được tính từ tài liệu của 40 bank (*) có cung cấp giao dịch Đô la Úc.


(*) các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, nam giới Á, NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.

Bảng tỷ giá chỉ Đô la Úc (AUD) tại 40 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá bán Đô la Úc tiên tiến nhất hôm nay tại những ngân hàng.Ở bảng đối chiếu tỷ giá mặt dưới, cực hiếm màu xanh sẽ khớp ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương xứng với giá thấp nhất trong cột.


Ngân hàngMua chi phí mặtMua gửi khoảnBán tiền mặtBán đưa khoản
ABBank16.34716.41217.04317.100
ACB16.50516.61316.99616.996
Agribank16.39016.45617.006
Bảo Việt16.50216.997
BIDV16.40916.50917.002
CBBankweb giácusc.edu.vnweb giá
Đông Ácusc.edu.vnweb giáxem tại cusc.edu.vnwebgiá.com
Eximbankweb giáweb giáwebgiá.com
GPBankwebgiá.comweb giá
HDBankwebgiá.comweb giáxem tại cusc.edu.vn
Hong Leongxem trên cusc.edu.vncusc.edu.vnxem tại cusc.edu.vn
HSBCwebgiá.comxem tại cusc.edu.vnweb giácusc.edu.vn
Indovinaweb giáwebgiá.comcusc.edu.vn
Kiên Longxem tại cusc.edu.vnweb giácusc.edu.vn
Liên Việtweb giáwebgiá.com
MSBxem trên cusc.edu.vncusc.edu.vn
MBxem trên cusc.edu.vnweb giáwebgiá.comxem tại cusc.edu.vn
Nam Ácusc.edu.vnweb giáxem tại cusc.edu.vn
NCBwebgiá.comweb giáwebgiá.comwebgiá.com
OCBcusc.edu.vnwebgiá.comxem tại cusc.edu.vncusc.edu.vn
OceanBankcusc.edu.vncusc.edu.vn
PGBankxem tại cusc.edu.vnxem trên cusc.edu.vn
PublicBankweb giáxem trên cusc.edu.vncusc.edu.vnxem tại cusc.edu.vn
PVcomBankxem tại cusc.edu.vncusc.edu.vnwebgiá.comwebgiá.com
Sacombankcusc.edu.vnwebgiá.comwebgiá.comcusc.edu.vn
Saigonbankweb giáweb giácusc.edu.vn
SCBcusc.edu.vnweb giáxem trên cusc.edu.vncusc.edu.vn
SeABankweb giácusc.edu.vnweb giáweb giá
SHBxem trên cusc.edu.vnweb giácusc.edu.vn
Techcombankcusc.edu.vncusc.edu.vnwebgiá.com
TPBxem tại cusc.edu.vnxem trên cusc.edu.vnxem tại cusc.edu.vn
UOBxem tại cusc.edu.vncusc.edu.vncusc.edu.vn
VIBxem trên cusc.edu.vncusc.edu.vnweb giá
VietABankcusc.edu.vncusc.edu.vnweb giá
VietBankweb giáxem tại cusc.edu.vnweb giá
VietCapitalBankxem trên cusc.edu.vncusc.edu.vncusc.edu.vn
Vietcombankcusc.edu.vncusc.edu.vnxem trên cusc.edu.vn
VietinBankweb giáweb giáwebgiá.com
VPBankcusc.edu.vnwebgiá.comwebgiá.com
VRBweb giácusc.edu.vnwebgiá.com

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá chỉ AUD tại 40 bank ở trên, cusc.edu.vn xin bắt tắt tỷ giá chỉ theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân sản phẩm mua Đô la Úc (AUD)

+ bank UOB đang tải tiền khía cạnh Đô la Úc với giá thấp nhất là: 1 AUD = 16.238 VND

+ bank PVcomBank đang mua chuyển khoản qua ngân hàng Đô la Úc với giá thấp nhất là: 1 AUD = 16.320 VND

+ ngân hàng VietBank đang sở hữu tiền phương diện Đô la Úc với giá cao nhất là: 1 AUD = 16.622 VND

+ ngân hàng Đông Á đang mua giao dịch chuyển tiền Đô la Úc với giá cao nhất là: 1 AUD = 16.700 VND

Ngân hàng bán Đô la Úc (AUD)

+ bank VietABank đang bán tiền mặt Đô la Úc với giá tốt nhất là: 1 AUD = 16.808 VND

+ ngân hàng Đông Á đã bán chuyển khoản Đô la Úc với giá bèo nhất là: 1 AUD = 16.910 VND

+ ngân hàng Indovina hiện tại đang bán tiền khía cạnh Đô la Úc cùng với giá tối đa là: 1 AUD = 17.299 VND

+ ngân hàng MB vẫn bán chuyển khoản qua ngân hàng Đô la Úc với giá tối đa là: 1 AUD = 17.141 VND