TỪ ĐIỂN ANH VIỆT DỊCH NGUYÊN CÂU

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người yêu Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: trường đoản cú điển việt anh dịch nguyên câu


*

*

*

từ điển Việt Anh.Vietnamese-English Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu vớt từ điển WordNet, từ bỏ điển Collocation. Tra cứu vãn nghữ pháp

Bạn gồm thể thiết đặt app phần mềm từ điển trên Windows để tra trường đoản cú điển tiện lợi khi phát âm văn phiên bản trên Word, PDF, Website, Game, Video... Xem hướng dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
từ bỏ điển a walking (living) dictionary: từ điển sống, người học rộng biết những (định ngữ) có tính chất từ điển, có tính chất sách vở a dictionary style: văn sách vở dictionary English: tiếng Anh sách vở và giấy tờ
thư mục
contents dictionary entry : điểm vào thư mục lịch trình
từ bỏ điển
IRDS (information resource dictionary system) : khối hệ thống từ điển tài nguyên thông tin
automatic dictionary : từ bỏ điển tự động hóa
composite external symbol dictionary : tự điển cam kết hiệu ngoài phối hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : trường đoản cú điển cam kết hiệu ngoài phức hợp
computer dictionary : tự điển máy tính xách tay
descriptor dictionary : tự điển biểu hiện
dictionary code : mã tự điển
dictionary order : trang bị tự tự điển
electronic commerce dictionary : từ điển năng lượng điện tử
external symbol dictionary : từ điển cam kết kiệu quanh đó
frequency dictionary : từ bỏ điển tần suất
information resource dictionary (IRD) : trường đoản cú điển nguồn thông tin
information resource dictionary schema : sơ vật từ điển nguồn thông tin
information resource dictionary system (IRDS) : khối hệ thống từ điển tài nguyên tin tức
integrated data dictionary : trường đoản cú điển dữ liệu tích đúng theo
machine dictionary : trường đoản cú điển máy
main dictionary : trường đoản cú điển chính
mechanical dictionary : từ bỏ điển cơ giới
relocation dictionary : tự điển đưa vị
relocation dictionary : tự điển gửi vị trí
relocation dictionary : từ điển xác định lại
relocation dictionary : từ điển tái xác định
reverse code dictionary : trường đoản cú điền mã ngược
Lĩnh vực: điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
từ bỏ điểm nguồn tin tức

*

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | specialist, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided khổng lồ consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. Teaching children how khổng lồ use dictionaries | compile, write | edit | publish