TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP HÀ NỘI

*
Thủ tướng chính phủ Phạm Minh chính đến thăm quầy bán hàng trưng bày dự án “Nấm Lim xanh Việt Nam” của ngôi trường Đại học tập Lâm nghiệp

*

*

*

*

*

*

*

*

*


*
Du lịch sinh thái
*
Kế toán
*
Quản lý tài nguyên rừng
*
Quản lý tài nguyên cùng MT

  ĐẠI HỌC: đảm bảo an toàn thực vật | công nghệ chế đổi mới lâm sản | công nghệ sinh học tập | phượt sinh thái | kế toán tài chính | Khoa học cây xanh | Lâm sinh | quản lý đất đai | cai quản tài nguyên và MT | thống trị tài nguyên rừng | quản trị kinh doanh | thiết kế nội thất | Thú y

  THẠC SĨ: Công nghệ sinh học | Khoa học môi trường xung quanh | kinh tế tài chính nông nghiệp | Kỹ thuật bào chế lâm sản | nghệ thuật cơ khí | Lâm học | Mỹ thuật vận dụng | cai quản đất đai | thống trị kinh tế | thống trị tài nguyên rừng | làm chủ tài nguyên với môi trường

  TIẾN SĨ: Điều tra với quy hoạch rừng | kinh tế Nông nghiệp | Kỹ thuật sản xuất lâm sản | kỹ thuật cơ khí | Lâm sinh | thống trị tài nguyên rừng

  CHỨNG CHỈ - NGHIỆP VỤ: Tin học Cơ bản, cải thiện | giờ Anh Giao tiếp, A,B | thống trị nhà nước | cai quản Tài nguyên môi trường