TRUNG ƯƠNG HỘI PHỤ NỮ VIỆT NAM

*

(Thông qua tại Đại hội đại biểu thanh nữ toàn quốc lần lắp thêm XII)Phần mở đầuHội Liên hiệp thanh nữ Việt phái nam (Hội) là tổ chức triển khai chính trị - làng mạc hội trong hệ thống chính trị, tất cả tư bí quyết pháp nhân, đại diện cho quyền và tiện ích hợp pháp, quang minh chính đại của những tầng lớp đàn bà Việt Nam; phấn đấu bởi vì sự cải tiến và phát triển của phụ nữ và đồng đẳng giới.Hội là thành viên của mặt trận Tổ quốc Việt Nam, member của Liên đoàn phụ nữ Dân chủ thế giới và Liên đoàn những tổ chức phụ nữ ASEAN.Từ những tổ chức tiền thân cho tới ngày nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng cùng sản Việt Nam, Hội đoàn kết, vận động, tập hợp rộng rãi các thế hệ phụ nữ, phân phát huy truyền thống lâu đời yêu nước, anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang, đóng góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng, đảm bảo an toàn Tổ quốc vn xã hội công ty nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.Chương IChức năng, nhiệm vụĐiều 1. Chức năng1. Đại diện siêng lo, đảm bảo an toàn quyền, lợi ích hợp pháp, quang minh chính đại của các tầng lớp phụ nữ, tham gia desgin Đảng, tham gia cai quản Nhà nước.2. Đoàn kết, đi lại phụ nữthực hiện mặt đường lối, công ty trương của Đảng, thiết yếu sách, pháp luật ở trong phòng nước;vận động xã hội tiến hành bình đẳng giới.Điều 2. Nhiệm vụ1.Tuyên truyền, giáo dục thiếu nữ về bao gồm trị, tư tưởng, lý tưởng giải pháp mạng, phẩm chất đạo đức, lối sống;thực hiệnđường lối, công ty trương của Đảng, chủ yếu sách, pháp luật của phòng nước, tham gia xuất bản Đảng, công ty nước, phát triển tài chính - buôn bản hội và bảo đảm Tổ quốc;2.Vận động, cung cấp phụ nữ cải thiện năng lực, trình độ,cải thiện cuộc sống vậtchất, niềm tin và xây dựng gia đình hạnh phúc;3.Tham mưu đề xuất, gia nhập xây dựng, làm phản biện làng mạc hội và đo lường và tính toán việc tiến hành đường lối, công ty trương của Đảng, chính sách, pháp luật của phòng nước có tương quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đại quang minh của phụ nữ, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới;4.Xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững vàng mạnh;5.Đoàn kết, hợp tác với thanh nữ các nước, những tổ chức, cá nhân tiến bộ trên quả đât vì bình đẳng, cải cách và phát triển và hòa bình.Chương IIHội viên và tổ chức triển khai thành viênĐiều 3. Điều kiện biến hội viênPhụ nữ vn từ18 tuổi trở lên; không minh bạch dân tộc, tôn giáo, nghề nghiệp, chỗ làm việc, nơi cư trú; đồng tình Điều lệ Hội với tự nguyện tham gia tổ chức Hội thì được thừa nhận là hội viên.Điều 4. Hội viên là đàn bà cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao hễ và bạn nữ thanh niên1. Hội viên là bạn nữ cán bộ, công chức, viên chức và người công nhân lao động là lực lượng cốt cán trong trào lưu phụ nữ. Cô gái cán bộ, công chức, viên chức và công nhân lao rượu cồn đang sinh sống trong tổ chức triển khai Công đoàn là hội viên Hội Liên hiệp thiếu phụ Việt Nam; việc triển khai Nghị quyết và Điều lệ Hội so với hội viên là đoàn viên Công đoàn vị Đoàn quản trị Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt nam giới phối phù hợp với Đoàn quản trị Tổng Liên đoàn Lao động việt nam quy định.2. Hội viên là nữ giới thanh niên là lực lượng xung kích trong trào lưu phụ nữ. Việc thực hiện Nghị quyết với Điều lệ Hội đối với hội viên là phụ nữ thanh niên vị Đoàn quản trị Trung ươngHội Liên hiệp đàn bà Việt nam giới phối phù hợp với Ban bí thư trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản sài gòn quy định.Điều 5. Hội viên vào lực lượng vũ trang1. Thiếu phụ trong các lực lượng khí giới là hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.2.Hệ thống tổ chức, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của tổ chức phụ nữ trong Quân team nhân dân nước ta và Công an nhân dân việt nam do Đoàn chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thiếu phụ Việt nam giới phối hợp với Tổng cục chủ yếu trị Quân team nhân dân nước ta và Tổng cục thiết yếu trị Công an quần chúng. # quy định.Điều 6. Quyền của hội viên1. Được dân chủ luận bàn và biểu quyết chủ trương, trách nhiệm công tác Hội; được góp ý, phản ánh nguyện vọng với tổ chức triển khai Hội; được gia nhập hoạt động, ngơi nghỉ Hội tại chỗ cư trú và vị trí làm việc.2.Được Hội phía dẫn, cung cấp và đảm bảo an toàn quyền, công dụng hợp pháp, thiết yếu đáng.3.Được ứng cử, đề cử, bầu cử những cơ quan chỉ huy của Hội theo quy định.Điều 7. Nhiệm vụ của hội viên1. Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân.2. Chấp hành Điều lệ Hội, lành mạnh và tích cực tham gia sinh hoạt và các chuyển động Hội, đóng góp hội giá thành theo cơ chế của Điều lệ.3.Học tập nâng cao năng lực, chuyên môn mọi mặt, giữ gìn uy tín với xây dựng tổ chức triển khai Hội vững vàng mạnh.4.Đoàn kết, góp nhau vào công tác, học tập, lao động, đời sống, xây dựng gia đình hạnh phúc, phấn đấu tiến hành bình đẳng giới.Điều 8. Tổ chức triển khai thành viên1. Các tổ chức thiếu nữ Việt Nam vừa lòng pháp sinh hoạt trong nước đống ý Điều lệ Hội và tự nguyện dự vào Hội thì được công nhận là tổ chức triển khai thành viên củaHội Liên hiệp thiếu phụ Việt Nam. ĐoànChủ tịchTrungương Hội, Ban thường xuyên vụ Hội Liên hiệp phụ nữ cấp tỉnh gồm thẩm quyền xem xét quyết định việc thừa nhận và thôi công nhậntổ chức thành viên.2. Hội viên của các tổ chức thành viên là hội viên của Hội Liên hiệp thiếu phụ Việt Nam.3. Quyền của tổ chức thành viên:a. Được cử đại diện thay mặt tham gia ứng cử vào cơ quan lãnh đạo Hội Liên hiệp thiếu nữ Việt Nam;b. Được Hội đảm bảo an toàn quyền và lợi ích hợp pháp, bao gồm đáng;c. Được góp sức ý kiến so với Hội Liên hiệp thiếu phụ Việt Nam và được Hội phản ảnh nguyện vọng hợp pháp, đường đường chính chính đến Đảng, bên nước.4. Trọng trách của tổ chức triển khai thành viên:a. Thực hiện Điều lệ, quyết nghị của Hội Liên hiệp đàn bà Việt Nam;b. Có nhiệm vụ xây dựng tổ chức Hội;c. Thâm nhập các chuyển động hỗ trợ hội viên, member của Hội Liên hiệp đàn bà Việt Nam;d. Phối phù hợp với các tổ chức thành viên khác của Hội Liên hiệp đàn bà các cấp triển khai các vận động nhằm vạc huy sức mạnh tổng vừa lòng và kiến tạo khối đại đoàn kết những tầng lớp phụ nữ.Chương IIINguyên tắc tổ chức, vận động và hệ thống tổ chức, ban ngành lãnh đạo những cấp HộiĐiều 9. Nguyên tắc tổ chức và hoạt độngHội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức triển khai và chuyển động theo phép tắc tự nguyện, dân chủ, liên hiệp, thống tốt nhất hành động.Cơ quan chỉ huy Hội Liên hiệp thanh nữ các cấp do bầu cử lập ra, tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc triệu tập dân chủ.Điều 10. Hệ thống tổ chức và tư cách pháp nhân của các cấp Hội1.Hội Liên hiệp thiếu nữ Việt Nam có 4 cấp:a. Cung cấp Trung ương;b. Cấp cho tỉnh (bao có Hội Liên hiệp thanh nữ các tỉnh, tp trực thuộc tw và tương đương);c. Cấp huyện (bao tất cả Hội Liên hiệp đàn bà các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh cùng tương đương);d. Cấp cửa hàng (bao có Hội Liên hiệp thiếu nữ các xã, phường, thị xã và tương đương).2. Trung ương Hội; Hội Liên hiệp đàn bà các tỉnh, tp trực ở trong Trung ương; Hội Liên hiệp thanh nữ các quận, huyện, thị xã, thành phốthuộc tỉnh; Hội Liên hiệp thiếu phụ cácxã, phường, thị trấn có tư bí quyết pháp nhân độc lập, hoạt động trong kích cỡ Hiến pháp và pháp luật.Điều 11. Cơ quan lãnh đạo và cơ quan chăm trách các cấp Hội1.Cơ quan liêu lãnh đạo những cấp Hội:a.Cơ quan tiền lãnh đạo tối đa của Hội là Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc.b.Cơ quan chỉ huy ở mỗi cấp cho Hội là Đại hội đại biểu hoặc Đại hội tổng thể hội viên của cấp cho đó.c.Giữa hai kỳ đại hội, cơ quan lãnh đạo mỗi cấp Hội là Ban Chấp hành cùng cấp.d. Giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành, cơ quan chỉ đạo là Đoàn chủ tịch hoặc Ban thường vụ thuộc cấp.2.Cơ quan chuyên trách những cấp Hội:Trung ương Hội; Hội Liên hiệp đàn bà các tỉnh, thành phố trực nằm trong Trung ương; Hội Liên hiệp thiếu phụ các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh giấc là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành, Đoàn quản trị hoặc Ban thường xuyên vụ cùng cấp.Điều 12. Đại hội đại biểu thiếu nữ các cấp1. Đại hội những cấp được tổ chức triển khai năm năm một lần. Trường hợp quan trọng do Hội cung cấp trên thẳng xem xét, ra quyết định theo quy định.2. Đại hội chỉ đúng theo lệ khi có ít nhất 2/3 số đại biểu được triệu tập tham dự.3. Thành phần, số lượng đại biểu đại hội cấp cho nào vày Ban Chấp hành cung cấp đó đưa ra quyết định và triệu tập. Nhân tố đại biểu ưng thuận của đại hội mỗi cấp cho gồm:a. Ủy viên Ban Chấp hành đương nhiệm;b. Đại biểu bởi vì đại hội cung cấp dưới trực tiếp thai hoặc từ chi hội (đối cùng với đại hội cấp cơ sở);c. Đại biểu chỉ định: số lượng không thật 10% tổng số đại biểu bởi vì Ban Chấp hành cấp triệu tập quyết định.4. Trách nhiệm của Đại hội cấp cho cơ sở, cung cấp huyện và cấp tỉnh:a. Đánh giá phong trào phụ nữ; kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết đại hội; đưa ra quyết định phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới;b. đàm đạo dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu thanh nữ cấp trên trực tiếp với dự thảo văn khiếu nại Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc;c. Ra quyết định số lượng, cơ cấu, nhân sự và bầu Ban Chấp hành đảm bảo tiêu chuẩn, đk theo quy định;d. Thai đại biểu dự đại hội cung cấp trên trực tiếp.5. Nhiệm vụ của Đại hội toàn quốc:a. Đánh giá trào lưu phụ nữ; kiểm điểm việc triển khai Nghị quyết đại hội; thảo luận, ra quyết định phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới;b. Quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội;c. đưa ra quyết định số lượng, cơ cấu, nhân sự và thai Ban Chấp hành trung ương Hội Liên hiệp thiếu phụ Việt Nam bảo đảm an toàn tiêu chuẩn, đk theo quy định.Điều 13. Bầu Đoàn quản trị hoặc Ban thường xuyên vụ, quản trị và Phó công ty tịch các cấp Hội1. Đoàn chủ tịch hoặc Ban hay vụ, quản trị và Phó chủ tịch Hội cấp nào vị Ban Chấp hành cấp cho đó bầu rađảm bảo tiêu chuẩn, đk theo quy định.2.Số lượng, cơ cấu, thành phầnĐoàn chủ tịch hoặc Ban thường xuyên vụ cấp nào vì chưng Ban Chấp hành cấp đó quyết định và bầu trong các ủy viên Ban Chấp hành thuộc cấp.Sốlượng ủy viên Đoàn nhà tịch không thật 1/5,ủyviên Ban thường vụ không thật 1/3 tổng số ủy viên Ban Chấp hành cùng cấp.3.Chủ tịch, Phó quản trị được bầu trong số ủy viên Đoàn chủ tịch hoặc Ban thường vụ Hội cấp cho đó.4.Hội nghị Ban Chấp hành chỉ đúng theo lệ khi có ít nhất 2/3 số đại biểu được tập trung tham dự.Điều 14. Bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Đoàn quản trị hoặc ủy viên Ban hay vụ và công ty tịch, Phó công ty tịch những cấp Hội1. Ban Chấp hành được quyền bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Đoàn chủ tịch hoặc ủy viên Ban thường xuyên vụ, quản trị và Phó quản trị để bảo vệ đủ số lượng, tổ chức cơ cấu đã được đại hội quyết định.2.Ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Đoàn quản trị hoặc ủy viên Ban thường vụ, chủ tịch và Phó chủ tịch của Hội các cấp lúc có đưa ra quyết định nghỉ hưu, nghỉ chờ hưu hoặc biến hóa công tác nhưng không nằm trong thành phần tổ chức cơ cấu thì thôi thâm nhập Ban Chấp hành.3.Khi buộc phải thiết, Ban Chấp hành các cấp được quyền bầu bổ sung thêm ủy viên Ban Chấp hành ngoài số lượng đại hội đã quyết định (cấp Trung ương không thực sự 5%; cấp tỉnh, cấp huyện và cấp cho cơ sở không thực sự 10%).Điều 15. Vẻ ngoài bầu cử và đk trúng cử1. Bề ngoài bầu cử: biểu quyết giơ tay hoặc bỏ thăm kín. Chọn hiệ tượng nào do Đại hội hoặc họp báo hội nghị Ban Chấp hành cùng cấp cho quyết định.2.Người trúng cử đề xuất được trên một nửa số đại biểu được triệu tập bầu, tính theo tỷ lệ phiếu thai từ cao xuống thấp.Điều 16. Hướng dẫn và chỉ định ủy viên Ban Chấp hành, Ban thường xuyên vụ, chủ tịch và Phó nhà tịch các cấp Hội1. Lúc có đổi khác về địa giới hành chính hoặc khi bao gồm sự sắp xếp lại về tổ chức triển khai bộ máy, Hội cấp cho trên thẳng được quyền hướng đẫn Ban Chấp hành, Ban thường vụ, chủ tịch và Phó chủ tịch của Hội cung cấp dưới theo quy định.2.Nhiệm kỳ của Ban Chấp hành, Ban thường xuyên vụ, quản trị và Phó chủ tịch được chỉ định không tuyệt nhất thiết đủ năm năm.Điều 17. Trách nhiệm và quyền hạn của Ban Chấp hành, Đoàn quản trị Trung ươngHội1.Ban Chấp hành trung ương Hội có nhiệm vụ và quyền hạn:a. Ban hành Nghị quyết, quyết định, chương trình, kế hoạch nhằm mục đích vận động thanh nữ thực hiện con đường lối, chủ trương của Đảng, thiết yếu sách, pháp luật của nhà nước, nghị quyết Đại hội đại biểu thiếu nữ toàn quốc;b.Lãnh đạo, chỉ đạo, đo lường và thống kê việc tiến hành đường lối, chủ trương của Đảng, chủ yếu sách, pháp luật ở trong phòng nước với kiểm tra vấn đề chấp hành Nghị quyết, Điều lệ Hội;c.Đại diện gia nhập xây dựng, bội nghịch biện xã hội và thống kê giám sát việc triển khai chính sách, pháp luật liên quan cho phụ nữ, gia đình, trẻ em và đồng đẳng giới; tham mưu, đề xuất với Đảng, nhà nước về công tác phụ nữ;d.Đại diện đến Hội liên minh Phụ nữ, các tầng lớp thiếu phụ Việt nam trong hệ thống chính trị, trong quan hệ tình dục với những tổ chức không giống trong nước và kế bên nước;đ. Bầu Đoàn công ty tịch trong số ủy viên Ban Chấp hành, bầu chủ tịch và Phó nhà tịch trong các các ủy viên Đoàn chủ tịch;e. Ban Chấp hành họp mỗi năm một lần, khi cần phải có thể họp bất thường.2.Đoàn chủ tịch có nhiệm vụ và quyền hạn:a. Lãnh đạo tổ chức thực hiện, khám nghiệm việc tiến hành Nghị quyết Ban Chấp hành tw Hội; tập trung và chuẩn bị nội dung họp báo hội nghị Ban Chấp hành;b.Quyết định thành lập, sáp nhập, phân chia tách, giải thể tổ chức Hội cấp cho dưới thẳng vàmột số sự việc thuộc tổ chức triển khai Hội theo quy định;c. Đoàn quản trị họp sáu mon một lần, khi cần có thể họp bất thường.3.Thường trực Đoàn chủ tịch (gồm chủ tịch và các Phó nhà tịch) có nhiệm vụ và quyền hạn:a. Thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành quá trình giữa nhì kỳ họp Ban Chấp hành, Đoàn chủ tịch và xử lý công việc hàng ngày của cơ quan tw Hội;b. Sẵn sàng các nội dung hội nghị Đoàn nhà tịch;c.Lãnh đạo, làm chủ toàn diện cơ quan chuyên trách trung ương Hội; đưa ra quyết định thành lập, giải thể những ban hoặc đơn vị chức năng chuyên môn, tổ công tác, hội đồng hỗ trợ tư vấn của cơ quan trung ương Hội, triển khai quyền, nhiệm vụ pháp nhân theo chế độ của pháp luật; được sử dụng con vết của Ban Chấp hành vào điều hành buổi giao lưu của cơ quan tw Hội.Điều 18. Nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của Ban Chấp hành, Ban thường xuyên vụ Hội Liên hiệp thiếu nữ cấp tỉnh, cấp huyện1. Ban Chấp hành Hội Liên hiệp thiếu phụ cấp tỉnh, cung cấp huyện có nhiệm vụ và quyền hạn:a. Ban hành Nghị quyết, chương trình, kế hoạch nhằm vận động phụ nữ thực hiện đường lối, công ty trương của Đảng, bao gồm sách, pháp luật của nhà nước, quyết nghị Đại hội đại biểu thanh nữ cùng cấp cho và cung cấp trên;b.Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đo lường việc thực hiện đường lối, nhà trương của Đảng, chủ yếu sách, pháp luật ở trong phòng nước với kiểm tra bài toán chấp hành nghị quyết Đại hội đại biểu thiếu nữ cùng cấp và cấp cho trên;c.Đại diện cho tổ chức triển khai Hội và thanh nữ địa phương gia nhập xây dựng, bội phản biện làng hội và đo lường việc thực hiện chính sách, luật pháp liên quan mang đến phụ nữ, gia đình, trẻ nhỏ và đồng đẳng giới; tham mưu, khuyến nghị với cấp ủy, tổ chức chính quyền địa phương về công tác phụ nữ;d. Thai Ban hay vụ trong những ủy viên Ban Chấp hành thuộc cấp; bầu chủ tịch và Phó nhà tịch trong số ủy viên Ban hay vụ cùng cấp;đ. Ban Chấp hành họp sáu tháng một lần, khi cần phải có thể họp bất thường.2. Ban thường xuyên vụ có nhiệm vụ và quyền hạn:a. Chỉ đạo tổ chức thực hiện, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Hội cấp trên và thuộc cấp; triệu tập và chuẩn bị nội dung họp báo hội nghị Ban Chấp hành thuộc cấp;b.Quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể tổ chức Hội cung cấp dưới trực tiếp và một số trong những vấn đề thuộc tổ chức triển khai Hội cùng cấp theo quy định;c. Ban hay vụ họp cha tháng một lần, khi cần có thể họp bất thường.3. Sở tại Hội Liên hiệp thiếu nữ cấp tỉnh, cấp huyện (gồm quản trị và các Phó công ty tịch) có trách nhiệm và quyền hạn:a. đại diện Ban hay vụ điều hành công việc giữa hai kỳ họp Ban hay vụ; xử trí các quá trình hàng ngày của cơ quan siêng trách Hội cùng cấp;b. Sẵn sàng các nội dung họp Ban hay vụ cùng cấp;c. Lãnh đạo, cai quản cơ quan chăm trách Hội cung cấp mình; đưa ra quyết định thành lập, giải thể các ban, đơn vị chuyên môn, tổ công tác, hội đồng support thuộc cơ quan chăm trách Hội cùng cấp,thực hiện tại quyền, nghĩa vụ pháp nhân theo luật pháp của pháp luật;được áp dụng con dấu Ban Chấp hành vào điều hành chuyển động cơ quan chăm trách cùng cấp.Chương IVHội Liên hiệp thiếu phụ cấp cơ sởĐiều 19. Tổ chức Hội Liên hiệp thiếu phụ cấp cơ sở1. Hội Liên hiệp thiếu nữ cấp các đại lý là căn cơ của tổ chức Hội.2. Hội Liên hiệp thanh nữ cấp cơ sở ra quyết định thành lậpcác đưa ra hội; dưới bỏ ra hội rất có thể thành lập tổ phụ nữ. đưa ra hội, tổ đàn bà sinh hoạt không nhiều nhấtba mon một lần.Điều 20. Nhiệm vụ, quyền lợi của Ban Chấp hành, Ban thường xuyên vụ, chủ tịch Hội Liên hiệp đàn bà cấp cơ sở1.Ban Chấp hành có trách nhiệm và quyền hạn:a. Nắm thực trạng đời sống, tứ tưởng, nhu cầu, ước muốn của hội viên, phụ nữ, làm phản ánh, đề xuất với cấp ủy, tổ chức chính quyền địa phương, Hội Liên hiệp đàn bà cấp trên;b.Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, khám nghiệm việc triển khai Điều lệ Hội, nghị quyết đại hội, quyết nghị Ban Chấp hành Hội cùng cấp cho và Hội cấp cho trên;c.Đại diện cho tổ chức Hội và đàn bà địa phươngtham gia góp ý xây dựng chính sách, chương trình, kế hoạch, đề án và giám sát việc thực hiện; vạc hiện, gồm biện pháp giải quyết kịp thời lúc quyền và lợi ích hợp pháp, đường đường chính chính của đàn bà bị vi phạm;d. Thừa nhận hội viên; tuyên truyền, tải và tổ chức triển khai cho hội viên thực hiện không thiếu các quyền, trọng trách của hội viên theo giải pháp Điều lệ;đ. Thai Ban hay vụ trong các ủy viên Ban Chấp hành cùng cấp; bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch trong các ủy viên Ban thường vụ thuộc cấp;e. Ban Chấp hành họp bố tháng một lần, khi cần phải có thể họp bất thường.2.Ban thường xuyên vụ có trách nhiệm và quyền hạn:a. Chỉ đạo, tổ chứcthực hiện nay và soát sổ việc thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành; triệu tập và chuẩn bị nội dung họp Ban Chấp hành;b. Quản lý, cách tân và phát triển hội viên; xâydựng,quản lýquỹ hội; thu,chi, tríchnộphội giá tiền và sử dụng những nguồn thu đảm bảo an toàn đúng cách thức của quy định và vẻ ngoài của tổ chức Hội;thực hiện tại quyền, nghĩa vụ pháp nhân theo nguyên lý của pháp luật.c. Ban hay vụ họp một tháng một lần, khi cần phải có thể họp bất thường.3. Chủ tịch Hội Liên hiệp đàn bà các xã, phường, thị trấnlà cán cỗ chuyên trách chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai chức năng, trọng trách theo công cụ của Điều lệ Hội, đường lối, công ty trương của Đảng và bao gồm sách, pháp luật ở trong nhà nước.Chương VCông tác kiểm tra, giám sátĐiều 21. Công tác làm việc kiểm tra, giám sát1.Ban Chấp hành Hội Liên hiệp thanh nữ các cấp cho lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra,giám ngay cạnh việc triển khai công tác kiểm tra, đo lường của cung cấp mình và cấp cho dưới.2.Đối tượng kiểm tra, giám sát: tổ chức triển khai Hội,tổ chức thành viên, cán bộ Hội cùng hội viên.3. Nội dung công tác kiểm tra, giám sát:a. Kiểm tra, đo lường việc chấp hành Điều lệ Hội, việc tiến hành Nghị quyết và các quy định của tổ chức Hội các cấp;b.Kiểm tra, đo lường và tính toán việc thực hiện, quản lý hội phí, quỹ hội và những nguồn thu khác theo quy định;c.Giải quyết các khiếu nại, tố giác thuộc thẩm quyền quản lý của Hội.Chương VIKhen thưởng, kỷ luậtĐiều 22. Khen thưởng1.Đối tượng khen thưởng: tổ chức triển khai Hội, tổ chức thành viên, cán cỗ Hội, hội viên, thanh nữ và phần đa tập thể, cá thể khác cóthành tích đóng góp cho công tác thiếu phụ được Hội xét tâng bốc hoặc kiến nghị Nhà nước khen thưởng.2.Hình thức tâng bốc của Hội gồm:kỷ niệm chương, giải thưởng, bởi khen, giấy khen cùng các hiệ tượng công nhận khác.Điều 23. Kỷ luật1.Tổ chức Hội, tổ chức triển khai thành viên,cán bộ Hội, hội viênvi phạm Điều lệHội, tùy thuộc vào tính chất, nút độ phạm luật sẽ chịu đựng hìnhthứckỷ cách thức của Hội.2.Hình thức kỷ luật:a.Đối với tổ chức triển khai Hội: khiển trách, cảnh cáo, giải thể;b.Đối với tổ chức thành viên: khiển trách, thôi công nhận;c.Đối cùng với cán cỗ Hội: khiển trách, cảnh cáo, không bổ nhiệm hoặc thôi đảm nhận chức danh (đối cùng với cán cỗ Hội không hẳn là cán bộ, công chức);d.Đối với hội viên: khiển trách.Chương VIITài bao gồm của HộiĐiều 24. Tài chính của Hội1.Tài bao gồm của Hội gồm:a.Ngân sách đơn vị nước cấp;b.Hội phí: 1000 đồng/hội viên/tháng;c.Đóng góp của tổ chức triển khai thành viên;d.Các thu nhập hợp pháp khác.2. Vấn đề quản lý, áp dụng tài chủ yếu của Hội nên tuân theo pháp luật của điều khoản và gợi ý của Ban Chấp hành, Đoàn quản trị Trung ương Hội.Chương VIIIChấp hành Điều lệ HộiĐiều 25. Chấp hành Điều lệ Hội1. Cán cỗ Hội, hội viên, tổ chức triển khai Hội các cấp và các tổ chức member có trách nhiệm chấp hành Điều lệ Hội.2. Chỉ Đại hội đại biểu đàn bà toàn quốc mới có quyền sửa đổi, bổ sung cập nhật Điều lệ Hội.3. Ban Chấp hành trung ương Hội có nhiệm vụ hướng dẫn thực hành Điều lệ Hội.4. Điều lệ này vận dụng thống tốt nhất trong hệ thống Hội Liên hiệp đàn bà Việt Nam.