Trung Tâm Ngoại Ngữ Trường Đại Học Sư Phạm

Bài thi xếp lớp B1 khám nghiệm các tài năng Listening, Language Form cùng Reading. Điểm đạt để theo học tập bậc 3 (B1) là 1/2 trở lên. Bài bác thi này cân xứng cho những học viên cần xác định năng lực Anh ngữ của chính mình giữa bậc 2 (A2) cùng bậc 3 (B1). Điểm dưới một nửa phù phù hợp với bậc 2 (A2). Bạn cần làm bài bác trên desktop/laptop xuất xắc tablet.

*


Bạn đang xem: Trung tâm ngoại ngữ trường đại học sư phạm

Bài thi xếp lớp B2C1 đánh giá các kỹ năng Listening, Language Form với Reading. Điểm đạt để theo học bậc 4&5 (B2C1) là 1/2 trở lên. Bài thi này cân xứng cho các học viên cần xác định năng lực Anh ngữ của chính mình giữa bậc 3 (B1) cùng bậc 4&5 (B2C1). Điểm dưới 50% phù hợp với bậc 3 (B1).Bạn buộc phải làm bài bác trên desktop/laptop tốt tablet.

*


Bài thi xếp lớp IELTS kiểm tra kỹ năng Nghe và Đọc

Điểm đạt để dự lớp IELTS 5+: 30%-44%

Điểm đạt để tham dự lớp IELTS 6+: 46%-60%

Điểm đạt để tham dự lớp IELTS 7+: 62% giỏi cao hơn

BÀI THI XẾP LỚP IELTS


CLICK HERE to GO

*


CLICK HERE lớn GO

*


Xem thêm: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Mầm Non Trung Ương, Trường Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương Tp

CLICK HERE and GO

*


CLICK HERE and GO

*


BÀI THI MẪU BẬC 2 - VSTEP

*


*

Cám ơn bạn đã gạnh thăm trang học tập trực tuyến đường của Trung trung tâm Ngoại ngữ Đại học Sư phạm TP HCM. Xin click chuột vào file tiếp sau đây để biết thêm về bọn chúng tôi.