TRANG CHỦ ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ

trường Đại học tập Khoa học, Đại học tập Huế tất cả sứ mạng giảng dạy nguồn nhân lực quality cao; phân tích cơ bạn dạng và ứng dụng về công nghệ tự nhiên, công nghệ xã hội - nhân văn và kỹ thuật - công nghệ đáp ứng yêu cầu cải cách và phát triển đất nước.
*
*
*
*
*
*
*
*

đơn vị trường thông báo danh sách sinh viên được chọn tham gia các nội dung của Đại hội TDTT Đại học tập Huế lần thiết bị V năm 2022trường Đại học Khoa học thông báo đến giảng viên cùng sinh viên kế hoạch thi kết thúc học phần học tập kỳ 3, năm học tập 2021-2022. Để biết thêm tin tức chi tiết, ý kiến đề nghị giảng viên và sinh viên theo dõi trải qua Website Thông tin đào tạo đại học tập hoặc truy vấn vào câu chữ đính kèm sau đây:


sinh viên có năng khiếu thể thao đăng ký các nội dung tranh tài (100m, nhảy xa, nhảy đầm cao, đẩy tạ...) theo form kèm theo


bên trường thông tin đến giảng viên cùng sinh viên toàn trường theo luồng thông tin có sẵn Thời khóa biểu đồng ý học kỳ 3, năm học tập 2021-2022 theo link bên dướichúng ta có thương hiệu trong danh sách sau cung cấp số trên khoản bị sai cùng số thông tin tài khoản của tín đồ khác bắt buộc Trương chẳng thể chuyển trả lại học tập phí cho các bạn. Đề nghị các bạn bổ sung cập nhật sớm qua liên kết ở dưới. Cám ơn chúng ta


địa thế căn cứ Kế hoạch tổ chức triển khai Kỳ thi reviews năng lực môn Vẽ thẩm mỹ – Đợt 2, năm 2022, nhà trường thông báo cho những đơn vị, giảng viên và sinh viên biết phòng học tập của một vài lớp học tập phần thuộc học tập kỳ 3, năm học 2021-2022 bao gồm sự biến đổi như sau:


chống ĐTĐHCTSV thông báo đến sinh viên toàn ngôi trường về câu hỏi mở bổ sung lớp học phần, lần 1, học tập kỳ 1, năm học tập 2022-2023. Chi tiết cụ thể sinh viên xem tại câu chữ đính kèm


chống Đào tạo đh và công tác làm việc sinh viên gửi cho Quý Thầy/Cô với sinh viên thời khóa biểu trong thời điểm tạm thời và danh sách các học phần bị hủy dịp 1 - học kỳ 1, năm học tập 2022-2023


bên trường thông báo cho giảng viên và sinh viên biết một số lớp học phần được mở bổ sung trong học kỳ III, năm học 2021-2022, sinh viên để ý để rất có thể đăng ký các học phần nếu gồm nhu cầu.


cụ thể thông báo sinh viên xem tại nội dung đính kèm sau


nhà trường thông tin đến sinh viên nhấn khen thưởng tại Lễ Bế giảng và trao bằng xuất sắc nghiệp đại học năm 2022. Cụ thể file đính kèm


Điều 1. Nay thừa nhận và cấp bằng giỏi nghiệp đh hệ chủ yếu quy đợt 2 (bổ sung) năm 2022 mang lại 18 (mười tám) sv (có danh sách kèm theo).


đơn vị trường thông tin đến các đơn vị cùng sinh viên biết Thời khoá biểu tạm thời và các lớp học phần bị hủy, đề nghị Giảng viên cùng sinh viên lưu ý để thực hiện. Thời khoá biểu này tạm thời chưa được công bố chính thức trong hệ thống để sinh viên có thể tiếp tục đặt hàng online đối với những lớp học tập phần chưa đạt tới sinh viên tối đa.


địa thế căn cứ Tờ trình số 39/TTr-CNTT ngày 05 tháng 5 năm 2022 của Khoa công nghệ thông tin về câu hỏi Xây dựng chiến lược đào tạo những lớp học phần trực thuộc ngành chuyên môn phần mềm, nhà trường thông báo đến sv Khoa công nghệ thông tin danh sách các lớp học phần dành riêng cho ngành nghệ thuật phần mềm. Các lớp học phần này được tổ chức đào tạo và giảng dạy theo cơ chế tính chất và chỉ giành riêng cho ngành nghệ thuật phần mềm.Sinh viên ngành Kỹ thuật ứng dụng không được đăng ký vào học những lớp học tập phần có cùng mã học phần của những ngành khác với ngược lại. đơn vị trường sẽ thực hiện huỷ đăng ký đối với những sinh viên không thuộc ngành Kỹ thuật ứng dụng những nhóm lớp học phần học tập kỳ 1, năm học 2022-2023. Thông tin cụ thể được đính đương nhiên thông báo dướiđơn vị trường thông tin đến giảng viên cùng sinh viên toàn trường theo luồng thông tin có sẵn Sổ tay học tập vụ với thời khóa biểu dự kiến học kỳ 1, năm học tập 2022-2023


cụ thể thông báo sv xem tại nội dung đính kèm sau:


Điều 1. Nay thừa nhận và cung cấp bằng xuất sắc nghiệp đại học hệ chính quy đợt hai năm 2022 cho 389 (ba trăm tám mươi chín) sinh viên (có list kèm theo).