Trần tuấn anh con trần đức lương

(Chinhphu.vn) - sáng 6/2, trên Trụ sở tw Đảng, Bộ chính trị tổ chức triển khai Lễ chào làng Quyết định phân công Ủy viên Bộ chính trị. Tổng túng thư, chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự và trao ra quyết định phân công bạn hữu Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ chủ yếu trị, giữ lại chức Trưởng Ban tài chính Trung ương.


*
Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ bao gồm trị, Trưởng Ban tởm tế Trung ương.

Đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII; Bộ trưởng Bộ Công Thương; Phó Trưởng ban kinh tế Trung ương (kiêm nhiệm); Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV.

Từ tháng5/2008 - 8/2010: đồng chí làThành ủy viên, rồi Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch ubnd thành phố Cần Thơ;

Từ tháng8/2010 - 1/2016:là Ủy viên Ban Cán sự Đảng, túng thiếu thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Công Thương, kiêm Phó Trưởng ban ghê tế Trung ương. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng;

*
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao quyết định của Bộ thiết yếu trị phân công đồng chí Trần Tuấn Anh giữ chức Trưởng Ban kinh tế Trung ương.

Từ tháng1/2016 - 4/2016, đồng chí Trần Tuấn Anhlà Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Công Thương, kiêm nhiệm Phó Trưởng ban khiếp tế Trung ương.