Trái đất quay xung quanh mặt trời

- Trái Đất vận động quanh phương diện Trời trên một quỹ đạo hình e-lip và theo phía từ tây thanh lịch đông.

- Trong thừa trình hoạt động quanh mặt Trời, nghỉ ngơi trục Trái Đất có những đặc điểm:

+ Nghiêng một góc không đổi là 66°33' so với khía cạnh phẳng quỹ đạo.

+ hướng nghiêng của trục không thay đổi trong trong cả 5 quá trình chuyển động.

*

- thời hạn Trái Đất thực hiện trọn một vòng quay xung quanh khía cạnh Trời gọi là một trong năm. Một năm có 365 ngày 6 giờ.


2. Từng mùa trên Trái Đất

*

- Do đặc điểm của trục Trái Đất cơ mà khi thì chào bán cầu Bắc, lúc thì cung cấp cầu nam ngả về phía mặt Trời.

- vào ngày 21-3 và ngày 23-9, không chào bán cầu nào ngã về phía mặt Trời, tia sáng mặt trời lúc giữa trưa chiếu thăng góc vào xích đạo, ánh sáng và nhiệt bày bán đều cho tất cả hai chào bán cầu.

- từ bỏ sau ngày 21-3 đến trước thời điểm ngày 23-9, cung cấp cầu Bắc vấp ngã về phía khía cạnh Trời yêu cầu góc chiếu của tia sáng khía cạnh trời tới phân phối cầu Bắc lớn hơn góc chiếu của tia sáng khía cạnh trời tới bán cầu Nam. Bạn dạng cầu Bắc nhận được nhiều ảnh sáng với nhiệt hơn buôn bán cầu nam nên chào bán cầu Bắc là mùa nóng. Còn chào bán cầu phái mạnh là mùa lạnh.

*

- từ sau ngày 23-9 đến trước thời gian ngày 21-3, buôn bán cầu phái mạnh ngả về phía mặt Trời phải nhận được nhiều ánh sáng và nhiệt hơn chào bán cầu Bắc, bởi vì vậy bán cầu nam giới là mùa nóng, buôn bán cầu Bắc là mùa lạnh. Thời hạn mùa của hai phiên bản cầu trái ngược nhau.

-Do góc chiếu của tia sáng khía cạnh trời khác biệt nên điểm sáng mùa ở những vùng vĩ độ cũng khác nhau. Vùng vĩ độ trung bình (vùng ôn đới) có sự thay đổi rõ rệt cội chiếu của tia sáng khía cạnh trời trong những năm nên tất cả bốn mùa (xuân, hạ, thu, đông) vô cùng khác biệt.

3. Hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa

*

- từ sau ngày 21-3 đến trước ngày 23-9, buôn bán cầu Bắc té về phía khía cạnh Trời, phần lớn nơi ở phân phối cầu Bắc đều phải sở hữu ngày dài đêm ngắn. Cùng thời gian này, hầu hết nơi ở buôn bán cầu Nam đều phải có đêm lâu năm ngày ngắn.

- từ bỏ sau ngày 23-9 đến trước thời điểm ngày 21-3, phân phối cầu nam giới ngả về phía khía cạnh Trời, phần lớn nơi ở cung cấp cầu Nam bao gồm ngày dài đêm ngắn. Cùng thời hạn này, các nơi ở cung cấp cầu Bắc đều phải có đêm dài ngày ngắn.

- Ngày 21-3 cùng ngày 23-9, không chào bán cầu nào xẻ về phía khía cạnh Trời, khắp địa điểm trên Trái Đất có ngày với đêm dài bởi nhau.

*

- từ vòng cực Bắc (66°33B) mang lại cực Bắc với từ vòng rất Nam (66°33′N) mang lại cực phái mạnh có hiện tượng lạ ngày lâu năm suốt 24 giờ (mùa hạ) và đêm nhiều năm suốt 24 giờ đồng hồ (mùa đông).


1012234

1.TráiĐất hoạt động quanh mặt Trời trên một quỹ đạo hình e-lip và theo phía từ tây thanh lịch đông và luôn nghiêng một góc không thay đổi là 66°33' so với khía cạnh phẳng quỹ đạo.

2.Chuyển đụng của Trái Đất quay quanh Mặt Trời tạo thành hệ trái là phân loại mùa bên trên Trái Đất và hiện tượng lạ ngày đêm dài ngắn theo mùa.