Tra Cứu Nộp Bảo Hiểm Xã Hội

Mã số bảo hiểm xã hội ( BHXH ) được xem như là mã số định danh tuyệt nhất được cấp cho cho một cá thể ghi nhận quá trình tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) được cơ quan BHXH cấp và nó nối sát xuyên suốt với quy trình đóng BHXH, BHYT của từng cá nhân.

Để thuận tiện cho người lao hễ tra cứu vãn số sổ hiểm buôn bản hôi, quá trình đóng bảo hiểm xã hội… người lao động triển khai theo lý giải mà Văn Phòng chế độ Sư Kết Nối chia sẻ nhé ! 

*
*
*
*

Các bước đk số điện thoại thông minh nhận mã OTP với cơ sở bảo hiểm:

Theo điều 1công văn 5147/BHXH-QLT2018 quy định:

Để bảo đảm an toàn thông tin quy trình tham gia BHXH, BHYT, BHTN việc tra cứu vãn phải thông qua số điện thoại di cồn của cá thể người thâm nhập bảo hiểm,do đó:

-Đối với đơn vị chức năng có tạo ra tăng bắt đầu lao động:  trong ngôi trường hợp chưa tồn tại mã số BHXH hoặc chưa cung cấp số điện thoại thông minh cho cơ sở BHXHà tiến hành kê khai tờ khai TK1-TS ( phát hành quyết định 888/QĐ-BHXH) với tương đối đầy đủ thông tin với số điện thoại thông minh di hễ của cá thể người tham gia, giữ hộ hồ sơ điện tử theo mã giấy tờ thủ tục 122QĐ1259N

Đối với người đang gia nhập BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN: đối chọi vị tích lũy các thông tin còn thiếu cùng số smartphone di động cá nhân người tham gia, lập chủng loại TK1-TS, gởi hồ sơ năng lượng điện tử theo mã giấy tờ thủ tục 122QĐ1259N. Ngôi trường hợp có số lao động béo lập list D02-TS bổ sung cập nhật số smartphone di rượu cồn của người lao đụng vào cột ghi chú, bên trên sheet import_SMS gồm trường SĐT, nhờ cất hộ hồ sơ năng lượng điện tử theo mã thủ tục 122QD1259N cho cơ quan tiền BHXH

Đối với người lao động đã nghỉ việc: kê khai chủng loại TJK1-TS giữ hộ trực tiếp phòng ban BHXH vị trí cư trú để bổ sung hoặc điều chỉnh SĐT cá nhân.