TỔNG GIÁM ĐỐC THẾ GIỚI DI DỘNG

/ceo/CEO_61557/nguyen-duc-tai.chnNguyên quán: nam ĐịnhCông ty cp Đầu tư nhân loại Di hễ - quản trị HĐQThttpcusc.edu.vn://cusc.edu.vn1.mediacdn.vn//CEO/CEO_61557.jpgNguyễn Thị Thu TâmNguyễn Thị Thu ThảoPhan Thị Thu Hiền

Bạn đang xem: Tổng giám đốc thế giới di dộng

CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ Xem kế hoạch cusc.edu.vnử tải - bán cp
*
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ông Nguyễn Đức Tài Chủ tịch HĐQT
Ông nai lưng Kinh Doanh Thành viên HĐQT
Ông Đặng Minh Lượm Thành viên HĐQT
Ông Đoàn Văn gọi Em Thành viên HĐQT
Ông Đào nạm Vinh Thành viên HĐQT độc lập
Ông Nguyễn Tiến Trung Thành viên HĐQT độc lập
Ông Đỗ Tiến cusc.edu.vnĩ Thành viên HĐQT độc lập
Ông Robert Alan Willett Thành viên HĐQT không điều hành
Ông Thomacusc.edu.vn Lanyi Thành viên HĐQT không điều hành
Ông trần Huy Thanh Tùng Thành viên HĐQT không điều hành
Bà Lê Thị Thu Trang Phụ trách quản trị

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN
Ông trần Kinh Doanh Tổng Giám đốc
Bà Hoàng Khánh Chi Giám đốc siêng cusc.edu.vnóc khách hàng hàng
Ông Đỗ Tuấn Anh Giám đốc Cung ứng
Ông Điêu chủ yếu Hải Triều Giám đốc Kỹ thuật
Bà Lê Thảo Trang Giám đốc Maketing
Ông Đặng Minh Lượm Giám đốc Nhân cusc.edu.vnự
Ông Vũ Đăng Linh Giám đốc Tài chính
Bà Lý è Kim Ngân Kế toán trưởng

BAN KIỂM cusc.edu.vnOÁT
Ông nai lưng Huy Thanh Tùng Trưởng ban truy thuế kiểm toán nội bộ
Ông trằn Huy Thanh Tùng Trưởng BKcusc.edu.vn
Ông Hoàng Hữu Hưng Thành viên BKcusc.edu.vn
Ông Điêu bao gồm Hải Triều Thành viên Ban truy thuế kiểm toán nội bộ
Ông Đào vậy Vinh Thành viên Ban truy thuế kiểm toán nội bộ

VỊ TRÍ KHÁC
Bà Lê Thị Thu Trang Công ba thông tin

Xem thêm: 10 Cách Trị Bệnh Đổ Mồ Hôi Tay Chân, Chữa Chứng Ra Mồ Hôi Tay, Chân Bằng Đông Y

(*) lưu ý: tài liệu được cusc.edu.vn tổng hợp từ những nguồn đáng tin cậy, có mức giá trị tìm hiểu thêm với các nhà đầu tư.Tuy nhiên, shop chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào vị cusc.edu.vnử dụng những dữ liệu này.
< Về đầu trang >

Đối tác


VIBcusc.edu.vnHBTechcombankTPB
*