Tóm tắt tiểu sử hồ chí minh


*

 

Với niềm tin yêu nước nồng nàn, với việc sáng trong cả về chính trị, người đã ban đầu suy nghĩ về những lý do thành bại của các phong trào yêu nước hồi bấy giờ và quyết tâm đi tìm con đường đúng đắn để cứu giúp dân, cứu giúp nước.

tháng 6/1911, tín đồ ra nước ngoài, đi cho nước Pháp và các nước châu Âu, châu Á, châu Phi, châu Mỹ. Người hòa tâm hồn với mọi côngnhân và những người dân dân trực thuộc địa, vừa lao động để sống, vừa học tập, nghiên cứu và phân tích các học tập thuyết biện pháp mạng. Năm 1917, thành công vang dội của phương pháp mạng mon Mười Nga đã đưa Hồ chủ tịch đến với chủ nghĩa Mác - Lênin. Ra sức nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin, Người đã nhận rõ đường lối duy nhất đúng mực để giải phóng dân tộc và giải tỏa xã hội.

cùng năm ấy, Người thành lập Hội phần đông người việt nam yêu nước nhằm tập đúng theo Việt Kiều sinh hoạt Pháp. Năm 1919, tín đồ gia nhập Đảng thôn hội pháp và vận động trong phong trào công nhân Pháp. Đầu năm đó, người gửi đến hội nghị Véc-xây (Pháp) "Bản yêusách của quần chúng. # Việt Nam", đòi cơ quan chỉ đạo của chính phủ Pháp buộc phải thừa nhận các quyền tự do và bình đẳng của dân tộc Việt Nam. .

tháng 12/1920, vào Đại hội lần lắp thêm 18 của Đảng làng mạc hội Pháp, bạn bỏ phiếu ưng ý gia nhập nước ngoài cộng sản cùng tham gia thành lập Đảng cộng sản Pháp. Sự khiếu nại trên đây lưu lại bước ngoặt trong đời chuyển động cách mạng của Người, bước ngoa chủ nghĩa yêu nước mang lại chủ nghĩa cộng sản

Năm 1921, fan tham gia thành lập và hoạt động Hội liên hiệp những dân tộc trực thuộc địa cùng năm 1922 xuất phiên bản báo "Người cùng khổ" ngơi nghỉ Pháp. Mon 6/1923, tín đồ từ Pháp đi Liên Xô, nước làng hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới, liên tục nghiên cứu công ty nghĩa Mác - Lênin và tham tối ưu tác của thế giới cộng sản. Thuộc năm đó, người được bầu vào Đoàn quản trị Quốc tế nông dân. Năm 1924, tín đồ dự Đại hội lần máy 5 của thế giới cộng sản cùng được cử làm cho Ủy viên bộ phương Đông, phụ trách cục phương Nam, gợi ý và xây dựng trào lưu cách mạng và trào lưu Cộng sản ở những nước Đông - nam giới châu Á. Năm 1925, Người ra đời Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức sống Á Đông.

mon 6/1925, fan tổ chức vn Thanh niên cách mạng Đồng chí Hội, mà hạt nhân là cộng sản Đoàn, bên cạnh đó ra báo bạn trẻ và mở lớp đào tạo và giảng dạy đào tạo hàng trăm cán bộ đưa về nước hoạt động.

Năm 1941, sau 30 năm vận động ở nước ngoài Người về nước triệu tâp họp báo hội nghị n thiết bị tám của Ban chấp hành tw Đảng, quyết định đường lối tấn công Pháp, đuổi Nhật, thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất lấy tên là Việt Nam hòa bình đồng minh (Việt Minh), gấp rút xây dựng lực lượng, tăng mạnh phong trào đấu tranh biện pháp mạng của quần chúng, sẵn sàng tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.

trong số những ngày đầu biện pháp mạng, nước ta có không ít khó khăn ck chất và bị bao vây bốn phía. Nàn đói vì phát xít Nhật - Pháp tạo ra đã giết hại hơn hai triệu con người Việt Nam. Tháng 9/1945 kết hợp với những đế quốc Mỹ, Anh và bọn phản hễ Quốc dân Đảng Trung Quốc, thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta một lần nữa, thủ đoạn xóa vứt mọi thành quả đó của giải pháp mạng tháng Tám.

chủ tịch Hồ Chí Minh thuộc Ban chấp hành tw Đảng lãnh đạo toàn dân ra vừa tiến công trả đàn thực dân Pháp xâm lược ở miền Nam, vừa đối phó với lũ phản hễ Tưởng Giới Thạch sống miền Bắc.

mon 7/1954, hiệp nghị Giơ-ne-vơ được ký kết kết. Miền bắc Việt phái nam được giải phóng. Dẫu vậy một nửa nước ở miền nam bộ bị đế quốc Mỹ trở thành thuộc địa kiểu new của chúng. Fan cùng với tw Đảng lãnh đạo nhân dân toàn nước đồng thời thực hiện hai trách nhiệm chiến lược: cách social chủ nghĩa ở khu vực miền bắc và giải pháp mạng dân tộc bản địa dân người chủ dân làm việc miền Nam.

tháng 9/1960, đại hội lần thứ bố của Đảng vẫn họp, thông qua nghị quyết về hai trách nhiệm chiến lược và bầu đồng minh Hồ Chí Minh quản lý tịch Ban chấp hành trung ương Đảng. Sau sự lãnh đạo của bạn và của Ban chấp hành trung ương đảng, dân chúng ta vừa tăng nhanh sự nghiệp kiến tạo chủ nghĩa xã hội nghỉ ngơi miền Bắc, vừa triển khai cuộc phòng chiếng phòng Mỹ, cứu giúp nước để đảm bảo an toàn miền Bắc, hóa giải miền Nam, thống nhất đất nước và đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa thôn hội.

cuộc sống của quản trị Hồ Chí Minh là một cuộc đời trong sáng cao đẹp của mộtngười cộng sản vĩ đại, một anh hùng dân tộc kiệt xuất, một đồng chí quốc tế lỗi lạc, đã tranh đấu không căng thẳng mệt mỏi và hiến dâng cả đời mình vị Tổ quốc, bởi nhân dân, vì lý tưởng cùng sản nhà nghĩa, vị độc lập, tự do của các dân tộc, vì tự do và công lý trên nỗ lực giới.

cuộc họp lần sản phẩm công nghệ 24, năm 1987 tổ chức triển khai giáo dục, khoa học và văn hóa của liên hợp quốc UNESCO ra quyết nghị về đáng nhớ 100 năm ngày sinh quản trị Hồ Chí Minh "Anh hùng giải tỏa dân tộc vn và là 1 nhà văn hóa truyền thống lớn" (HỒ CHÍ MINH VIETNAMESE anh hùng OF NATIONAL LIBERATION and GREAT MAN OF CULTURE) vào năm 1990.