Toán lớp 5 trang 11 bài 3

Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều dài \( \dfrac{1}{2}m\), chiều rộng \( \dfrac{1}{3}m\) . Chia tấm bìa đó thành 3 phần bằng nhau. Tính diện tích của mỗi phần.


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


- Tính diện tích tấm bìa ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng.

- Tính diện tích mỗi phần ta lấy diện tích tấm bìa chia cho \(3\).


Lời giải chi tiết

Tóm tắt

Tấm bìa hình chữ nhật:

Chiều dài \( \dfrac{1}{2}m\)

chiều rộng \( \dfrac{1}{3}m\)

Chia tấm bìa thành 3 phần bằng nhau

Diện tích 1 phần: ...?

Bài giải

Diện tích tấm bìa là: 

\( \displaystyle \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} =\frac{1}{6}\;(m^2) \) 

Diện tích mỗi phần là: 

\( \displaystyle{1 \over 6}:3 = {1 \over {18}}\;(m^2)\)

Đáp số: \( \displaystyle \frac{1}{18} m^2\).

cusc.edu.vn


*
Bình luận
*
Chia sẻ
*
*
*

*
*

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp cusc.edu.vn


Cảm ơn bạn đã sử dụng cusc.edu.vn. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép cusc.edu.vn gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.