TOÁN LỚP 5 TRANG 11 BÀI 3

Một tấm bìa hình chữ nhật bao gồm chiều dài ( dfrac12m), chiều rộng ( dfrac13m) . Phân tách tấm bìa đó thành 3 phần bằng nhau. Tính diện tích của mỗi phần.


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


- Tính diện tích s tấm bìa ta mang chiều nhiều năm nhân với chiều rộng.

- Tính diện tích mỗi phần ta lấy diện tích s tấm bìa phân chia cho (3).


Lời giải chi tiết

Tóm tắt

Tấm bìa hình chữ nhật:

Chiều dài ( dfrac12m)

chiều rộng ( dfrac13m)

Chia tấm bìa thành 3 phần bởi nhau

Diện tích 1 phần: ...?

Bài giải

Diện tích tấm bìa là: 

( displaystyle frac12 imes frac13 =frac16;(m^2) ) 

Diện tích mỗi phần là: 

( displaystyle1 over 6:3 = 1 over 18;(m^2))

Đáp số: ( displaystyle frac118 m^2).

cusc.edu.vn


*
Bình luận
*
chia sẻ
*
*
*

*
*

vấn đề em chạm mặt phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải nặng nề hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp cusc.edu.vn


Cảm ơn chúng ta đã sử dụng cusc.edu.vn. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


*

Đăng ký để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép cusc.edu.vn gửi các thông báo đến các bạn để nhận được các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.