TỜ TRÌNH XIN KINH PHÍ TIẾP KHÁCH

Mẫu Tờ trình xin ngân sách đầu tư là mẫu sách vở và giấy tờ được áp dụng phô biến trong những tổ chức, cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp. Dưới đây, cusc.edu.vn sẽ giới thiệu một số chủng loại Tờ trình xin ngân sách đầu tư phổ biến, áp dụng trong nhiều trường hợp.
1. Mẫu mã Tờ trình xin kinh phí là gì? 2. Mẫu mã Tờ trình xin kinh phí trong một vài trường đúng theo 2.1 chủng loại Tờ trình xin kinh phí chung 2.2 mẫu Tờ trình xin ngân sách đầu tư dành cho bạn 2.3 mẫu mã tờ trình xin ngân sách đầu tư mua sẵm trang sản phẩm 3. Một số chú ý khi viết Tờ trình xin ngân sách đầu tư

1. Mẫu Tờ trình xin kinh phí đầu tư là gì?

Có thể gọi Tờ trình là văn bạn dạng được dùng để trình bày, lời khuyên với cung cấp trên một vấn đề hay phê chuẩn chỉnh một công ty trương, chế độ nào đó nhằm xin kết luận, chỉ đạo của cấp trên.Với mỗi mục tiêu khác nhau, Tờ trình sẽ mang tên gọi rõ ràng khác nhau, trong các số đó mẫu Tờ trình xin kinh phí là mẫu sách vở được sử dụng tương đối phổ biến. Đây là mẫu mã giấy được những đơn vị, cơ quan, tổ chức triển khai lập ra và gửi lên cơ quan cấp trên để trình về việc cung ứng kinh phí áp dụng vào quá trình nào đó của cơ quan.Trong Tờ trình xin kinh phí cần nêu rõ lý do, mục đích của việc xin tởm phí, mức kinh phí cần cung cấp cũng như các lời khuyên khác.
*
Tờ trình xin ngân sách đầu tư được sử dụng phổ biến trong những cơ quan, tổ chức triển khai (Ảnh minh họa)

2. Chủng loại Tờ trình xin kinh phí đầu tư trong một trong những trường hợp

2.1 chủng loại Tờ trình xin kinh phí đầu tư chung
TÊN CƠ QUAN ----------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc---------------Số: ......./..............., ngày....tháng.....năm.....
TỜ TRÌNHV/v xin kinh phí ..............Kính gửi: .........................Căn cứ theo Quyết định......./....../....... Ngày.....tháng.....năm...... Của ................Căn cứ vào tình hình thực tiễn tại .........................Do nhu cầu cần thiết phải (lý vì chưng xin khiếp phí) ....................................................................... (Tên cơ quan) ..... Kính trình lên ....... Xin công ty trương được sử dụng ngân sách đầu tư vào việc.................................................................................................................................................................Rất mong sự chăm chú và đồng ý chấp thuận của cơ quan cung cấp trên!THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
2.2 chủng loại Tờ trình xin gớm phí dành cho doanh nghiệp
Tải về
Sửa/In biểu mẫu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúcTỜ TRÌNHV/v xin kinh phí …………………Kính gửi: – Ban chỉ huy ……………….Căn cứ theo ra quyết định ………………… của Công ty.Căn cứ theo tình trạng thực tế: ………………Nhằm mục đích ……………………, xin trình lên …………… xin công ty trương được sử dụng kinh phí vào:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… kính ý kiến đề xuất Ban lãnh đạo doanh nghiệp tạo điều kiện cung ứng kinh phí……………:STTKhoản mục chi phíSố lượngĐơn giá bán (dự tính)Thành tiền
Tổng kinh phí đầu tư là: ………………… (Ghi chữ)Kính ước ao nhận được sự đồng ý chấp thuận từ Ban chỉ đạo Công tyNgày ………. Mon ………. Năm ……..Người đề xuất(Ký rõ họ tên)
2.3 mẫu mã tờ trình xin kinh phí mua sẵm trang thiết bị
Tải về
Sửa/In biểu mẫu
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ..................CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - thoải mái - Hạnh phúcSố: ......../...................., ngày.....tháng....năm.....
TỜ TRÌNHVề vấn đề xin kinh phí sắm sửa trang thiết bịKính gửi:- Phòng giáo dục và Đào tạo- chống Tài thiết yếu - Kế hoạch- chủ tịch UBND thị trấn .................
Căn cứ đưa ra quyết định số ...../QĐ-PGD&ĐT ngày.....tháng.....năm....... Của trưởng chống Phòng GD&ĐT .................. Về bài toán giao dự toán chi ngân sách chi tiêu nhà nước năm ........Căn cứ vào tình hình thực tế tại ngôi trường .....................Do yêu cầu cấp thiết đề nghị phải sắm sửa thiết bị, cơ sở vật hóa học để giao hàng công tác giảng dạy năm học tập ........-..........Trường ..................... Kính trình cho Phòng giáo dục đào tạo và huấn luyện và đào tạo huyện ............., chống Tài bao gồm – chiến lược huyện ........... Xin công ty trương sử dụng kinh phí sự nghiệp giáo dục năm ....... Thực hiện buôn bán thiết bị, cửa hàng vật chất cụ thể như sau:-……………………..-……………………-……………………..Tổng cộng: ………………….đồng (Bằng chữ: ……………………)Rất mong sự lưu ý chấp thuận của phòng giáo dục và đào tạo huyện ......., chống Tài chủ yếu – chiến lược huyện ............HIỆU TRƯỞNG

3. Một số chú ý khi viết Tờ trình xin khiếp phí

- trình bày rõ nhu cầu lời khuyên và mong ước được cấp ngân sách đầu tư trong tổ chức;- miêu tả trong tính quan trọng của việc buôn bán trang thiết bị. Từ đó bảo vệ hiệu quả đối với nhu cầu sử dụng của đơn vị. Các trang sản phẩm này cần được trang bị là nhu cầu tất yếu, lắp với kết quả làm việc tại tổ chức.
- những nội dung hỗ trợ phải thiết yếu xác, diễn đạt rõ nhu yếu cấp duyệt kinh phí đầu tư cho mục đích buôn bán cụ thể.- nên có lý do thuyết phục cho bài toán xin kinh phí và trình bày cụ thể số tiền nên hỗ trợ, xin cấp. Khẳng định các thiết bị, đại lý vật chất quan trọng trang bị đến tổ chức. Đồng thời mô quả qua về giá tiền của mỗi thiết bị dựa trên tính toán, bằng phẳng nhu cầu mua sắm.Trên đây là một số chủng loại Tờ trình xin ngân sách đầu tư được dùng phổ biến. Ví như còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng tương tác 1900.6192 sẽ được cusc.edu.vn giải đáp.
Mẫu đơn kiến nghị của cá nhân, số đông và cách viết8 chủng loại tờ trình thường dùng và phía dẫn giải pháp điền