Tỉnh phú thọ có bao nhiêu huyện

Tỉnh Phú Thọ gồm bao nhiêu huyện, thị xã?

Tỉnh Phú Thọ là một trong Tỉnh thuộc Đông bắc bộ của nước ta, gồm trung trọng điểm hành chính đặt ở Thành phố Việt Trì. Thức giấc Phú thọ có dân sinh khoảng 1.463.726 và biển cả số xe là 19. Tỉnh Phú Thọ có 14 huyện, thị xã.


Xem các vị trí du kế hoạch tại tỉnh giấc Phú Thọ

*
Bản vật dụng hành bao gồm Tỉnh Phú Thọ

Tỉnh Phú Thọ bao gồm bao nhiêu xã phường thị trấn?

Với diện tích tự nhiên và thoải mái khoảng 3.534,6 km2 thì tỉnh giấc Phú Thọ tất cả bao nhiêu huyện, thị xã, làng phường thị trấn nhỉ? chắc hẳn rằng bạn chưa chắc chắn Tỉnh Phú Thọ bao gồm tới 14 cấp quận thị trấn thị xã, trong số đó Tỉnh Phú Thọ bao gồm 278 cung cấp xã phường thị trấn đấy. Ví dụ như sau nhé:


1. Thành phố Việt Trì gồm bao nhiêu xã, phường

Xem các địa điểm du định kỳ tại thành phố Việt Trì

Thành phố Việt Trì gồm 23 ​đơn vị hành bao gồm cấp xã, phường bao hàm 10 xã cùng 13 phường: Phường Dữu Lâu, Phường Vân Cơ, Phường Nông Trang, Phường Tân Dân, Phường Gia Cẩm, Phường Tiên Cát, Phường thọ Sơn, Phường Thanh Miếu, Phường Bạch Hạc, Phường Bến Gót, Phường Vân Phú, buôn bản Phượng Lâu, làng mạc Thụy Vân, Phường Minh Phương, làng mạc Trưng Vương, Phường Minh Nông, xã Sông Lô, làng mạc Kim Đức, xóm Hùng Lô, xã Hy Cương, buôn bản Chu Hóa, thôn Thanh Đình, xã Tân Đức.

2. Thị xóm Phú Thọ bao gồm bao nhiêu xã, phường

Xem các vị trí du định kỳ tại Thị buôn bản Phú Thọ

Thị buôn bản Phú Thọ gồm 10 ​đơn vị hành bao gồm cấp xã, phường bao hàm 5 xã với 5 phường: Phường trường Thịnh, Phường Hùng Vương, Phường Phong Châu, Phường Âu Cơ, xóm Hà Lộc, thôn Phú Hộ, làng Văn Lung, buôn bản Thanh Minh, buôn bản Hà Thạch, Phường Thanh Vinh.

3. Thị xã Đoan Hùng có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du lịch tại thị trấn Đoan Hùng

Huyện Đoan Hùng bao gồm 28 ​đơn vị hành bao gồm cấp xã, thị trấn bao gồm một thị trấn và 27 xã: thị trấn Đoan Hùng, xóm Đông Khê, xã Nghinh Xuyên, xóm Hùng Quan, Xã bằng Luân, thôn Vân Du, làng mạc Phương Trung, buôn bản Quế Lâm, xóm Minh Lương, Xã bằng Doãn, thôn Chí Đám, làng Phong Phú, xã Phúc Lai, buôn bản Ngọc Quan, thôn Hữu Đô, làng mạc Đại Nghĩa, thôn Sóc Đăng, xã Phú Thứ, thôn Tây Cốc, Xã yên Kiện, thôn Hùng Long, thôn Vụ Quang, xã Vân Đồn, thôn Tiêu Sơn, xã Minh Tiến, xóm Minh Phú, xóm Chân Mộng, làng Ca Đình.

4. Thị xã Hạ Hoà có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du lịch tại huyện Hạ Hoà

Huyện Hạ Hoà có 33 ​đơn vị hành thiết yếu cấp xã, thị trấn bao gồm 1 thị trấn và 32 xã: thị trấn Hạ Hoà, làng mạc Đại Phạm, buôn bản Hậu Bổng, buôn bản Đan Hà, thôn Hà Lương, làng mạc Lệnh Khanh, buôn bản Phụ Khánh, thôn Liên Phương, làng mạc Đan Thượng, Xã hiền lành Lương, xóm Động Lâm, xã Lâm Lợi, làng mạc Phương Viên, thôn Gia Điền, buôn bản Ấm Hạ, xã Quân Khê, buôn bản Y Sơn, Xã hương thơm Xạ, thôn Cáo Điền, buôn bản Xuân Áng, Xã yên ổn Kỳ, xóm Chuế Lưu, xã Minh Hạc, buôn bản Lang Sơn, Xã bởi Giã, Xã lặng Luật, xóm Vô Tranh, thôn Văn Lang, Xã thiết yếu Công, xã Minh Côi, làng mạc Vĩnh Chân, xóm Mai Tùng, xóm Vụ Cầu.

5. Thị trấn Thanh bố có từng nào xã, thị trấn

Xem các vị trí du kế hoạch tại huyện Thanh Ba

Huyện Thanh cha có 27 ​đơn vị hành bao gồm cấp xã, thị trấn gồm 1 thị trấn cùng 26 xã: thị xã Thanh Ba, buôn bản Thanh Vân, buôn bản Vân Lĩnh, làng Đông Lĩnh, thôn Đại An, Xã hanh hao Cù, xã Thái Ninh, thôn Đồng Xuân, xóm Năng Yên, thôn Yển Khê, làng Ninh Dân, xóm Quảng Nạp, xóm Vũ Yển, Xã yên Nội, buôn bản Phương Lĩnh, buôn bản Võ Lao, xã Khải Xuân, làng Mạn Lạn, buôn bản Thanh Xá, xóm Chí Tiên, thôn Đông Thành, thôn Hoàng Cương, thôn Sơn Cương, xóm Thanh Hà, buôn bản Đỗ Sơn, buôn bản Đỗ Xuyên, làng mạc Lương Lỗ.

6. Huyện Phù Ninh tất cả bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du định kỳ tại huyện Phù Ninh

Huyện Phù Ninh có 19 ​đơn vị hành bao gồm cấp xã, thị trấn bao gồm một thị trấn cùng 18 xã: thị trấn Phong Châu, làng Phú Mỹ, xóm Lệ Mỹ, làng Liên Hoa, làng mạc Trạm Thản, làng Trị Quận, làng mạc Trung Giáp, xóm Tiên Phú, thôn Hạ Giáp, xã Bảo Thanh, buôn bản Phú Lộc, thôn Gia Thanh, buôn bản Tiên Du, buôn bản Phú Nham, thôn Bình Bộ, xóm An Đạo, thôn Tử Đà, làng Phù Ninh, thôn Vĩnh Phú.

7. Thị xã Yên Lập tất cả bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du định kỳ tại thị trấn Yên Lập

Huyện yên Lập có 17 ​đơn vị hành bao gồm cấp xã, thị trấn gồm một thị trấn cùng 16 xã: thị xã Yên Lập, làng mạc Mỹ Lung, làng mạc Mỹ Lương, làng Lương Sơn, xóm Xuân An, làng Xuân Viên, xóm Xuân Thủy, thôn Trung Sơn, làng Hưng Long, buôn bản Nga Hoàng, thôn Đồng Lạc, buôn bản Thượng Long, xóm Đồng Thịnh, buôn bản Phúc Khánh, xã Minh Hòa, buôn bản Ngọc Lập, buôn bản Ngọc Đồng.

8. Thị xã Cẩm Khê gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du lịch tại thị xã Cẩm Khê

Huyện Cẩm Khê gồm 31 ​đơn vị hành chủ yếu cấp xã, thị trấn bao gồm 1 thị trấn cùng 30 xã: thị trấn Sông Thao, thôn Tiên Lương, buôn bản Tuy Lộc, xóm Ngô Xá, buôn bản Phương Xá, xóm Phượng Vĩ, xóm Đồng Cam, buôn bản Thụy Liễu, thôn Phùng Xá, buôn bản Sơn Nga, Xã không đúng Nga, làng Tùng Khê, làng Tam Sơn, thôn Văn Bán, Xã cung cấp Dẫn, làng mạc Thanh Nga, xóm Xương Thịnh, xóm Phú Khê, làng mạc Sơn Tình, Xã yên Tập, Xã hương Lung, xã Tạ Xá, xóm Phú Lạc, buôn bản Tình Cương, xã Chương Xá, Xã hiền khô Đa, buôn bản Văn Khúc, Xã lặng Dưỡng, Xã cát Trù, làng mạc Điêu Lương, làng mạc Đồng Lương.

9. Thị trấn Tam Nông tất cả bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du kế hoạch tại thị trấn Tam Nông

Huyện Tam Nông có trăng tròn ​đơn vị hành chủ yếu cấp xã, thị trấn bao gồm 1 thị trấn cùng 19 xã: thị xã Hưng Hoá, thôn Vực Trường, Xã hiền hậu Quan, Xã hương thơm Nha, làng Thanh Uyên, làng mạc Xuân Quang, làng Tứ Mỹ, buôn bản Văn Lương, buôn bản Hùng Đô, xóm Phương Thịnh, thôn Tam Cường, xã Cổ Tiết, buôn bản Quang Húc, Xã mùi hương Nộn, thôn Tề Lễ, làng Thọ Văn, xóm Dị Nậu, thôn Hồng Đà, làng Dậu Dương, buôn bản Thượng Nông.

10. Thị xã Lâm Thao gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du định kỳ tại thị trấn Lâm Thao

Huyện Lâm Thao có 14 ​đơn vị hành thiết yếu cấp xã, thị trấn bao hàm 2 thị trấn và 12 xã: thị xã Lâm Thao, làng Tiên Kiên, thị xã Hùng Sơn, thôn Xuân Lũng, buôn bản Xuân Huy, xóm Thạch Sơn, xóm Sơn Vi, Xã vừa lòng Hải, xã Sơn Dương, buôn bản Cao Xá, Xã gớm Kệ, làng mạc Vĩnh Lại, làng mạc Tứ Xã, Xã phiên bản Nguyên.

11. Huyện Thanh Sơn gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du kế hoạch tại huyện Thanh Sơn

Huyện Thanh Sơn tất cả 23 ​đơn vị hành chủ yếu cấp xã, thị trấn bao gồm 1 thị trấn với 22 xã: thị xã Thanh Sơn, làng mạc Sơn Hùng, thôn Địch Quả, Xã sát Lai, xóm Thục Luyện, xã Võ Miếu, làng mạc Thạch Khoán, buôn bản Cự Thắng, xã Tất Thắng, làng mạc Văn Miếu, xã Cự Đồng, Xã chiến hạ Sơn, xã Tân Minh, Xã hương Cần, làng mạc Khả Cửu, buôn bản Đông Cửu, buôn bản Tân Lập, Xã lặng Lãng, Xã lặng Lương, làng mạc Thượng Cửu, buôn bản Lương Nha, Xã im Sơn, xóm Tinh Nhuệ.

12. Thị xã Thanh Thuỷ tất cả bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du kế hoạch tại thị trấn Thanh Thuỷ

Huyện Thanh Thuỷ bao gồm 15 ​đơn vị hành thiết yếu cấp xã, thị trấn bao gồm 1 thị trấn với 14 xã: thôn Đào Xá, làng Thạch Đồng, làng mạc Xuân Lộc, xã Tân Phương, thị xã Thanh Thủy, xóm Sơn Thủy, thôn Bảo Yên, buôn bản Đoan Hạ, xóm Đồng Luận, buôn bản Hoàng Xá, buôn bản Trung Thịnh, xã Trung Nghĩa, xã Phượng Mao, thôn Yến Mao, xóm Tu Vũ.

13. Thị xã Tân Sơn có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du lịch tại huyện Tân Sơn

Huyện Tân Sơn tất cả 17 ​đơn vị hành thiết yếu cấp xã, thị trấn bao gồm 0 thị trấn và 17 xã: xã Thu Cúc, làng Thạch Kiệt, thôn Thu Ngạc, thôn Kiệt Sơn, buôn bản Đồng Sơn, làng Lai Đồng, xã Tân Phú, xóm Mỹ Thuận, làng mạc Tân Sơn, thôn Xuân Đài, xóm Minh Đài, làng Văn Luông, buôn bản Xuân Sơn, buôn bản Long Cốc, thôn Kim Thượng, thôn Tam Thanh, làng mạc Vinh Tiền.