Các đơn vị hành chính

Hiện nay, những cập bậc hành thiết yếu tại vn (Việt Nam) được tạo thành các cấp cho như : cấp tỉnh, huyện với xã . ở bên cạnh còn bao gồm cấp thành phố và thị trấn. Đối với tỉnh Hà Nam bây chừ có cung cấp huyện (1 thành phố, 1 thị xã, 4 thị trấn ) và cung cấp xã ( 6 thị trấn, trăng tròn phường với 83 xã)

Hành bao gồm cấp huyện bao hàm : thành phố, thị xã với huyện.Hành chính cấp xã bao hàm : Phường, thị trấn, xã

Tỉnh Hà phái nam Ở Đâu ?

*

Tỉnh Hà Nam bao gồm bao nhiêu huyện , thành phố

STTDanh mục ĐVHC cấp cho Huyện tỉnh giấc Hà Nam
1Thành phố bao phủ Lý
2Thị làng mạc Duy Tiên
3Huyện Bình Lục
4Huyện Kim Bảng
5Huyện Lý Nhân
6Huyện Thanh Liêm

Thành phố lấp Lý bao gồm bao nhiêu phường xã

Phường quang đãng Trung
Phường Lương Khánh Thiện
Phường Lê Hồng Phong
Phường Minh Khai
Phường hai Bà Trưng
Phường trằn Hưng Đạo
Phường Lam Hạ
Xã Phù Vân
Phường Liêm Chính
Xã Liêm Chung
Phường Thanh Châu
Phường Châu Sơn
Xã Tiên Tân
Xã Tiên Hiệp
Xã Tiên Hải
Xã Kim Bình
Xã Liêm Tuyền
Xã Liêm Tiết
Phường Thanh Tuyền
Xã Đinh Xá
Xã Trịnh Xá

Thị thôn Duy Tiên gồm bao nhiêu xóm phường

Phường Đồng Văn
Phường Hòa Mạc
Xã Mộc Bắc
Phường Châu Giang
Phường Bạch Thượng
Phường Duy Minh
Xã Mộc Nam
Phường Duy Hải
Xã siêng Ngoại
Phường yên Bắc
Xã Trác Văn
Phường Tiên Nội
Phường Hoàng Đông
Xã im Nam
Xã Tiên Ngoại
Xã Tiên Sơn

Huyện Kim Bảng bao gồm bao nhiêu thôn thị trấn

Thị trấn Quế
Xã Nguyễn Úy
Xã Đại Cương
Xã Lê Hồ
Xã Tượng Lĩnh
Xã Nhật Tựu
Xã Nhật Tân
Xã Đồng Hóa
Xã Hoàng Tây
Xã Tân Sơn
Xã Thụy Lôi
Xã Văn Xá
Xã Khả Phong
Xã Ngọc Sơn
Thị trấn ba Sao
Xã Liên Sơn
Xã Thi Sơn
Xã Thanh Sơn

Huyện Thanh Liêm gồm bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn khiếu nại Khê
Xã Liêm Phong
Xã Thanh Hà
Xã Liêm Cần
Xã Liêm Thuận
Xã Thanh Thủy
Xã Thanh Phong
Thị trấn Tân Thanh
Xã Thanh Tân
Xã Liêm Túc
Xã Liêm Sơn
Xã Thanh Hương
Xã Thanh Nghị
Xã Thanh Tâm
Xã Thanh Nguyên
Xã Thanh Hải

Huyện Bình Lục gồm bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Bình Mỹ
Xã Bình Nghĩa
Xã Tràng An
Xã Đồng Du
Xã Ngọc Lũ
Xã Hưng Công
Xã Đồn Xá
Xã An Ninh
Xã bồ Đề
Xã Bối Cầu
Xã An Nội
Xã Vũ Bản
Xã Trung Lương
Xã An Đổ
Xã La Sơn
Xã Tiêu Động
Xã An Lão

Huyện Lý Nhân gồm bao nhiêu làng mạc thị trấn

Xã phù hợp Lý
Xã Nguyên Lý
Xã chính Lý
Xã Chân Lý
Xã Đạo Lý
Xã Công Lý
Xã Văn Lý
Xã Bắc Lý
Xã Đức Lý
Xã è Hưng Đạo
Thị trấn Vĩnh Trụ
Xã Nhân Thịnh
Xã Nhân Khang
Xã Nhân Mỹ
Xã Nhân Nghĩa
Xã Nhân Chính
Xã Nhân Bình
Xã Phú Phúc
Xã Xuân Khê
Xã Tiến Thắng
Xã Hòa Hậu

Tỉnh Hà Nam có bao nhiêu phường

Phường quang quẻ Trung
Phường Lương Khánh Thiện
Phường Lê Hồng Phong
Phường Minh Khai
Phường hai Bà Trưng
Phường è cổ Hưng Đạo
Phường Lam Hạ
Phường Liêm Chính
Phường Thanh Châu
Phường Châu Sơn
Phường Thanh Tuyền
Phường Đồng Văn
Phường Hòa Mạc
Phường Châu Giang
Phường Bạch Thượng
Phường Duy Minh
Phường Duy Hải
Phường im Bắc
Phường Tiên Nội
Phường Hoàng Đông

Tỉnh Hà Nam có bao nhiêu thị trấn

Thị trấn Quế
Thị trấn ba Sao
Thị trấn khiếu nại Khê
Thị trấn Tân Thanh
Thị trấn Bình Mỹ
Thị trấn Vĩnh Trụ

Tỉnh Hà Nam bao gồm bao nhiêu xã

Xã Phù Vân
Xã Liêm Chung
Xã Tiên Tân
Xã Tiên Hiệp
Xã Tiên Hải
Xã Kim Bình
Xã Liêm Tuyền
Xã Liêm Tiết
Xã Đinh Xá
Xã Trịnh Xá
Xã Mộc Bắc
Xã Mộc Nam
Xã siêng Ngoại
Xã Trác Văn
Xã lặng Nam
Xã Tiên Ngoại
Xã Tiên Sơn
Xã Nguyễn Úy
Xã Đại Cương
Xã Lê Hồ
Xã Tượng Lĩnh
Xã Nhật Tựu
Xã Nhật Tân
Xã Đồng Hóa
Xã Hoàng Tây
Xã Tân Sơn
Xã Thụy Lôi
Xã Văn Xá
Xã Khả Phong
Xã Ngọc Sơn
Xã Liên Sơn
Xã Thi Sơn
Xã Thanh Sơn
Xã Liêm Phong
Xã Thanh Hà
Xã Liêm Cần
Xã Liêm Thuận
Xã Thanh Thủy
Xã Thanh Phong
Xã Thanh Tân
Xã Liêm Túc
Xã Liêm Sơn
Xã Thanh Hương
Xã Thanh Nghị
Xã Thanh Tâm
Xã Thanh Nguyên
Xã Thanh Hải
Xã Bình Nghĩa
Xã Tràng An
Xã Đồng Du
Xã Ngọc Lũ
Xã Hưng Công
Xã Đồn Xá
Xã An Ninh
Xã người tình Đề
Xã Bối Cầu
Xã An Nội
Xã Vũ Bản
Xã Trung Lương
Xã An Đổ
Xã La Sơn
Xã Tiêu Động
Xã An Lão
Xã thích hợp Lý
Xã Nguyên Lý
Xã chủ yếu Lý
Xã Chân Lý
Xã Đạo Lý
Xã Công Lý
Xã Văn Lý
Xã Bắc Lý
Xã Đức Lý
Xã trằn Hưng Đạo
Xã Nhân Thịnh
Xã Nhân Khang
Xã Nhân Mỹ
Xã Nhân Nghĩa
Xã Nhân Chính
Xã Nhân Bình
Xã Phú Phúc
Xã Xuân Khê
Xã Tiến Thắng
Xã Hòa Hậu