TÍNH BẢO HIỂM XÃ HỘI 1 LẦN

Tính tiền bảo hiểm xã hội 1 lần theo hệ số lương nhà nước

Tính tiền bảo hiểm xã hội 1 lần theo hệ số lương nhà nước. Tôi đóng bảo hiểm với hệ số sau nhờ các bạn tính giúp tiền BHXH một lần! Từ tháng 9/2015 đến tháng 8/2016 hệ số 1,989; từ tháng 9/2016 đến tháng 12/2017 là 2,34. Xin cám ơn các bạn!

Tư vấn bảo hiểm xã hội
*

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài bảo hiểm. Về tính tiền bảo hiểm xã hội 1 lần theo hệ số lương nhà nước ; chúng tôi xin trả lời cho bạn như sau:

Điểm b Khoản 2 Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định:

“Điều 8. Bảo hiểm xã hội một lần

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;”

Bên cạnh đó, tại khoản 4 Điều 19 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH thì:

“4. Khi tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.

Trường hợp tính đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2014 nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 trở đi để làm căn cứ tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần.”

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn đóng BHXH được 2 năm 04 tháng và được làm tròn thành 2,5 năm

Như vậy, mức hưởng BHXH 1 lần của bạn bằng 2,5 x 2 = 5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 20 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH thì thời gian tham gia BHXH của bạn chỉ là 2 năm 9 tháng nên mức bình quân tiền lương tháng để tính bảo hiểm xã hội một lần là bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian 2 năm 04 tháng đóng bảo hiểm xã hội. Vì bạn hưởng lương theo chế độ nhà nước nên tiền lương sẽ được tính theo hệ số lương và mức lương cơ sở. Mức lương cơ sở hiện này theo Nghị quyết 70/2018/QH14 là 1.490.000 đồng.

*

Tổng đài tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 19006172

Mức bình quân tiền lương tháng để tính bảo hiểm xã hội một lần của bạn là: (1.490.000 x 1,989 x12 + 1.490.000 x 2,34 x 16 ) / 28 = 3.262.461,79 đồng

Vậy mức hưởng BHXH của bạn là: 3.262.461,79 x 5= 16.312.308,9 đồng

Trên đây là toàn bộ bài tư vấn của chúng tôi về vấn đề tính tiền bảo hiểm xã hội 1 lần theo hệ số lương nhà nước. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các bài viết sau:

Hồ sơ rút bảo hiểm xã hội 1 lần bao gồm những giấy tờ gì?

Khi nhận BHXH một lần có được tính hệ số trượt giá không?

Dịch vụ tư vấn bảo hiểm qua Email có tính phí

Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn bảo hiểm trực tuyến 19006172 để được tư vấn và giải đáp trực tiếp.