VIỆC LÀM THÊM SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT

Tạo thông tin tất cả

nhân viên Thu Ngân buôn bán Vé (Làm câu hỏi Tại Novadreams cầu Đất Farm - Đà Lạt)

lưu Đà Lạt, Lâm Đồng
đồng ý tập tin doc, docx, xls, xlsx, pdf, gif, jpg, png dung tích không quá 3MB Không hiện nay hồ sơ với NTD khác gởi hồ sơ × gật đầu tập tin doc, docx, xls, xlsx, pdf, gif…
2 ngày trước

nhân viên Thu Ngân F&b (Làm câu hỏi Tại Novadreams mong Đất Farm - Đà Lạt)

lưu lại Đà Lạt, Lâm Đồng
đồng ý tập tin doc, docx, xls, xlsx, pdf, gif, jpg, png dung lượng không thừa 3MB Không hiện nay hồ sơ với NTD khác giữ hộ hồ sơ × chấp nhận tập tin doc, docx, xls, xlsx, pdf, gif…
2 những năm trước

Công Nhân cảnh quan (Làm vấn đề Tại Novadreams ước Đất Farm - Đà Lạt)

lưu lại Đà Lạt, Lâm Đồng
đồng ý tập tin doc, docx, xls, xlsx, pdf, gif, jpg, png dung tích không vượt 3MB Không hiện hồ sơ với NTD khác gửi hồ sơ × gật đầu tập tin doc, docx, xls, xlsx, pdf, gif…
2 cách đây không lâu

chuyên viên It (Làm bài toán Tại Novadreams ước Đất Farm - Đà Lạt)

giữ Đà Lạt, Lâm Đồng
chấp nhận tập tin doc, docx, xls, xlsx, pdf, gif, jpg, png dung lượng không thừa 3MB Không hiện tại hồ sơ cùng với NTD khác gửi hồ sơ × chấp nhận tập tin doc, docx, xls, xlsx, pdf, gif…
2 cách đây không lâu

Tổ Trưởng chăm sóc Động thiết bị (Làm vấn đề Tại Novadreams mong Đất Farm - Đà Lạt)

lưu lại Đà Lạt, Lâm Đồng

Trưởng thành phần Cảnh quan tiền (Làm vấn đề Tại Novadreams mong Đất Farm - Đà Lạt)

giữ Đà Lạt, Lâm Đồng
Ít tuyệt nhất 6 năm khiếp nghiệm trong các công tác cảnh sắc tại các khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi giải trí Ít tốt nhất 3 năm gớm nghiệm ở vị trí tương đương kĩ năng lãnh đạo nhân viên Kỹ …
2 những năm trước

hướng dẫn viên Bảo Tàng (Làm việc Tại Novadreams mong Đất Farm - Đà Lạt)

lưu lại Đà Lạt, Lâm Đồng
đồng ý tập tin doc, docx, xls, xlsx, pdf, gif, jpg, png dung tích không quá 3MB Không hiện tại hồ sơ với NTD khác nhờ cất hộ hồ sơ × gật đầu tập tin doc, docx, xls, xlsx, pdf, gif…
2 những năm trước

nhân viên cấp dưới Dinh chăm sóc Động thứ (Làm câu hỏi Tại Novadreams mong Đất Farm - Đà Lạt)

lưu Đà Lạt, Lâm Đồng
2 cách đây không lâu

nhân viên Y Tế (Làm việc Tại Novadreams cầu Đất Farm - Đà Lạt)

lưu lại Đà Lạt, Lâm Đồng
gật đầu đồng ý tập tin doc, docx, xls, xlsx, pdf, gif, jpg, png dung lượng không thừa 3MB Không hiện hồ sơ với NTD khác giữ hộ hồ sơ × đồng ý tập tin doc, docx, xls, xlsx, pdf, gif…
2 từ lâu

chuyên viên Kỹ Thuật (Làm việc Tại Novadreams mong Đất Farm - Đà Lạt)

lưu giữ Đà Lạt, Lâm Đồng
xuất sắc nghiệp từ bỏ trung cung cấp trở lên những ngành nghề cơ khí, điện, năng lượng điện tử, điện lạnh hoặc tạo Ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại phần tương đương thêm đặt, sữa chữa, duy trì Tiếp n…

Tổ Trưởng F&b (Làm việc Tại Novadreams mong Đất Farm - Đà Lạt)

giữ Đà Lạt, Lâm Đồng
Ít tuyệt nhất 4 năm ghê nghiệm thao tác trong môi trường thiên nhiên dịch vụ độ ẩm thực chuyên nghiệp Ít nhất hai năm kinh nghiệm ở phần tương đương đo lường và tính toán pha chế/ quầy bar/ thống kê giám sát nhà sản phẩm C…
2 ngày trước

chăm Viên chăm sóc Khách sản phẩm (Làm việc Tại Novadreams mong Đất Farm - Đà Lạt)

lưu Đà Lạt, Lâm Đồng
2 cách đây không lâu

Trưởng bộ phận Kỹ Thuật (Làm bài toán Tại Novadreams mong Đất Farm - Đà Lạt)

lưu Đà Lạt, Lâm Đồng
Ít độc nhất vô nhị 6 năm kinh nghiệm trong số công tác chuyên môn tại những khách sạn, đơn vị hàng, khu chơi nhởi Ít tuyệt nhất 3 năm khiếp nghiệm ở vị trí tương đương kỹ năng lãnh đạo nhân viên cấp dưới Kỹ n…
2 cách nay đã lâu

Nhân Viên quan tâm Động thiết bị (Làm việc Tại Novadreams mong Đất Farm - Đà Lạt)

lưu giữ Đà Lạt, Lâm Đồng
2 ngày trước

chuyên viên Kinh Doanh (Làm việc Tại Novadreams cầu Đất Farm - Đà Lạt)

giữ Đà Lạt, Lâm Đồng
Ít độc nhất vô nhị 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh nhà hàng, khách hàng hàng, khu chơi nhởi Ít nhất hai năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương giao tiếp lưu loát cả giờ Anh lẫn tiếng …

Công Nhân âu yếm Vườn Ươm (Làm việc Tại Novadreams mong Đất Farm - Đà Lạt)

lưu Đà Lạt, Lâm Đồng
2 ngày trước

Trưởng Phòng vận hành (Làm việc Tại Novadreams cầu Đất Farm - Đà Lạt)

lưu lại Đà Lạt, Lâm Đồng
chấp nhận tập tin doc, docx, xls, xlsx, pdf, gif, jpg, png dung tích không quá 3MB Không hiện tại hồ sơ với NTD khác giữ hộ hồ sơ × chấp nhận tập tin doc, docx, xls, xlsx, pdf, gif…
2 ngày trước

nhân viên cấp dưới Lái xe pháo Điện (Làm việc Tại Novadreams cầu Đất Farm - Đà Lạt)

lưu lại Đà Lạt, Lâm Đồng
gật đầu tập tin doc, docx, xls, xlsx, pdf, gif, jpg, png dung tích không thừa 3MB Không hiện nay hồ sơ với NTD khác gởi hồ sơ × gật đầu tập tin doc, docx, xls, xlsx, pdf, gif…
2 cách nay đã lâu

nhân viên cấp dưới Pha Chế (Làm vấn đề Tại Novadreams mong Đất Farm - Đà Lạt)

lưu giữ Đà Lạt, Lâm Đồng
2 từ lâu

Nhân Viên giao hàng (Làm vấn đề Tại Novadreams mong Đất Farm - Đà Lạt)

lưu Đà Lạt, Lâm Đồng
vào 25 km Chỉ cho vị trí này trong 5 km trong 10 km trong 15 km vào 25 km trong 50 km trong 100 km

*
việt nam © 2022 cusc.edu.vn tất cả các quyền được bảo vệ

áp dụng trang của chúng tôi, bạn chấp nhận sử dụng cookies của công ty chúng tôi Đồng ý