Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Năm 2012

Mức Thuế suất thuế thu nhập Doanh nghiệp mới nhất
*

2. Thuế suất thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp là 20% đối với các doanh nghiệp có tổng lợi nhuận của năm kia liền kề ko quá 20 tỷ.

3. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai quật dầu, khí cùng tài nguyên quý hiếm khác tại nước ta từ 32% đến 50% phù hợp với từng dự án, từng cửa hàng kinh doanh.

II. Cụ thể được Chính phủ và Bộ Tài chính quy định như sau:

Áp dụng thuế suất thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp 20% so với doanh nghiệp tất cả tổng doanh thu năm trước liền kề không quá 20 tỷ đồngkể từ ngày 01 mon 7 năm 2013, cụ thể:

Trường đúng theo doanh nghiệp gồm tổng thời gian chuyển động sản xuất gớm doanh kể từ lúc thành lập đến hết kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp thời điểm năm 2012 không đầy đủ 12 mon hoặc kỳ tính thuế đầu tiên của năm 2012 nhiều hơn nữa 12 mon theo điều khoản thì lợi nhuận làm căn cứ xác minh doanh nghiệp được vận dụng thuế suất 20% nguyên tắc tại khoản này là doanh thu bình quân mon của kỳ tính thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp thời điểm năm 2012 không vượt vượt 1,67 tỷ đồng.

ngôi trường hợp công ty mới thành lập và hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2013 thì doanh thu làm căn cứ xác minh doanh nghiệp được vận dụng thuế suất 20% chính sách tại khoản này là lệch giá bình quân của các tháng đầu năm mới 2013 tính đến khi hết ngày 30 tháng 6 năm 2013 không vượt quá 1,67 tỷ đồng.

Ví dụ:

=

1.200.000.000 (đồng)

x 9 (tháng)

= 900.000.000 (đ)

Thuế suất 20% ko áp dụng đối với các khoản các khoản thu nhập sau:

thu nhập từ chuyển nhượng vốn, ủy quyền quyền góp vốn; thu nhập từ gửi nhượng bất động sản (trừ các khoản thu nhập từ đầu tư - kinh doanh nhà làm việc xã hội chính sách tại Điều 2, Thông tứ 141/2013), thu nhập từ chuyển nhượng dự án công trình đầu tư, ủy quyền quyền tham gia dự án công trình đầu tư, ủy quyền quyền thăm dò, khai thác khoáng sản; các khoản thu nhập nhận được từ chuyển động sản xuất, marketing ở không tính Việt Nam;

Thu nhập từ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí, tài nguyên quý và hiếm khác và các khoản thu nhập từ chuyển động khai thác khoáng sản;

thu nhập từ sale dịch vụ trực thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng theo quy định của nguyên tắc thuế tiêu thụ sệt biệt.

Áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp so với thu nhập của chúng ta từ đầu tư - kinh doanh nhà sống xã hội.

doanh nghiệp lớn thực hiện đầu tư - marketing nhà sinh sống xã hội được vận dụng thuế suất 10% đối với phần các khoản thu nhập từ bán, cho thuê, cho mướn mua nhà ở xã hội phát sinh từ ngày 01 mon 7 năm 2013, không nhờ vào vào thời gian ký vừa lòng đồng bán, cho thuê hoặc cho mướn mua nhà ở xã hội.


Mức Thuế suấtthuế thu nhập doanh nghiệpdoanh nghiệptổng doanh thuLuật số 32/2013/QH13Chính phủBộ Tài chínhđối tượng