Thuế Thu Nhập Cá Nhân Bất Thường

Trang chủ Tin tức Những trường hợp nào phải nộp thuế thu nhập bất thường? Cách tính thuế thu nhập bất thường
*
*

Khi nào bị thu thuế thu nhập bất thường và các tính thuế thu nhập bất thường theo quy định hiện hành ra sao? Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây từ E-invoice!

1. Trường hợp nào phải nộp thuế thu nhập bất thường

Theo quy định tại Điểm i, khoản 1, Điều 25, Thông tư 111/2013/TT-BTC:"Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/ lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

*
Những trường hợp phải nộp thuế thu nhập bất thường theo quy định

Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết…".Như vậy, căn cứ theo quy định trên, có thể hiểu thuế thu nhập bất thường (TNBT) là khoản thuế mà người lao động phải trả trong các trường hợp dưới đây:

Người lao động (NLĐ) ký hợp đồng lao động với thời hạn dưới 3 tháng, có tổng mức trả thu nhập từ 2.000.000 đồng/ lần trở lên. NLĐ không ký hợp đồng lao động với các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác…

2. Cách tính thuế thu nhập bất thường

Cũng theo quy định trên, nếu nằm trong những đối tượng phải nộp thuế thu nhập bất thường, NLĐ sẽ bị khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập.Nói cách khác, thuế thu nhập bất thường được tính bằng công thức:

TNBT = Thu nhập tính thuế x 10%.

Áp dụng vào thực tiễn, theo quy định thông thường của nhiều doanh nghiệp hiện nay, lương thử việc của NLĐ trong vòng 1-2 tháng sẽ bằng 85% lương theo thỏa thuận. Tuy nhiên, lương thực nhận sẽ phải trừ 10% trước khi nhận về do áp dụng quy định tính thuế thu nhập bất thường theo quy định hiện hành.

*
Thuế thu nhập bất thường được tính bằng công thức: Thu nhập tính thuế x 10%

Chẳng hạn, mức lương thử việc/ lương của bạn là 14 triệu/ tháng; mức lương thực nhận sẽ là 12,6 triệu đồng/ tháng.

3. Có thể không đóng thuế thu nhập bất thường được không?

Câu trả lời trong trường hợp này là Có, nhưng chỉ áp dụng với NLĐ có tổng mức thu nhập trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế.Điều kiện đi kèm đó là NLĐ cần làm cam kết gửi doanh nghiệp, tổ chức trả thu nhập để làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN.Mẫu Bản cam kết áp dụng cho các cá nhân chưa đến mức thu nhập chịu thuế TNCN như hình dưới đây:

*