Thủ tục làm chế độ hưu trí

Để nhận chế độ hưu trí, người lao động cần chuẩn bị thủ tục hưởng chế độ hưu trí. Quy trình thực hiện như nào, người lao động nhanh chóng tham khảo bài viết dưới đây của cusc.edu.vn.

*

Những quyền lợi được hưởng từ chế độ hưu trí dành cho người lao động.

I. Chế độ hưu trí dành cho người lao động

Bảo hiểm hưu trí là bảo hiểm xã hội cần thiết, không thể thiếu đối với người lao động khi về hưu và hết tuổi lao động. Người lao động tham gia BHXH thông qua các đơn vị sử dụng lao động với 2 hình thức bao gồm: đóng BHXH qua hệ số và đóng BHXH qua tiền lương.

Khi người lao động làm thủ tục hưởng chế độ hưu trí với 2 hình thức đóng BHXH nêu trên thì quy trình, thủ tục nhận bảo hiểm hưu trí cũng sẽ khác nhau. Tham khảo ngay bài viết thông tin chi tiết dưới đây của cusc.edu.vn.

II. Thủ tục hưởng chế độ hưu trí đối với đơn vị đóng BHXH bằng hệ số

Căn cứ theo Nghị định 46/2010/NĐ-CP, Luật Bảo hiểm xã hội2014 quy định quy trình thực hiện thủ tục hưởng chế độ hưu trí bao gồm các bước sau đây:

Bước 1: Thông báo bằng văn bản về thời điểm nghỉ hưu

Căn cứ theo Điều 9, Nghị định 46/2010 trước 06 tháng tính đến thời điểm nghỉ hưu, đơn vị phải ra thông báo bằng văn bản về thời điểm nghỉ hưu để công chức có thể biết và chuẩn bị người lao động thay thế, cụ thể như sau:

Điều 9. Xác định thời điểm nghỉ hưu

1. Thời điểm nghỉ hưu là ngày 01 của tháng liền kề sau tháng công chức đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Trường hợp trong hồ sơ của công chức không ghi rõ ngày, tháng sinh trong năm thì thời điểm nghỉ hưu là ngày 01 tháng 01 của năm liền kề sau năm công chức đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

2. Thời điểm nghỉ hưu được lùi theo một trong các trường hợp sau:

a) Không quá 01 tháng đối với một trong các trường hợp: thời điểm nghỉ hưu trùng với ngày nghỉ Tết Nguyên đán; công chức có vợ hoặc chồng, bố, mẹ (vợ hoặc chồng), con bị từ trần, bị Toà án tuyên bố mất tích; bản thân và gia đình công chức bị thiệt hại do thiên tai, địch họa, hỏa hoạn;b) Không quá 03 tháng đối với một trong các trường hợp: bị bệnh nặng hoặc bị tai nạn có giấy xác nhận của bệnh viện;c) Không quá 06 tháng đối với trường hợp đang điều trị bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành, có giấy xác nhận của bệnh viện.

3. Công chức được lùi thời điểm nghỉ hưu thuộc nhiều trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này thì chỉ được thực hiện theo quy định đối với một trường hợp có thời gian lùi thời điểm nghỉ hưu nhiều nhất.

4. Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức quyết định việc lùi thời điểm nghỉ hưu theo quy định tại khoản 2 Điều này, trừ trường hợp công chức không có nguyện vọng lùi thời điểm nghỉ hưu." -

Bước 2: Đơn vị ra quyết định nghỉ hưu

Trước 03 tháng tính đến thời điểm nghỉ hưu theo Điều 9, Nghị định 46/2010 nêu trên thì đơn vị sử dụng lao động phải ra quyết định nghỉ hưu theo mẫu Phụ lục II ban hành kèm Nghị định 46/2010.

Bước 3: Báo giảm người lao động và chốt sổ BHXH

Đơn vị sử dụng lao động sau khi đưa quyết định nghỉ hưu cho người lao động sẽ phối hợp với cơ quan BHXH thực hiện:

Báo giảm lao động

Bước 4: Làm hồ sơ hưởng bảo hiểm hưu trí

Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm người lao động được hưởng lương hưu, đơn vị hoặc công chức, viên chức đang bảo lưu quá trình đóng nộp hồ sơ hưởng chế độ hưu trí cho cơ quan BHXH địa phương quản lý.

Như vậy. kể từ thời điểm nghỉ hưu ghi trong quyết định nghỉ hưu thì công chức được nghỉ hưu sẽ được hưởng chế độ hưu trí theo quy định.

*

Pháp luật quy định chi tiết về chế độ hưu trí.

Lưu ý:

Được phép lùi thời gian nghỉ hưu đối với trường hợp công chức ốm đau, có sự kiện bất khả kháng xảy ra mà thời gian không lùi quá 6 tháng.

Đối với công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập có trình độ đào tạo của ngành chuyên môn nếu có nguyện vọng và đủ tiêu chuẩn về kéo dài tuổi nghỉ hưu thì trước thời điểm nghỉ hưu 03 tháng đơn vị ban hành quyết định thôi giữ chức danh quản lý, chuyển sang viên chức và kéo dài thời gian công tác theo quy định về viên chức.

III. Thủ tục hưởng chế độ hưu trí với đơn vị đóng bảo hiểm xã hộibằng tiền lương

Căn cứ Luật Lao động, Luật BHXH 2014 quy định quy trình thực hiện thủ tục hưởng chế độ hưu trí đối với đơn vị đóng BHXH bằng tiền lương sẽ bao gồm các bước như trên nhưng thời điểm nghỉ hưu sẽ được quy định như sau:

Thời gian thông báo theo quy định của đơn vị: Căn cứ theo quy định của đơn vị, đơn vị tự ra thông báo bằng văn bản về thời điểm nghỉ hưu của người lao động.

Thời gian ra quyết định nghỉ hưu theo quy định của đơn vị: Theo quyết định của đơn vị, đơn vị tự ra quyết định nghỉ hưu cho người lao động.

Kể từ thời điểm nghỉ hưu được ghi trong quyết định nghỉ hưu, người lao động được nghỉ hưu và hưởng chế độ BHXH theo quy định nếu đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí.

Thời điểm đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động đối với người có đủ điều kiện về tuổi đời và thời gian đóng BHXH được tính từ ngày 01 tháng liền kề sau tháng có kết luận người lao động bị suy giảm khả năng lao động.

Bài viết trên bảo hiểm xã hội điện tử cusc.edu.vn đã thông tin chi tiết đến người lao động về thủ tục hưởng chế độ hưu trí đối với trường hợp đóng BHXH qua hệ số và tiền lương. Mong rằng, bài viết này sẽ mang đến cho đơn vị và người lao động những thông tin hữu ích nhất.