THỨ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

Cong thong tin dien tu Bo ke hoach va dau tu
*
Công khai thông tin
*
Hệ thống tin tức theo dõi, giám sát chi tiêu công
*
Ministry of Planning and Investment Portal
*
Press Releases
LibrariesCông khai thông tinHệ thống tin tức theo dõi, giám sát đầu tư côngMinistry of Planning & Investment PortalPress Releases
ra mắt xuất bản Đảng Công đoàn và những tổ chức đoàn thể công dụng nhiệm vụ Sơ đồ tổ chức cơ cấu tổ chức cơ cấu tổ chức tổ chức lịch sử dân tộc hình thành và phát triển tín đồ phát ngôn lốt ấn 75 năm ngành chiến lược và Đầu tư thư viện hình hình ảnh tư liệu Thi đua tâng bốc Tin clip Ấn phẩm bình thường sức sản xuất nông thôn new bài xích ca Ngành chiến lược và Đầu bốn bộ trưởng trả lời kiến nghị của cử tri Quốc hội khóa XIV Quốc hội khóa XV
*
*
*
*
*
Cổng thông tin tổ quốc về đầu tư(vietnaminvest.gov.vn) khối hệ thống mạng đấu thầu quốc gia(muasamcong.cusc.edu.vn) khối hệ thống thông tin về chi tiêu công(dautucong.cusc.edu.vn)
*
Cổng thông tin Đăng cam kết doanh nghiệp quốc gia(dangkykinhdoanh.gov.vn)
*
*
*


cusc.edu.vn Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử bộ Kế hoạch cùng Đầu bốn (www.cusc.edu.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.