Thông Tư 02/2014/Tt

Thời hạn tước quyền áp dụng Giấy phép xây dựng

Theo Thông tứ 02/2014/TT-BXD do bộ Xây dựng vừa ban hành thì sẽ áp dụng vẻ ngoài xử phạt bổ sung tước quyền áp dụng Giấy phép xây dựng trong số trường đúng theo sau :

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ XÂY DỰNG --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 02/2014/TT-BXD

Hà Nội, ngày 12 mon 02 năm 2014

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH bỏ ra TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀUCỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 121/2013/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 10 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNHXỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH vào HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG; sale BẤT ĐỘNG SẢN;KHAI THÁC, SẢN XUẤT, sale VẬT LIỆU XÂY DỰNG; QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸTHUẬT; QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ CÔNG SỞ

Căn cứ Nghị định số62/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2013 của chính phủ quy định chức năng, nhiệmvụ, nghĩa vụ và quyền lợi và cơ cấu tổ chức của bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số180/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 trong năm 2007 của chính phủ nước nhà quy định chi tiết và hướngdẫn thi hành một trong những điều của nguyên tắc Xây dựng về xử lý phạm luật trật tự tạo đôthị;

Căn cứ Nghị định số81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm trước đó của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chi tiết một sốđiều và phương án thi hành phép tắc Xử lý phạm luật hành chính;

Căn cứ Nghị định số121/2013/NĐ-CP ngày 10 mon 10 năm trước đó của cơ quan chính phủ quy định về xử vạc viphạm hành chính trong chuyển động xây dựng; sale bất động sản; khai thác, sảnxuất, sale vật liệu xây dựng; thống trị công trình hạ tầng kỹ thuật; quảnlý cải tiến và phát triển nhà với công sở;

Theo ý kiến đề xuất của ChánhThanh tra Bộ;

Bộ trưởng bộ Xây dựng banhành Thông tứ quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 121/2013/NĐ-CP củaChính phủ.

Điều 1.Về thời hiệu xử phạt phạm luật hành thiết yếu trong chuyển động xây dựng chế độ tại Điểm a Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP

1. Thời gian bàn giao, đưavào thực hiện được khẳng định như sau:

a) Đối với công trình xây dựng sử dụngvốn bên nước là ngày chủ đầu tư chi tiêu ký biên bản nghiệm thu kết thúc hạng mục côngtrình, công trình xây dựng để lấy vào sử dụng hoặc ngày chủ đầu tư ký biên bảnbàn giao dự án công trình cho chủ đạo lý, chủ áp dụng công trình;

b) Đối với công trình sử dụngvốn không giống là ngày công trình, hạng mục dự án công trình được đưa vào sử dụng.

2. Đối với dự án công trình có nhiềucông trình, hạng mục công trình thì thời hiệu xử phạt vi phạm luật hành chính đượctính đối với từng công trình, khuôn khổ công trình.

Điều 2.Về vận dụng biện pháp khắc chế hậu quả buộc phá dỡ công trình xây dựng, cỗ phậncông trình chế tạo vi phạm

1. Việc vận dụng quy định tạiKhoản 10 Điều 13, Điểm d Khoản 8 Điều 16, Điểm b Khoản 2 Điều42, Điểm b Khoản 4 Điều 46, Điểm b Khoản 5 Điều 49, Điểm b Khoản 4 Điều 53 vàĐiểm b Khoản 6 Điều 55 của Nghị định số 121/2013/NĐ-CP theo trình từ bỏ nhưsau:

a) lúc phát hiện hành động viphạm hành chính, người dân có thẩm quyền chính sách tại Điều 59 Nghị định số121/2013/NĐ-CP có nhiệm vụ lập biên bạn dạng như sau: hành vi phạm luật hành chínhđang được triển khai thì lập biên phiên bản theo mẫu biên bảnsố 01, hành vi phạm luật hành chính đã dứt thì lập biên bạn dạng theo Mẫubiên bạn dạng số 02 phát hành kèm theo Thông tứ này;

b) vào thời hạn 24 giờ kểtừ lúc lập biên bản, tổ chức, cá nhân vẫn tiếp tục thực hiện hành vi vi phạmthì người có thẩm quyền cơ chế tại Điều 17, Điều đôi mươi và Điều21 Nghị định số 180/2007/NĐ-CP gồm trách nhiệm phát hành quyết định đình chỉthi công xây dựng công trình xây dựng vi phạm theo Phụlục II, Phụ lục III với Phụ lục IV phát hành kèm theo Nghị định số180/2007/NĐ-CP ;

c) vào thời hạn 07 ngày kểtừ ngày lập biên bản vi phạm hành chủ yếu (trừ trường hòa hợp vụ việc tinh vi theoquy định của luật pháp Xử lý phạm luật hành chính), người dân có thẩm quyền xử vạc hànhchính bao gồm trách nhiệm phát hành quyết định xử phạt vi phạm luật hành chủ yếu theo Mẫu đưa ra quyết định số 02 phát hành kèmtheo Nghị định số 81/2013/NĐ-CP của chính phủ nước nhà quy định cụ thể một số điều vàbiện pháp thi hành nguyên lý Xử lý phạm luật hành chính. Người dân có thẩm quyền xử phạtcó trách nhiệm gửi đưa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính cho tổ chức, cá nhânvi phạm theo cách thức tại Điều 70 luật pháp Xử lý phạm luật hành chính;

d) không còn thời hạn cách thức tạiĐiều 73 mức sử dụng Xử lý vi phạm luật hành chủ yếu mà tổ chức, cá nhânvi phạm ko chấp hành đưa ra quyết định xử phạt phạm luật hành thiết yếu thì người dân có thẩmquyền xử phạt ban hành quyết định cưỡng chế thi hành đưa ra quyết định xử phân phát theo Mẫu đưa ra quyết định số 06 ban hành kèmtheo Nghị định số 81/2013/NĐ-CP , đồng thời thông báo cho chủ tịch Ủy ban nhândân cung cấp xã phát hành quyết định chống chế phá dỡ. Trong thời hạn 01 ngày nói từngày nhận thấy thông báo, quản trị Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm banhành đưa ra quyết định cưỡng chế phá dỡ;

Đối với dự án công trình xây dựngthuộc thẩm quyền cấp giấy phép chế tạo của Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc SởXây dựng thì người dân có thẩm quyền xử phạt gởi hồ sơ đến chủ tịch Ủy ban nhân dâncấp thị xã để phát hành quyết định chống chế phá dỡ. Vào thời hạn 02 ngày đề cập từngày nhận thấy hồ sơ, quản trị Ủy ban nhân dân cấp cho huyện có trọng trách banhành quyết định cưỡng chế phá dỡ.

2. Trường thích hợp hành vi vi phạmhành chính đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm luật hành bao gồm theo công cụ tại Điều 4 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP thì giải pháp xử lý như sau:

a) người dân có thẩm quyền lậpbiên bản theo chủng loại biên phiên bản số 02 phát hành kèmtheo Thông tứ này và gửi ngay đến quản trị Ủy ban nhân dân cấp xã vị trí cócông trình vi phạm. Trong thời hạn 05 ngày (đối cùng với công trình chưa phải lậpphương án phá dỡ), 12 ngày (đối với công trình phải tạo lập phương án phá dỡ) đề cập từngày lập biên bản mà chủ đầu tư chi tiêu không ngừng việc phá dỡ công trình vi phạmthì quản trị Ủy ban nhân dân cấp cho xã phát hành quyết định chống chế phá toá trừtrường hợp phép tắc tại Điểm b Khoản này;

b) Đối với công trình xây dựng xây dựngthuộc thẩm quyền cấp giấy phép kiến tạo của Ủy ban nhân dân cấp cho huyện hoặc SởXây dựng, người có thẩm quyền lập biên phiên bản theo Mẫubiên bản số 02 ban hành kèm theo Thông tứ này. Vào thời hạn 02 ngày nhắc từngày lập biên bản, Ủy ban nhân dân cấp xã chỗ có công trình xây dựng vi phạm buộc phải chuyểnhồ sơ lên quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện. Vào thời hạn 03 ngày kể từ ngàynhận được hồ nước sơ, quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện tất cả trách nhiệm phát hành quyếtđịnh cưỡng chế phá dỡ công trình xây dựng xây dựng vi phạm, đưa cho chủ tịch Ủy bannhân dân cấp cho xã tổ chức thực hiện.

3. Vào thời hạn 07 ngày kểtừ khi không còn thời hạn hình thức tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này mà quản trị Ủy bannhân dân cung cấp xã không phát hành quyết định cưỡng chế phá tháo thì chủ tịch Ủy bannhân dân cấp cho huyện gồm trách nhiệm phát hành quyết định chống chế phá dỡ. Nhà tịchỦy ban nhân dân cung cấp xã buộc phải bị xử lý vị không phát hành quyết định kịp lúc theoquy định tại Nghị định số 180/2007/NĐ-CP .

Trong thời hạn 07 ngày đề cập từkhi không còn thời hạn cơ chế tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này mà chủ tịch Ủy ban nhândân cấp cho huyện không ban hành quyết định chống chế phá tháo thì Chánh thanh tra SởXây dựng phát hành quyết định cưỡng chế phá dỡ. Quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyệnphải bị xử lý bởi vì không ban hành quyết định đúng lúc theo phương pháp tại Nghị địnhsố 180/2007/NĐ-CP .

4. Ra quyết định cưỡng chế phádỡ lập theo mẫu mã tại Phụ lục V hoặc Phụ lục VI phát hành kèm theo Nghị định số180/2007/NĐ-CP .

5. Hành vi vi phạm luật tại cáckhu vực ngoài đô thị, thì trong những mẫu ra quyết định đình chỉ xây dựng xây dựngcông trình vi phạm, quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình xây dựng phạm luật bỏchữ “Đô thị”.

Điều 3.Về xử lý công trình xây dựng khiến lún, nứt, hư hỏng công trình lân cận, bao gồm nguycơ làm sụp đổ hoặc gây sụp đổ công trình ở kề bên quy định trên Khoản 2, Khoản 4 Điều 13; Khoản 2, Khoản 5 Điều 27 Nghị định số121/2013/NĐ-CP

1. Tổ chức, cá nhân có hànhvi tổ chức kiến thiết xây dựng vi phạm luật quy định về tạo ra gây lún, nứt, hư hỏngcông trình ở bên cạnh (bao bao gồm cả dự án công trình hạ tầng kỹ thuật); có nguy hại làm sụpđổ hoặc gây sụp đổ công trình lân cận thì bị xử phạt phạm luật hành chính theoquy định tại Khoản 2, Khoản 4 Điều 13; Khoản 2, Khoản 5 Điều 27Nghị định số 121/2013/NĐ-CP, đồng thời bị chấm dứt thi công xây đắp để bồithường thiệt hại theo biện pháp tại Điều 15 Nghị định số180/2007/NĐ-CP theo trình tự, thủ tục như sau:

a) sau khi biên bạn dạng vi phạmhành bao gồm được lập, ví như bên phạm luật và bên bị thiệt hại không tự thỏa thuận đượcvà một mặt có 1-1 yêu cầu thì chủ tịch Uỷ ban nhân dân cung cấp xã công ty trì vấn đề thỏathuận mức đền bù thiệt hại giữa bên vi phạm luật và bên bị thiệt hại. Hết thời hạn07 ngày tính từ lúc ngày thỏa thuận hợp tác lần đầu không thành hoặc bị đơn thiệt sợ hãi vắng mặttại buổi thỏa thuận hợp tác lần đầu mà không tồn tại lý do bao gồm đáng, quản trị Uỷ ban nhândân cấp xã tổ chức thỏa thuận hợp tác lần hai. Tại buổi thỏa thuận lần nhì mà mặt bịthiệt hại tiếp tục vắng mặt không có lý do quang minh chính đại thì bên vi phạm được tiếptục thiết kế xây dựng sau thời điểm chuyển khoản tiền tương đương mức thiệt hại gâyra vào tài khoản bảo lãnh tại ngân hàng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cung cấp xã quyếtđịnh mức tiền bảo hộ căn cứ vào yêu mong của bị đơn thiệt hại, tất cả xem xét đếnđề nghị, giải trình của mặt vi phạm;

b) ngôi trường hợp thỏa thuận lầnhai không thành, phía hai bên thống tốt nhất mời một đội chức độc lập, gồm tư phương pháp phápnhân để xác minh mức độ thiệt sợ làm các đại lý bồi thường. Vào thời hạn 07 ngàymà 2 bên không thống độc nhất được việc mời tổ chức triển khai để giám định, chủ tịch Ủy bannhân dân cấp cho xã ra quyết định mời một tổ chức để giám định, giá cả do mặt vi phạmchi trả;

c) trong thời hạn 07 ngày màmột trong số bên không thống tốt nhất với tác dụng do tổ chức triển khai giám định chuyển ra, bênđó bao gồm quyền mời một nhóm chức khác

và tự đưa ra trả chi phí. Kếtquả thẩm định này là địa thế căn cứ để xác định mức bồi thường. Trường hợp mặt còn lạikhông thống độc nhất vô nhị với tác dụng lần hai, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp cho xã quyết địnhmức bồi hoàn theo mức vừa đủ của kết quả giám định lần 1 và kết quả giámđịnh lần 2;

d) Sau 30 ngày mà tổ chứcgiám định không cung cấp kết quả giám định, quản trị Ủy ban nhân dân cung cấp xã quyếtđịnh sử dụng kết quả giám định lúc đầu làm cơ sở xác minh bồi hay thiệt hại.Bên khiến thiệt sợ có trách nhiệm mở tài khoản tiền nhờ cất hộ tại ngân hàng và chuyểnđầy đầy đủ số tiền đền bù theo hiệu quả giám định vào thông tin tài khoản đó. Sau thời điểm bêngây thiệt sợ đã chuyển đủ số tiền vào thông tin tài khoản tại ngân hàng, quản trị Ủy bannhân dân cấp cho xã quyết định được cho phép tiếp tục kiến tạo xây dựng công trình.

2. Ngôi trường hợp bị đơn thiệt hạikhông thống nhất với mức bồi hay thì bao gồm quyền khởi kiện tại Tòa án.

3. Trường hợp bên gây thiệthại không trở nên xử phạt phạm luật hành thiết yếu thì vẫn vận dụng quy định tại các Điểma, Điểm b, Điểm c, Điểm d cùng Điểm đ Khoản 1 Điều này để giải quyết việc bồi thườngthiệt hại.

4. Ngôi trường hợp dự án công trình xâydựng có nguy cơ tiềm ẩn sụp đổ hoặc gây sụp đổ công trình lân cận thì Chủ chi tiêu cótrách nhiệm cung ứng tiền dịch rời và thuê nơi ở trong thời điểm tạm thời cho bị đơn thiệt hạitrong thời gian giải quyết.

Điều 4.Về xử phát hành vi tạo ra sai thi công quy định tại Điểmb Khoản 3 Điều 15 cùng Khoản 7 Điều 16 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP

1. Hành vi hiện tượng tại Điểmb Khoản 3 Điều 15 áp dụng đối với xây dựng công trình chưa phải lập dự án công trình đầu tưxây dựng công trình xây dựng và thuộc trường hợp buộc phải làm thủ tục xin cấp giấy phép xâydựng.

2. Hành vi cách thức tại Khoản7 Điều 16 áp dụng đối với xây dựng công trình phải lập dự án đầu tư chi tiêu xây dựngcông trình và thuộc ngôi trường hợp đề nghị làm thủ tục xin cấp thủ tục phép xây dựng.

Điều 5.Về xử phạt phạm luật hành chính đối với nhà thầu tứ vấn thống trị dự án đầu tư xâydựng dự án công trình quy định trên Điều đôi mươi Nghị định số121/2013/NĐ-CP

1. Trường hợp công ty đầu tưthành lập ban làm chủ dự án thì áp dụng các điều khoản xử vạc chủ đầu tư để xửphạt so với ban thống trị dự án vào phạm vi trọng trách được giao.

2. Ngôi trường hợp nhà đầu tưthuê đơn vị thầu tư vấn quản lý dự án quản lý 1 phần hoặc toàn bộ dự án thì áp dụngcác lao lý xử vạc chủ đầu tư chi tiêu để xử phạt so với nhà thầu tứ vấn cai quản dựán vào phạm vi ngôn từ hợp đồng đã ký kết.

Điều 6.Về xử phát hành vi desgin sai phép phép tắc tại Khoản3, Khoản 5 Điều 13 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP

1. Hành vi thiết kế sai phépquy định tại Khoản 3, Khoản 5 Điều 13 Nghị định số 121/2013/NĐ-CPđược hiểu là desgin sai một trong những nội dung của bản thảo xây dựng cùng cácbản vẽ xây dựng được cơ quan cấp chứng từ phép kiến tạo đóng dấu dĩ nhiên giấy phépxây dựng được cấp.

2. Việcxây dựng nhà ở riêng lẻ nằm trong một trong những trường hợp sau đây thì ko coi làhành vi chế tạo sai phép:

a) biến hóa thiết kế bêntrong dự án công trình mà không ảnh hưởng đến việc phòng cháy trị cháy; môi trường;công năng sử dụng; kết cấu chịu đựng lực chính hoặc bản vẽ xây dựng mặt ngoài công trình;

b) sút số tầng so với giấyphép xây dựng đối với những khu vực vực chưa xuất hiện quy hoạch cụ thể xây dựng tỷ lệ1/500 hoặc xây cất đô thị đã làm được phê duyệt.

Điều 7.Về xử phạt phạm luật hành chính đối với hành vi luật pháp tại Khoản 8 Điều 13 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP

1. Saukhi người dân có thẩm quyền lập biên bạn dạng vi phạm hành chính đối với hành vi quy địnhtại Khoản 3, Khoản 5, Khoản 6, Khoản 7 Điều 13 Nghị định số121/2013/NĐ-CP cơ mà tổ chức, cá nhân vi phạm vẫn tiếptục tiến hành hành vi phạm luật thì lập biên bạn dạng vi phạm hành chính đối với tổ chức,cá nhân kia về hành vi phép tắc tại Khoản 8 Điều 13 Nghị địnhsố 121/2013/NĐ-CP. Vào thời hạn 02 ngày kểtừ ngày lập biên bản, biên bạn dạng đó đề nghị được đưa đến người có thẩm quyền xửphạt để ban hành quyết định xử phạt hành chính.

2. Mức phát 500.000.000 đồngđược áp dụng đối với việc xây dựng dự án công trình không yêu cầu phải tạo lập dự án đầutư thành lập công trình; mức phạt 1.000.000.000 đồng áp dụng so với việc xây dựngcông trình yêu cầu phải tạo dự án đầu tư xây dựng công trình.

Điều 8.Về xác định giá trị phần thiết kế sai phép, ko phép, sai thiết kế được duyệt,sai quy hướng hoặc sai xây dựng đô thị được duyệt giải pháp tại Khoản 9 Điều 13 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP

1. Khoản 9 Điều 13 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP chỉ được áp dụng so với trường vừa lòng khi người có thẩm quyềnphát hiện hành vi vi phạm hành thiết yếu thì hành động này đang kết thúc, công trìnhxây dựng đã có được hoàn thành, đưa vào sử dụng.

2. Giá bán trịphần thành lập sai phép, không phép, sai thi công được duyệt, không nên quy hoạch hoặcsai xây cất đô thị được coi ngó được khẳng định như sau:

a) Đối với công trình xây dựng chỉyêu ước lập report kinh tế - kỹ thuật kiến thiết công trình, lập dự án công trình đầu tưxây dựng công trình hoặc công trình xây dựng xây dựng không giống trừ nhà ở riêng lẻ:

- ngôi trường hợp xây dựng côngtrình nhằm mục đích marketing được tính bằng số m² sàn chế tạo viphạm nhân với mức giá tiền 1m² theo đúng theo đồng đã ký.

- ngôi trường hợp xuất bản côngtrình không nhằm mục đích kinh doanh được tính bằng số m² sàn xây dựngvi phạm nhân với mức giá tiền 1m² theo dự trù được duyệt.

b) Đối với nhà tại riêng lẻ đượctính ngay số m² xây dựng phạm luật nhân với giá tiền 1m² xâydựng tại thời khắc vi phạm cùng với số m² khu đất xây dựng phạm luật nhânvới mức giá 1m² đất vì Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh phát hành hằng năm,trong đó quý giá đất được xác định theo chế độ sau:

- Tầng 1(hoặc tầng trệt)tính bằng 100% giá tiền 1m² khu đất tại địa điểm đó nhân với số m² đấtxây dựng vi phạm.

- trường đoản cú tầng 2 trở lên tính bằng50% mức giá 1m² đất trên tầng 1 nhân với số m² đất xây dựngvi phạm.

3. Người dân có thẩm quyền xử phạtvi phạm hành chính quyết định và phụ trách trước quy định về câu hỏi xác địnhgiá trị phần tạo sai phép, ko phép, sai kiến thiết được duyệt, không đúng quy hoạchhoặc sai thiết kế đô thị được duyệt.

Điều 9.Về áp dụng vẻ ngoài xử phạt bổ sung cập nhật tước quyền sử dụng giấy phép xây đắp quyđịnh tại Khoản 8 Điều 13 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP

1. Hình thức xử phạt xẻ sungquy định trên Khoản 8 Điều 13 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP đượcáp dụng như sau:

a) tước đoạt quyền sử dụng Giấyphép phát hành từ 3 tháng cho 6 tháng so với hành vi cách thức tại khoản 3 Điều 13 Nghị định số 121/2013/NĐ- CP;

b) tước đoạt quyền áp dụng Giấyphép xây dựng từ 6 tháng mang đến 12 tháng so với hành vi biện pháp tại khoản 5 Điều 13 Nghị định số 121/2013/NĐ- CP.

2. Ra quyết định xử phát vi phạmhành chủ yếu có áp dụng bề ngoài xử phạt bổ sung phải được gửi mang lại Tổ trưởng tổdân phố hoặc Trưởng xóm để thông báo cho dân chúng tại địa bàn được biết, đồngthời gửi cho Ủy ban nhân dân cấp xã cùng cơ quan cấp giấy phép xây dựng.

Điều 10.Về áp dụng biểu mẫu mã xử phạt vi phạm luật hành chính

1. Đối với hầu như hành vi viphạm hành bao gồm quy định trên Nghị định số 121/2013/NĐ-CP của chính phủ mà khôngquy định vận dụng biện pháp hạn chế hậu trái là phá dỡ dự án công trình xây dựng, bộphận công trình xây dựng phạm luật thì biên bản vi phạm hành chủ yếu được lập theo mẫu mã biên bạn dạng số 01 phát hành kèm theoNghị định số 81/2013/NĐ-CP .

2. Hầu như biểu mẫu khác trongxử phạt vi phạm luật hành chính áp dụng theo luật pháp của Nghị định số81/2013/NĐ-CP .

Điều11. Về các trường hợp vận dụng chuyển tiếp hiện tượng tại Điều70 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP

1. Đối với hành động vi phạmhành thiết yếu được vạc hiện, lập biên phiên bản và phát hành quyết định xử phân phát vi phạmhành chính, đưa ra quyết định cưỡng chế phá dỡ trước ngày Nghị định số 121/2013/NĐ-CP có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành nhưng cho ngày Nghị định này còn có hiệu lực mà không thi hànhvà còn trong thời hạn thi hành thì liên tiếp thi hành trừ trường hợp lao lý tạiKhoản 3 Điều này.

2. Đối với hành vi vi phạmhành chính xảy ra trước ngày Nghị định số 121/2013/NĐ-CP có hiệu lực thực thi hiện hành thi hànhmà sau ngày Nghị định này còn có hiệu lực thi hành new bị phát hiện tại (mà còn trongthời hiệu xử phạt vi phạm luật hành chính) hoặc phát hiện nay trước đó nhưng chưa banhành đưa ra quyết định xử phạt phạm luật hành chủ yếu và còn thời hạn ban hành quyết địnhxử phạt, nếu vận dụng Nghị định số 121/2013/NĐ-CP hữu ích cho tổ chức, cá nhân cóhành vi vi phạm luật đó thì vận dụng Nghị định số 121/2013/NĐ-CP .

3. Hành vi gây ra saiphép, không phép, sai thiết kế được phê duyệt, không đúng quy hoạch kiến tạo hoặc thiếtkế thành phố được ưng chuẩn mà đã phát hành quyết định xử phạt vi phạm luật hành chính, quyếtđịnh cưỡng chế phá tháo dỡ theo vẻ ngoài tại Nghị định số 23/2009/NĐ-CP tuy vậy chưathực hiện, ví như xét thấy vấn đề xây dựng không vi phạm luật chỉ giới xây dựng, khônggây ảnh hưởng công trình lân cận, không có tranh chấp, thành lập trên đất thuộcquyền sử dụng hợp pháp cùng trong quy hoạch khu đất này được phép gây ra thì ngườicó thẩm quyền xử phạt vi phạm luật hành bao gồm xem xét, quyết định:

a) Hủy đưa ra quyết định cưỡng chếphá dỡ;

b) phát hành quyết định áp dụngbổ sung giải pháp khắc phục hậu quả tịch thu số lợi phi pháp có được bằng40% giá trị phần xuất bản sai phép, ko phép so với công trình là nhà ởriêng lẻ cùng bằng 1/2 giá trị phần kiến thiết sai phép, không phép, không nên thiết kếđược phê duyệt, sai quy hoạch kiến tạo hoặc xây cất đô thị được phê duyệt đối vớicông trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc công trình xây dựng chỉ yêu mong lậpbáo cáo kinh tế - kỹ thuật tạo ra công trình.

Đối cùng với trường vừa lòng theo quyđịnh đề nghị có bản thảo xây dựng, cơ quan cấp chứng từ phép xây dựng gồm trách nhiệmđiều chỉnh hoặc cấp giấy phép xây dựng sau khi chủ đầu tư chấp hành tương đối đầy đủ quyếtđịnh xử phạt vi phạm hành chính, đưa ra quyết định áp dụng bổ sung cập nhật biện pháp tương khắc phụchậu quả. Quyết định áp dụng bổ sung cập nhật biện pháp khắc phục và hạn chế hậu quả lập theo Mẫu ra quyết định số 01 phát hành kèm theo Thông tưnày.

Điều12. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lựcthi hành kể từ ngày 02 tháng bốn năm 2014, thay thế Thông tứ số 24/2009/TT-BXD ngày 22 mon 7 năm 2009 của bộ trưởng cỗ Xây dựng quy định cụ thể thi hành mộtsố ngôn từ của Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2009 của Chínhphủ về xử phạt phạm luật hành chính trong vận động xây dựng; sale bất độngsản; khai thác, sản xuất, marketing vật liệu xây dựng; cai quản công trình hạ tầngkỹ thuật; thống trị phát triển nhà cùng công sở.

2. Những bộ, ban ngành ngang bộ,ủy ban nhân dân những cấp, tổ chức, cá thể liên quan chịu trách nhiệm thi hànhThông bốn này. Trong quy trình thực hiện, nếu gây ra vướng mắc, kiến nghị phảnánh đúng lúc về bộ Xây dựng để thấy xét, giải quyết./.

Nơi nhận: - Ban túng thư tw Đảng; - Thủ tướng, những Phó Thủ tướng chủ yếu phủ; - các bộ, ban ngành ngang bộ, cơ quan thuộc CP; - HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TƯ; - văn phòng TƯ và những ban của Đảng; - văn phòng và công sở Tổng túng thư; - Văn phòng chủ tịch nước; - Hội đồng dân tộc và những UB của Quốc hội; - văn phòng công sở Quốc hội; - TANDTC, VKSNDTC; - truy thuế kiểm toán Nhà nước; - UBTƯ chiến trận tổ quốc Việt Nam; - phòng ban TƯ của những đoàn thể; - các Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch-Kiến trúc; - VPCP, Cổng TTĐT bao gồm phủ, Công báo; - cục KTVB - bộ Tư pháp; - Website bộ Xây dựng; - Lưu: VT, TTr.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn è Nam

PHỤ LỤC

MỘT SỐ BIỂU MẪU trong XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNHCHÍNH

(Ban hành hẳn nhiên Thông tư số 02 /2014/TT-BXD ngày 12 mon 02 năm2014 của bộ trưởng cỗ Xây dựng)

TT

Mẫu biểu

Mẫu biên phiên bản số 01

Biên bản vi phạm hành thiết yếu và yêu thương cầu dứt thi công xây dựng công trình vi phạm.

Mẫu biên bạn dạng số 02

Biên phiên bản vi phạm hành chủ yếu và yêu ước tự phá dỡ công trình xây dựng xây dựng, phần tử công trình thi công vi phạm.

Mẫu quyết định số 01

Quyết định áp dụng bổ sung biện pháp hạn chế hậu quả.

Mẫu biên phiên bản số 01

TÊN CƠ quan liêu CHỦ QUẢN TÊN CƠ quan liêu LẬP BIÊN BẢN --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: /BB-VPHC

……, ngày……tháng……… năm ……

BIÊN BẢN

Vi phạm hành chủ yếu và yêu ước ngừngthi công xây dựng công trình vi phạm

(Đối với dự án công trình đang xây cất xây dựng)

Hôm nay, hồi…...giờ……ngày……tháng……năm…….,tại…………….

Chúng tôi gồm:

1. Ông/Bà:......................................................... Chức vụ:...........................

2. Ông/Bà:...................................................... Chức vụ: .............................

Với sự tận mắt chứng kiến của:

Tiến hành lập biên bạn dạng vi phạmhành chủ yếu đối với:

Cá nhân/Tổ chức:……………………………………................................

Đại diện:…………………………………………………………………...

Ngày tháng nămsinh:………………………Quốc tịch:…………………..

Giấy CMND(Hộ chiếu)/Quyết địnhthành lập hoặc đk kinh doanh:…

Cấp ngày:………………………………Nơi cấp:…………………………

Đã có những hành vi vi phạmhành chính:……………………………………

Quy định tại:………………………………………………………….........

Cá nhân/Tổ chức bị thiệt hại(nếu có):………………………………….....

Ý kiến trình bày của cánhân/tổ chức hoặc người thay mặt đại diện cá nhân/tổ chức vi phạm:……………………………………………………………………….…..

Ý kiến trình bày của cá nhân/tổchức bị thiệt hại:……………………….....

Chúng tôi yêu mong ..................................................................:

1. Xong thi công xây dựngcông trình vi phạm.

2. Trường đoản cú phá dỡ công trình xây dựng xâydựng, thành phần công trình vi phạm.

Trong thời hạn 24 giờ nhắc từkhi lập biên phiên bản này, ông (bà)/tổ chức………………………………. Không tiến hành các yêu thương cầunêu bên trên thì bị đình chỉ xây đắp xây dựng công trình xây dựng vi phạm.

Biên bạn dạng lập dứt hồi…….giờ……ngày…..tháng……năm……,gồm…..tờ, được lập thành……bản tất cả nội dung, quý giá như nhau; đang đọc lại mang đến nhữngngười mang tên trên thuộc nghe và cùng ký tên bên dưới đây; giao mang lại ông (bà)/tổ chức/đại diện cá nhân (tổ chức) vi phạm luật 01 bản.

Ông (bà)/tổ chức bao gồm quyền gửivăn phiên bản yêu ước được giải trình trực tiếp đến………………………trong thời hạn 02 ngàylàm việc tính từ lúc ngày lập biên bạn dạng này hoặc gởi văn phiên bản giải trình cho…………………………trong thời hạn không quá 05 ngày kể từ ngày lập biên bản này. Không còn thời hạn này,coi như ông(bà)/tổ chức…………………….không tất cả yêu mong giải trình.

Ghi chú: Biên bảnvẫn có hiệu lực hiện hành thi hành vào trường thích hợp cá nhân/tổ chức phạm luật vắng phương diện hoặckhông ký vào biên bản.

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN VI PHẠM HOẶC ĐẠI DIỆN

(Ký, ghi rõ bọn họ tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG

(Ký, ghi rõ chúng ta tên)

ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN PHƯỜNG, XÃ (Nếu có)

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

(Ký, ghi rõ bọn họ tên)

Mẫu biên phiên bản số 02

TÊN CƠ quan CHỦ QUẢN TÊN CƠ quan lại LẬP BIÊN BẢN --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

Số: /BB-VPHC

……, ngày……tháng……… năm ……

BIÊN BẢN

Vi phạm hành bao gồm và yêu cầu tự phá dỡcông trình xây dựng, phần tử công trình thiết kế vi phạm

(Đối với công trình đã xong thi công xây dựng)

Hôm nay, hồi…...giờ……ngày……tháng……năm…….,tại…………….

Chúng tôi gồm:

1. Ông/Bà:......................................................... Chức vụ:...........................

2. Ông/Bà:...................................................... Chức vụ:.............................

Với sự chứng kiến của:

Tiến hành lập biên phiên bản vi phạmhành thiết yếu đối với:

Cá nhân/Tổ chức:……………………………………................................

Đại diện:…………………………………………………………………...

Ngày mon nămsinh:………………………Quốc tịch:…………………..

Giấy CMND(Hộ chiếu)/Quyết địnhthành lập hoặc đk kinh doanh:…

Cấp ngày:………………………………Nơi cấp:…………………………

Đã có các hành vi vi phạmhành chính:……………………………………

Quy định tại:………………………………………………………….........

Cá nhân/Tổ chức bị thiệt hại(nếu có):………………………………….....

Ý kiến trình bày của cánhân/tổ chức hoặc người thay mặt cá nhân/tổ chức vi phạm:……………………………………………………………………….…..

Ý kiến trình bày của cánhân/tổ chức bị thiệt hại:……………………….....

Chúng tôi yêu cầu ..................................................................:

Hết thời hạn……………..ngày nhắc từngày lập biên phiên bản hoặc kể từ ngày nhận ra quyết định xử phạt vi phạm hành thiết yếu màông (bà)/tổ chức ………………………………………………..……………..không tiến hành các yêu cầu nêu trênthì bị cưỡng chế phá dỡ theo chính sách của pháp luật.

Biên bạn dạng lập ngừng hồi…….giờ……ngày…..tháng……năm……,gồm…..tờ, được lập thành……bản có nội dung, giá trị như nhau; đã đọc lại đến nhữngngười mang tên trên cùng nghe và cùng ký tên bên dưới đây; giao mang đến ông (bà)/tổ chức/đại diện cá nhân (tổ chức) vi phạm luật 01 bản.

Ông (bà)/tổ chức gồm quyền gửivăn phiên bản yêu ước được giải trình thẳng đến………………………trong thời hạn 02 ngàylàm việc kể từ ngày lập biên bản này hoặc nhờ cất hộ văn phiên bản giải trình cho…………………………trong thời hạn không quá 05 ngày kể từ ngày lập biên bản này. Hết thời hạn này,coi như ông(bà)/tổ chức…………………….không tất cả yêu ước giải trình.

Ghi chú: Biên bảnvẫn có hiệu lực thi hành trong trường hợp cá nhân/tổ chức vi phạm luật vắng khía cạnh hoặckhông ký kết vào biên bản.

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN VI PHẠM HOẶC ĐẠI DIỆN

(Ký, ghi rõ bọn họ tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

(Ký, ghi rõ chúng ta tên)

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN PHƯỜNG, XÃ (Nếu có)

(Ký, ghi rõ chúng ta tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

(Ký, ghi rõ bọn họ tên)

Mẫu quyết định số 01

TÊN CƠ quan tiền CHỦ QUẢN TÊN CƠ quan LẬP BIÊN BẢN --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ---------------

Số: /QĐ-KPHQ

……, ngày……tháng……… năm ……

QUYẾT ĐỊNH

Áp dụng bổ sung biện pháp hạn chế và khắc phục hậuquả

Căn cứ Điều 28 công cụ Xử lý viphạm hành chính;

Căn cứ Biên bản vi phạm số……./……….. Do……………… lập ngày….. Tháng…. Năm ……;

Căn cứ quyết định xử phát viphạm hành thiết yếu số……./……… ngày …./……/….. Của ……………….;

Tôi………………….Chức vụ:………………….Đơn vị:………………...

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng bổsung so với ông (bà)/tổ chức………………………..……………biện pháp hạn chế hậu quảsau đây:……………………………………………………………………………..…

Thời hạn thực hiện:……………………………………kểtừ ngày nhận

được đưa ra quyết định này.

Điều 2. Quyết địnhnày là một phần bổ sung của ra quyết định xử phạt phạm luật hành chủ yếu số……/……..ngày……/……./……. Của…………………….

Quyết định này còn có hiệu lựcthi hành kể từ ngày……tháng…….năm……..

Điều 3. Quyết địnhnày được giao cho:

1. Ông (bà)/tổ chức……………………………………….đểthi hành.

Ông (bà)/tổ chức…………………………….phảichấp hành ra quyết định này. Nếu quá thời hạn lao lý tại Điều 1 nhưng mà không chấphành có khả năng sẽ bị cưỡng chế thi hành.

Ông (bà)/tổ chức………………………cóquyền khiếu nại hoặc khởi khiếu nại hành chính so với Quyết định này theo quy địnhcủa pháp luật.