Kinh tế việt nam: thăng trầm và đột phá (isbn: 8936039720874, reprint 2010

1989 – 1990 Đại Tạng nam giới Truyền contact tới A Hàm (Nikāyas with reference lớn Āgamas)

1990 – 1991 Đại Tạng Bắc Truyền I (Mahāyāna sutras part 1) (kinh Đại quá trước Long Thọ)

1991 – 1992 Đại Tạng Bắc Truyền II (Mahayana sutras part 2) (kinh ĐT trước Long lâu tt và sau Long Thọ) (Gồm những kinh Phật mẫu mã Bảo ĐứcTạng, Bảo Tích, Duy Ma Cật, Pháp Hoa, Kim Cương, Hoa Nghiêm)

1992 – 1993 Năm mươi bài tụng Duy Biểu (50 verses of Consciousness)

1993 – 1994 Trái tim của Bụt (The Heart of the Buddhist Teaching)

Thu 1994 ghê Tam Di Đề (Samiddhi sutra)

1994 – 1995 truyền thống cuội nguồn Sinh Động Thiền Tập 1 (The Living Traditions of Dhyana Practice, part I)

1995 – 1996 truyền thống lâu đời Sinh Động Thiền Tập 2 (The Living Traditions of DhyanaPractice, II)

1996 – 1997 truyền thống lịch sử Sinh Động Thiền Tập 3 (The Living Traditions of DhyanaPractice, III)

10- 1997 mang lại 03-1999 công phu Nở Đóa Sen nghìn Cánh (The Plum Village Chanting Book withCommentaries)

1999 – 2000 Nhiếp Đại thừa Luận 1(The Compendium of Mahayana by Asanga- Mahayana Samgraha Sàstra, part I)

2000 – 2001 Nhiếp Đại vượt Luận 2 (Mahāyāna Samgraha Śastra, part II)

2001 – 2002 Trung cửa hàng Luận 1 (Madhyamaka Śastra, part I)

2002 – 2003 Trung quán Luận 2 (Madhyamaka Śastra, part II)

Xuân 2003 Lâm Tế Lục 1 (Records of Master Linji, part I)

2003 – 2004 Lâm Tế Lục 2; 14 bài tụng Chỉ Quán; cưng cửng Lĩnh Giới chính sách (tại Lộc Uyển)

(Records of Master Linji, part II; The14 verses on Samatha & Vipasyana và Essentials of the Vinaya)

2004 – 2005 Dị cỗ Tông Luân Luận 1 (Samaya bhedavyūhocakra by Vasumitra, part I)

2005 – 2006 Dị bộ Tông Luân Luận 2 cùng Định đề đạo giáo Làng Mai 1 (Samaya bhedavyūhocakra by Vasumitra, part II và the Dharma Theses of P.V, part I)

2006 – 2007 Định đề giáo lý Làng Mai 2(The dharma Theses of P.V, part II)

2007 – 2008 Hoa Nghiêm Kim Sư Tử Chương (The Golden Lion Chapter by Fa Tsang)

2008 – 2009 bé Đường của Bụt (nền đạo đức nghề nghiệp toàn cầu)

2009 – 2010 nghệ thuật Hạnh Phúc (bộ Nghĩa Túc kinh)

2010 – 2011  Pháp cú Hán tạng

2011-12: Du già sư địa luận của thầy Vô Trước và Quán Sở duyên duyên luận của thầy trằn Na (Asanga’s Yogācārabhūmi-śāstra and Dignāga’s Ālambanaparīkṣāvṛtti )

2012-13: Tri kỷ của Bụt

2013-14: Duy biểu học (the Manifestation-Only teachings of Buddhism

Danh sách các khóa tu 21 ngày

1990 Reclaiming our True Freedom (Giành lại từ bỏ do) Satipattana sutra & Buddhist Psychology (Kinh Tứ Niệm Xứ & tư tưởng học Phật giáo)

1992 Vipassana – Mahayana (Thiền Minh tiếp giáp – Đại thừa)

1996 The Heart of the Buddha (Trái tim của Bụt)

1998 The Path of Emancipation (Kinh An Ban Thủ Ý)

2000 The Eye of the Buddha (Con đôi mắt của Bụt)

2002 The Hand of the Buddha (Bàn tay của Bụt)

2004 The Feet of the Buddha (Bàn chân của Bụt): trọng tâm học duy thức

2006 The Breath of the Buddha (Hơi thở của Bụt)

2009 The path of the Buddha (con mặt đường của Bụt) Đạo đức toàn cầu

2012 The science of the Buddha (Nhà khoa học cố gắng tay phật đạo học)

2014 What will happen when we die? (Cái gì xẩy ra khi ta chết?)

Danh sách những khóa tu đặc biệt

Khóa tu mang lại giới cựu binh sĩ Hoa Kỳ Tháng 09 – 1990 Washington D.C, USA

Khóa tu mang lại giới tâm lý trị liệu

02-09.11.1997 tại Florida, USA – open Chuyển hóa với Trị liệu 02-07.11.1998 trên Regensburg, Zurich, Thụy SỹTháng 04 – 2002 Tại làng Mai, Khóa tu cho những nhà tư tưởng trị liệu nói giờ đồng hồ Pháp

Khóa tu mang lại giới doanh thương 28.10 – 02.11.1999 Tại thôn Mai, Pháp quốc

Khóa tu cho những người Do Thái và Palestin

Hè 200110-2003 Tại xã Mai – Peace Begin Here

Khóa tu mang lại dân biểu Quốc Hội Hoa Kỳ 12-14.09.2003 Tại hà nội thủ đô Washington D.C, USA

Khóa tu mang lại giới nhân viên công lực 24-29.08.2003 Protecting và Serving Without Stress and Fear trên Madison, Wisconsin, USA

Khóa tu đến giới âm nhạc sĩ điện hình ảnh Hollywood 19-21.03.2004 trên tu viện Lộc Uyển,

Khóa tu cho những người da màu

24-27.03.2004 Đề tài: màu sắc Of Compassion06-09.09.2007 trên tu viện Lộc Uyển,Escondido, California, USA

Khóa tu về trung tâm học Phật giáo và Khoa học Thần kinh Não bộ 19-26.08.2006 Tại xóm Mai.