Thị Xã Phú Thọ Tỉnh Phú Thọ

*
» Giới thiệu

Giới thiệu về Phú Thọ

LỊCH SỬ TỈNH PHÚ THỌ

*
Lăng Vua Hùng.

Phú lâu được coi là vùng Đất tổ nguồn gốc của Việt Nam. Tương truyền tại địa điểm đây các vua Hùng vẫn dựng nước bắt buộc nhà nước Văn Lang - bên nước đầu tiên của Việt Nam, với đế kinh là Phong Châu, tức xung quanh tp Việt Trì ngày nay.Thời Hùng Vương, nhà nước Văn Lang được chia thành 15 bộ, trong đó Phú thọ thuộc bộ Văn Lang, trung trọng tâm của nước Văn Lang.Thời An Dương vương vãi với đơn vị nước Âu Lạc, Phú thọ thuộc huyện Mê Linh.Dưới thời Bắc trực thuộc (từ năm 111 trước Công nguyên đến nỗ lực kỷ trang bị 10), Phú Thọ ở trong quận Mê Linh, Tân Xương, Phong Châu.Thời loàn 12 sứ quân, Phú lâu là địa phận chiếm đóng của 2 sứ quân Kiều Công Hãn cùng Kiều Thuận tại những căn cứ Hồi Hồ và Phong Châu.Thời kỳ phong kiến tự do nhà Lí Trần, phân cung cấp hành bao gồm của việt nam có sự chũm đổi, chế độ quận, thị xã thời Bắc nằm trong được sửa chữa bằng các đạo (lộ, trấn, xứ, tỉnh), dưới đạo là những phủ, châu, huyện. Phú Thọ ở trong lộ Tam Giang.Từ thời bên Lê cho đầu triều nhà Nguyễn (1428 - 1891), phần lớn tỉnh Phú Thọ thời nay thuộc tỉnh sơn Tây trừ thị xã Thanh Xuyên với huyện yên Lập nằm trong tỉnh Hưng Hóa (huyện Thanh Xuyên ni là 3 huyện Tân Sơn, Thanh Sơn với Thanh Thủy; huyện Yên Lập thuộc che Quy Hóa nay ở trong tỉnh Phú Thọ).Năm Minh Mạng lắp thêm 12 (1831), nhà vua vẫn tiến hành cách tân hành chính, đổi toàn bộ các trấn trong nước là tỉnh, phân lại địa giới các tỉnh (điều chuyển một số huyện từ tỉnh giấc nọ sang trọng tỉnh kia), chia bóc một số thị trấn lớn... Theo đó, trong địa phận tỉnh đánh Tây đã điều chuyển như sau:Điều gửi huyện từ bỏ Liêm về tỉnh Hà Nội;Điều đưa huyện Tam Nông về thức giấc Hưng Hóa để triển khai tỉnh lỵ (tỉnh Hưng Hóa lúc đó bao hàm toàn cỗ diện tích các tỉnh vùng tây bắc vn ngày nay).Trong địa bàn tỉnh Hưng Hóa, năm 1833, bóc huyện Thanh Xuyên lấp Gia Hưng thành hai huyện Thanh Sơn cùng Thanh Thủy.Sau khi đánh chiếm Bắc Kỳ, xong xuôi việc xâm lược tổng thể Việt Nam, thực dân Pháp lập ra các đạo quan liêu binh, những quân khu, tiểu quân khu... để thuận tiện và chủ động đàn áp các trào lưu kháng chiến. Theo đó, tỉnh Hưng Hóa với địa phận rộng khủng ở vùng tây bắc nước ta đã được phân thành nhiều tè quân khu: tè quân quần thể Tuyên Quang, đái quân quần thể Lào Cai, tiểu quân khu lặng Bái, tiểu quân khu vực Vạn Bú; tiểu quân khu phụ Lai Châu (sau đổi thành các tỉnh dân sự Tuyên Quang, yên Bái, Lào Cai, sơn La, Lai Châu...).Sau khi cắt đi 16 châu, 4 lấp và nhị huyện Trấn Yên, Văn Chấn để ra đời các đạo quan liêu binh, khu quân sự, tè quân khu, Toàn quyền Đông Dương đã điều động chỉnh một số trong những huyện của tỉnh tô Tây sang, cùng với những huyện còn lại để thành lập và hoạt động tỉnh Hưng Hóa mới.Theo Điều I của Nghị định Toàn quyền Đông Dương ngày 8 tháng 9 năm 1891, tỉnh Hưng Hóa new được thành lập và hoạt động gồm có:Các thị xã Tam Nông, Thanh Thủy của tỉnh giấc Hưng Hóa (huyện Thanh Thủy bỏ tổng Cự win nhưng tăng thêm tổng tinh luyện của thị trấn Thanh Sơn).Các thị trấn Sơn Vi, Thanh bố và Phù Ninh của đậy Lâm Thao, tỉnh đánh Tây.Như vậy tỉnh giấc Hưng Hóa mới thành lập và hoạt động có 5 huyện và là tiền thân của tỉnh giấc Phú lâu sau này.Ngày 9 mon 12 năm 1892, Toàn quyền Đông Dương ra nghị định gửi huyện Cẩm Khê ở trong địa phận tiểu quân khu lặng Bái về tỉnh Hưng Hóa mới; ngày 5 tháng 6 năm 1893, thị xã Hạ Hòa bóc tách khỏi tè quân khu yên Bái nhập vào thức giấc Hưng Hóa mới (trước đó ngày 9 tháng 9 năm 1891, Toàn quyền Đông Dương đã điều động chuyển huyện Cẩm Khê với huyện Hạ Hòa thuộc che Lâm Thao, tỉnh sơn Tây về đái quân khu yên ổn Bái).Tiếp đó ngày 17 tháng 7 năm 1895, nhì châu Thanh Sơn và Yên Lập ở trong khu quân sự Đồn Vàng chuyển về thức giấc Hưng Hóa mới.Ngày 24 mon 8 năm 1895, hai huyện Hùng Quan với Ngọc quan liêu của lấp Đoan Hùng trực thuộc tiểu quân khu vực Tuyên Quang trực thuộc đạo quan tiền binh 3 lặng Bái nhập vào tỉnh Hưng Hóa mới.Năm 1900, thành lập và hoạt động thêm huyện Hạc Trì.Ngày 5 tháng 5 năm 1903, Toàn quyền Đông Dương ký kết nghị định ra đời thị xã Phú thọ trên các đại lý làng Phú Thọ trực thuộc tổng yên Phú, huyện Sơn Vi. Khi đó thị xóm Phú thọ nằm ở chỗ trung tâm của tỉnh Hưng Hóa lại sở hữu sân bay, đường tàu sang china và đơn vị ga phải Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer đã quyết định chuyển thức giấc lỵ của tỉnh giấc Hưng Hóa (từ buôn bản Trúc Phê thị trấn Tam Nông) lên thị xã Phú thọ và thay tên tỉnh Hưng hóa thành tỉnh Phú Thọ. Lúc ấy tỉnh Phú thọ gồm bao gồm 2 lấp (Đoan Hùng, Lâm Thao), 8 thị trấn (Tam Nông, Thanh Thủy, tô Vi, Thanh Ba, Phù Ninh, Cẩm Khê, Hạ Hòa, Hạc Trì) với 2 châu (Thanh Sơn, lặng Lập).Như vậy, ngày 8 mon 9 năm 1891 được xem như là ngày ra đời tỉnh Phú Thọ, còn ngày 5 mon 5 năm 1903 chỉ với ngày thành lập và hoạt động thị làng mạc Phú Thọ với ngày thay đổi từ thương hiệu tỉnh Hưng biến thành tỉnh Phú Thọ.Từ năm 1903 đến giải pháp mạng mon Tám năm 1945, về cơ phiên bản là đơn vị hành chính trong tỉnh không có những đổi khác lớn, chỉ có biến đổi tên gọi một số trong những huyện với thành lập một số trong những làng xóm mới.Năm 1919, vứt tên huyện Sơn Vi đổi hotline là phủ Lâm Thao. Cũng thiết yếu năm này nhì huyện Hùng Quan cùng Ngọc quan lại hợp tuyệt nhất thành tủ Đoan Hùng.Năm 1939, đậy Đoan Hùng chuyển call là châu Đoan Hùng. Cũng năm này thị xã Thanh bố đưa lên thành che Thanh Ba.Đến năm 1940, tỉnh Phú Thọ bao hàm hai phủ: Lâm Thao, Thanh Ba; sáu huyện: Hạ Hòa, Cẩm Khê, Hạc Trì, Thanh Thủy, Tam Nông, Phù Ninh; cha châu: Thanh Sơn, im Lập, Đoan Hùng; nhì thị xã: Phú Thọ, Việt Trì và một thị trấn Hưng Hóa. Toàn tỉnh gồm 66 tổng, 467 xóm xã, 22 phố.Sau cách mạng tháng Tám, về khía cạnh hành thiết yếu nhà nước nước ta thống duy nhất gọi những phủ, châu, huyện là huyện, bỏ cấp tổng và thực hiện hợp nhất những làng nhỏ dại thành xã. Năm 1946, thức giấc Phú lâu từ 467 làng mạc cũ hợp độc nhất vô nhị thành 106 thôn mới. Do tất cả xã quá rộng nên thân năm 1947, chính phủ nước nhà lại chia tách bóc một số xã, đưa số xã từ 106 lên 150 xã.Cũng năm 1947, 5 thị xã hữu ngạn sông Thao là Cẩm Khê, Tam Nông, Thanh Thủy, Thanh Sơn cùng Yên Lập liền kề nhập vào quần thể 14 ko thuộc thức giấc Phú Thọ. Đến tháng hai năm 1948, quần thể 14 hợp nhất với quần thể 10 thành liên khu vực 10, 5 thị trấn hữu ngạn sông Thao lại trở về tỉnh giấc Phú Thọ.Ngày 22 mon 7 năm 1957, ra đời thị xã Việt Trì - thị xã sản phẩm công nghệ hai của Phú Thọ, chỉ bao gồm 4 khu phố, 293 hộ bạn Kinh, 30 hộ Hoa kiều.Ngày 4 mon 6 năm 1962 tp Việt Trì được thành lập theo ra quyết định số 65 của Hội đồng thiết yếu phủ. Từ đây Việt Trì trở nên tỉnh lị của Phú Thọ.Ngày 26 tháng 1 năm 1968, Ủy ban hay vụ Quốc hội nước việt nam Dân chủ Cộng hòa ra nghị quyết số 504-NQ/TVQH thực hiện hợp tốt nhất hai tỉnh giấc Phú Thọ với Vĩnh Phúc thành thức giấc Vĩnh Phú, tp Việt Trì đổi thay tỉnh lỵ của Vĩnh Phú.Kỳ họp sản phẩm công nghệ 10 Quốc hội khóa IX đã thông qua nghị quyết (ngày 26 tháng 11 năm 1996) về bài toán chia và kiểm soát và điều chỉnh địa giới hành chính một vài tỉnh, trong các số ấy có việc tái lập thức giấc Vĩnh Phúc với tỉnh Phú Thọ. Tỉnh giấc Phú Thọ ưng thuận được tái lập và đi vào hoạt động từ ngày một tháng 1 năm 1997, ngay năm sau Phú lâu được công nhận là tỉnh miền núi.Khi tách bóc ra, tỉnh giấc Phú thọ có diện tích s 3.465,12 km², dân số 1.261.949 người, bao gồm 10 đơn vị hành bao gồm cấp huyện: thành phố Việt Trì, thị thôn Phú Thọ với 8 thị xã Thanh Ba, Hạ Hòa, Đoan Hùng, Sông Thao, Thanh Sơn, lặng Lập, Tam Thanh, Phong Châu.Ngày 24 mon 7 năm 1999, thị trấn Phong Châu lại được tách bóc thành hai huyện Phù Ninh và Lâm Thao; huyện Tam Thanh lại được tách bóc thành nhì huyện Tam Nông với Thanh Thủy.Tại nghị định số 61/2007/ NĐ-CP ngày 9 mon 4 năm 2007 của chính phủ nước nhà nước cộng hòa làng mạc hội công ty nghĩa Việt Nam, thị xã Thanh đánh được bóc thành 2 huyện: Thanh Sơn với Tân Sơn