THẺ HỘI VIÊN HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

*


Bạn đang xem: Thẻ hội viên hội nhà báo việt nam

Đồng hành thuộc doanh nghiệp

*
Cổng dịch vụ công quốc gia hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp gỡ khó khăn do...

Thư viện ảnh


Xem thêm: Top Những Ngành Thiếu Nhân Lực Trong Tương Lai Tại Việt Nam, Các Ngành Nghề Cần Nhân Lực

LIÊN KẾT

*
*
*

*

*


Đất và fan Quảng Ninh

*
người gắn bó sâu nặng nề với Vùng mỏ

Công văn số: 240-CV/HNB, ngày 17 tháng 5 năm 2021 của Hội nhà báo thức giấc "V/v thay đổi thẻ hội viên Hội bên báo Việt Nam, giai đoạn 2021-2026" với vác văn phiên bản chỉ đạo, giải đáp của HNBVN và các biểu mẫu.

Thực hiện chiến lược số 99/KH-HNBVN, khuyên bảo số 100/HD-HNBVN ngày 06 tháng 5 năm 2021 của Ban thường Hội bên báo việt nam về bài toán đổi, cấp cho thẻ hội viên Hội đơn vị báo nước ta giai đoạn 2021-2026; lao lý số 101/QĐ-HNBVN ngày thứ 6 tháng 5 năm 2021 của Ban thường xuyên vụ Hội nhà báo vn “Quy định sử dụng thẻ hội viên Hội đơn vị báo Việt Nam”, Ban Chấp hành Hội bên báo tỉnh quảng ninh đất mỏ đã ra quyết định số 239/QĐ-HNB ngày 17 tháng 5 năm 2021 “Thành lập Ban đổi, cung cấp thẻ hội viên Hội đơn vị báo vn giai đoạn 2021-2026”. Tiếp sau đây làCông văn số: 240-CV/HNB, ngày 17 mon 5 năm 2021 của Hội đơn vị báo tỉnh "V/v thay đổi thẻ hội viên Hội công ty báo Việt Nam, quy trình 2021-2026" với vác văn phiên bản chỉ đạo, hướng dẫn của HNBVN và những biểu mẫu.

Quyết định số 239/QĐ-HNB của Hội đơn vị báo tỉnh tp quảng ninh V/v ra đời Ban đổi, cấp cho thẻ hội viên Hội bên báo việt nam giai đoạn 2021 - 2026 xem tại đâyCông văn số 240/QĐcủa Hội công ty báo tỉnh quảng ninh V/v đổi thẻ hội viênHội đơn vị báo vn giai đoạn 2021 - 2026 xem trên đâyKế hoạch số 99/KH-HNBVN của Hội đơn vị báo vn V/v đổi, cung cấp thẻ hội viênHội công ty báo việt nam giai đoạn 2021 - 2026 xem tại đâyHướng dẫn số 100/HD-HNBVNcủa Hội đơn vị báo vn V/v đổi, cấp cho thẻ hội viênHội đơn vị báo vn giai đoạn 2021 - 2026 xem trên đâyQuy định số 101/QĐ-HNBVNcủa Hội đơn vị báo vn V/v đổi, cấp cho thẻ hội viênHội công ty báo nước ta giai đoạn 2021 - 2026xem tại đâyMẫu Sơ yếu lý kế hoạch (bản khai) đổi, 2021-2026xem tại đâyBiểu list đổi thẻ hội viênxem trên đây