THẬT LÒNG ANH MONG EM ẤM NỒNG

Chuyện tình yêu ai đâu biết,Ngày mai sẽ chia hai ngã đường,Anh dối gian em ưu phiền mà vội bước ra đi thật xa...Thế gian này, nhiều gian dối,Anh không muốn cho em đau lòng,Mà anh đã lãng quên tình em ấm nồng,Cho bước chân lạc lầmThật lòng anh không mong dối lừa,Anh chỉ muốn yêu em suốt đời,Chốn dương trần một kiếp người mộng mơ sẽ đưa anh về đâu...Thật lòng anh mong em ấm nồng,Dù nơi ấy em vui với người,Ở nơi này, anh khóc thầm, từng đêm bước lang thang mình anh


Chuyện tình yêu ai đâu biết,Ngày mai sẽ chia hai ngã đường,Anh dối gian em ưu phiền mà vội bước ra đi thật xa...Thế gian này, nhiều gian dối,Anh không muốn cho em đau lòng,Mà anh đã lãng quên tình em ấm nồng,Cho bước chân lạc lầmThật lòng anh không mong dối lừa,Anh chỉ muốn yêu em suốt đời,Chốn dương trần một kiếp người mộng mơ sẽ đưa anh về đâu...Thật lòng anh mong em ấm nồng,Dù nơi ấy em vui với người,Ở nơi này, anh khóc thầm, từng đêm bước lang thang mình anh


*Chuyện Tình Không Dĩ Vãng

Lưu Chí Vỹ

*
5.482.445


http://musicmd1fr.cusc.edu.vn.net/bucket-image-cusc.edu.vn/images/singer/20120119/q1zr0n5cjk1g8pr3lHLj590be874bdf46.jpg

Xuân Đẹp Làm Sao

Lưu Chí Vỹ ft Dương Hồng Loan

*
3.439.930


http://musicmd1fr.cusc.edu.vn.net/bucket-image-cusc.edu.vn/images/singer/20120119/q1zr0n5cjk1g8pr3lHLj590be874bdf46.jpg
http://musicmd1fr.cusc.edu.vn.net/bucket-image-cusc.edu.vn/images/singer/20120119/429CSWmh8u77Ue2ULzkz5f363dc37fcc1.jpg
http://musicmd1fr.cusc.edu.vn.net/bucket-image-cusc.edu.vn/images/singer/20120119/429CSWmh8u77Ue2ULzkz5f363dc37fcc1.jpg
http://musicmd1fr.cusc.edu.vn.net/bucket-image-cusc.edu.vn/images/singer/20120119/429CSWmh8u77Ue2ULzkz5f363dc37fcc1.jpg
http://musicmd1fr.cusc.edu.vn.net/bucket-image-cusc.edu.vn/images/singer/20120119/429CSWmh8u77Ue2ULzkz5f363dc37fcc1.jpg
http://musicmd1fr.cusc.edu.vn.net/bucket-image-cusc.edu.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.cusc.edu.vn.net/bucket-image-cusc.edu.vn/images/singer/20120119/429CSWmh8u77Ue2ULzkz5f363dc37fcc1.jpg
http://musicmd1fr.cusc.edu.vn.net/bucket-image-cusc.edu.vn/images/singer/20121023/7QoIzj4tOTZmt9hzeIk262b2cce077e4c.jpg
http://musicmd1fr.cusc.edu.vn.net/bucket-image-cusc.edu.vn/images/singer/20120119/P2IkEIXpCU5vqVqo22WF590be4f591a92.jpg