Thật Lòng Anh Mong Em Ấm Nồng

Chuyện tình thương ai đâu biết,Ngày mai sẽ chia hai xẻ đường,Anh dối gian em ưu tư mà vội bước ra đi thật xa...Thế gian này, nhiều gian dối,Anh không muốn cho em nhức lòng,Mà anh đã lãng quên tình em ấm nồng,Cho bước đi lạc lầmThật lòng anh không ước ao dối lừa,Anh chỉ ước ao yêu em suốt đời,Chốn dương è một kiếp người mộng mơ sẽ chuyển anh về đâu...Thật lòng anh ước ao em nóng nồng,Dù khu vực ấy em vui cùng với người,Ở chỗ này, anh khóc thầm, từng tối bước long dong mình anh


Chuyện tình thương ai đâu biết,Ngày mai sẽ phân chia hai bổ đường,Anh dối gian em ưu phiền mà vội cách ra đi thiệt xa...Thế gian này, nhiều gian dối,Anh không thích cho em đau lòng,Mà anh đã lãng quên tình em nóng nồng,Cho bước chân lạc lầmThật lòng anh không hy vọng dối lừa,Anh chỉ hy vọng yêu em xuyên suốt đời,Chốn dương è một kiếp tín đồ mộng mơ sẽ gửi anh về đâu...Thật lòng anh mong em nóng nồng,Dù địa điểm ấy em vui với người,Ở chỗ này, anh khóc thầm, từng tối bước long dong mình anh


*Chuyện Tình Không quá khứ

lưu giữ Chí Vỹ

*
5.482.445


http://musicmd1fr.cusc.edu.vn.net/bucket-image-cusc.edu.vn/images/singer/20120119/q1zr0n5cjk1g8pr3lHLj590be874bdf46.jpg

Xuân Đẹp làm thế nào

lưu Chí Vỹ ft Dương Hồng Loan

*
3.439.930


http://musicmd1fr.cusc.edu.vn.net/bucket-image-cusc.edu.vn/images/singer/20120119/q1zr0n5cjk1g8pr3lHLj590be874bdf46.jpg
http://musicmd1fr.cusc.edu.vn.net/bucket-image-cusc.edu.vn/images/singer/20120119/429CSWmh8u77Ue2ULzkz5f363dc37fcc1.jpg
http://musicmd1fr.cusc.edu.vn.net/bucket-image-cusc.edu.vn/images/singer/20120119/429CSWmh8u77Ue2ULzkz5f363dc37fcc1.jpg
http://musicmd1fr.cusc.edu.vn.net/bucket-image-cusc.edu.vn/images/singer/20120119/429CSWmh8u77Ue2ULzkz5f363dc37fcc1.jpg
http://musicmd1fr.cusc.edu.vn.net/bucket-image-cusc.edu.vn/images/singer/20120119/429CSWmh8u77Ue2ULzkz5f363dc37fcc1.jpg
http://musicmd1fr.cusc.edu.vn.net/bucket-image-cusc.edu.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.cusc.edu.vn.net/bucket-image-cusc.edu.vn/images/singer/20120119/429CSWmh8u77Ue2ULzkz5f363dc37fcc1.jpg
http://musicmd1fr.cusc.edu.vn.net/bucket-image-cusc.edu.vn/images/singer/20121023/7QoIzj4tOTZmt9hzeIk262b2cce077e4c.jpg
http://musicmd1fr.cusc.edu.vn.net/bucket-image-cusc.edu.vn/images/singer/20120119/P2IkEIXpCU5vqVqo22WF590be4f591a92.jpg