NHẠC THÁNH CA: THÁNH VỊNH

LƯƠNG THƯC TÂM LINHNGHE NHẠCPlaylistTHÁNH CAĐÁP CA cùng TUNG HÔ TIN MỪNGHÁT VỚI GIỌNG 3 ÂMGIỚI THIỆULịch phụng vụ

Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.

Bạn đang xem: Nhạc thánh ca: thánh vịnh

Trong đồng cỏ xanh tươi, người cho tôi nằm nghỉ.

Người đưa tôi tới làn nước trong lành

và bửa sức đến tôi. 

( Tv 22 )

MỤC LỤC THÁNH VỊNH ĐÁP CA

& TUNG HÔ TIN MỪNG

NĂM A – NĂM B – NĂM C

trong những files mp3, chúng con có hát thêm 1 số câu xướng với giọng 3 âm nhằm tiện cho việc tham khảo. Chúng nhỏ có trình bày cách hát với giọng 3 âm đưa ra tiết trong tập sách:

  HÁT VỚI GIỌNG 3 ÂM ( hoặc bản tóm lược ).

khi hát đáp ca, bọn họ hát câu đáp theo nhạc biên soạn sẵn: Solo hoặc Ca đoàn hát trước, cộng đoàn lặp lại, với sau mỗi câu xướng, cùng đoàn tái diễn câu đáp. Về phần các câu xướng, tùy nghi, bạn có thể hát 1 trong các 4 biện pháp sau: a. Solo toàn bộ các câu xướng theo nhạc biên soạn sẵn. B. Solo toàn bộ các câu xướng với giọng 3 âm. C. Cả cùng đoàn thuộc hát những câu xướng cùng với giọng 3 âm. D. Solo một số câu xướng ngẫu nhiên nào theo nhạc soạn sẵn; các câu xướng còn lại thuộc hát cùng với ca đoàn hoặc cả cộng đoàn theo các giọng 3 âm.

♥. Tất cả các bài đáp ca và tung hô tin mừng của chúng con được dệt nhạc theo nguyên bạn dạng dịch đang được chuẩn nhận của nhóm Phiên Dịch các giờ kinh Phụng Vụ.

Xem thêm: Sự Phát Triển Của Thai Nhi Tuần 23, Thai Nhi 23 Tuần

♥. Nếu gặp mặt trở ngại, xin tìm bài bác tại: kho chung hoặc vào trang: thanhcavietnam hay nghỉ ngơi trang: Catruong.

*

VỌNG – GIÁNG SINH

 9946d4
Chúa Nhật 1 Mùa Vọngnăm_ACcả tuần thêm
Chúa Nhật 2 Mùa Vọngnăm_ABCcả tuần thêm
Chúa Nhật 3 Mùa Vọngnăm_ABCcả tuầnthêm
Chúa Nhật 4 Mùa Vọngnăm_ABC17-24.12thêm
Lễ vọng Giáng Sinh_Tv 88ABC  thêm 
Lễ Đêm Giáng Sinh_Tv 95ABC  thêm 
Lễ Rạng Đông_Tv 96ABC   thêm 
Lễ Ban Ngày_Tv 97ABC thêm 
Lễ Thanh Gia_Tv 127ABC29-31.12thêm 
Lễ người mẹ Thiên Chúa 1-1_Tv 66ABC  2.1-7.1  thêm 
Lễ Hiển Linh_Tv 71ABC cả tuầnthêm 
*

CHAY – PHỤC SINH

    
Lễ Tro_Tv 50ABC cả tuầnthêm
Chúa Nhật 1 Mùa Chaynăm_ABCcả tuầnthêm 
Chúa Nhật 2 Mùa Chaynăm_ABCcả tuầnthêm 
Chúa Nhật 3 Mùa Chaynăm_ABCcả tuầnthêm 
Chúa Nhật 4 Mùa Chaynăm_ABCcả tuầnthêm 
Chúa Nhật 5 Mùa Chaynăm_ABCcả tuầnthêm 
LỄ LÁ_Tv 21 ABCcả tuầnthêm 
LỄ DẦU THỨ 5 TT_Tv 88ABCthêm 
LỄ TIỆC LY THỨ 5 TT_Tv 115ABCthêm 
THỨ SÁU TUẦN THÁNH_Tv 30ABCthêm
Sau bài bác đọc 1 vọng PS_ Tv 32ABCthêm 
Sau bài đọc 2 vọng PS_ Tv 15ABC   thêm 
Sau bài bác đọc 3 vọng PS_ Tc XhABC   thêm 
Sau bài xích đọc 4 vọng PS_ Tv 29ABC   thêm 
Sau bài bác đọc 5 vPS_ Tc Isaia 12ABC   thêm 
Sau bài bác đọc 6 vọng PS_ Tv 18BABC   thêm 
Sau bài xích đọc 7 vọng PS_ Tv 50ABC   thêm 
All vọng PS sau Th Thư_Tv 117ABC   thêm 
Chúa nhật phường SINH ABC_ Tv117ABC  cả tuầnthêm 
Chúa Nhật 2 PHỤC SINHnăm_ABCcả tuầnthêm 
Chúa Nhật 3 PHỤC SINHnăm_ABCcả tuầnthêm 
Chúa Nhật 4 PHỤC SINHnăm_ABCcả tuầnthêm 
Chúa Nhật 5 PHỤC SINHnăm_ABCcả tuầnthêm 
Chúa Nhật 6 PHỤC SINHnăm_ABCcả tuầnthêm 
Chúa Nhật 7 PHỤC SINHnăm_ABCcả tuầnthêm 
LỄ CHÚA THĂNG THIÊN_Tv 46ABCthêm 
vọng LỄ HIỆN XUỐNG Tv 103ABCthêm 
LỄ HIỆN XUỐNG Tv 103ABCthêm 
*

MÙA THƯỜNG NIÊN

 

CGS CHỊU PHÉP RỬAnăm_ABCcả tuầnthêm  
Hoặc:BC
LỄ CHÚA bố NGÔInăm_ABCthêm
MÌNH MÁU CHÚAnăm_ABCthêm 
LỄ THÁNH TÂMnăm_ABCthêm 
Chúa Nhật 2 TNnăm_ABCcả tuầnthêm
Chúa Nhật 3 TNnăm_ABCcả tuầnthêm
Chúa Nhật 4 TNnăm_ABCcả tuầnthêm
Chúa Nhật 5 TNnăm_ABCcả tuầnthêm
Chúa Nhật 6 TNnăm_ABCcả tuần thêm
Chúa Nhật 7 TNnăm_ABCcả tuầnthêm
Chúa Nhật 8 TNnăm_ABCcả tuần thêm
Chúa Nhật 9 TNnăm_ABCcả tuầnthêm
Chúa Nhật 10 TNnăm_ABCcả tuầnthêm 
Chúa Nhật 11 TN năm_ABCcả tuầnthêm 
Chúa Nhật 12 TNnăm_ABCcả tuầnthêm
Chúa Nhật 13 TNnăm_ABCcả tuầnthêm 
Chúa Nhật 14 TNnăm_ABcả tuần thêm 
Chúa Nhật 15 TNnăm_ABCcả tuần thêm 
Chúa Nhật 16 TNnăm_ABCcả tuầnthêm 
Chúa Nhật 17 TNnăm_ABCcả tuần thêm 
Chúa Nhật 18 TNnăm_ABCcả tuầnthêm 
Chúa Nhật 19 TNnăm_ABCcả tuầnthêm 
Chúa Nhật đôi mươi TNnăm_ABCcả tuầnthêm 
Chúa Nhật 21 TNnăm_ABCcả tuần thêm 
Chúa Nhật 22 TNnăm_ABCcả tuầnthêm
Chúa Nhật 23 TNnăm_ABCcả tuần thêm
Chúa Nhật 24 TNnăm_ABCcả tuầnthêm
Chúa Nhật 25 TNnăm_ABCcả tuầnthêm
Chúa Nhật 26 TNnăm_ABCcả tuầnthêm
Chúa nhật 27 TNnăm_ABCcả tuầnthêm
Chúa nhật 28 TNnăm_ABCcả tuầnthêm
Chúa nhật 29 TNnăm_ABCcả tuầnthêm
Chúa nhật 30 TNnăm_ABCcả tuần thêm
Chúa nhật 31 TNnăm_ABCcả tuần thêm
Chúa nhật 32 TNnăm_ABCcả tuầnthêm
Chúa nhật 33 TNnăm_ABCcả tuầnthêm
LỄ CHÚA KITÔ VUA năm_ABCcả tuần thêm
*

LỄ THEO NGÀY

ĐỨC MẸ CHÚA TRỜI_Tv 661/1Ở_đâythêm 
Thánh Phaolô trở lại_Tv116 25/1Ở_đâythêm
Dâng CGS vào thường thánh02/2Ở_đâythêm
Lập tông tòa Thánh Phêrô22/2Ở_đâythêm
THÁNH GIUSE_Tv 8819/3 Ở_đâythêm
LỄ TRUYỀN TIN_Tv 3925/3 Ở_đâythêm
Thánh MÁC-CÔ_Tv 8825/4 Ở_đâythêm
Thánh Giuse thợ_Tv8901/5 Ở_đâythêm
T.PHILIPPHÊ và GIACÔBÊ03/5 Ở_đâythêm
Thánh MATTHIA tông đồ14/5 Ở_đâythêm
Đức mẹ đi thăm Bà Êlisabet31/5 Ở_đâythêm
Thánh BARNABA Tông đồ11/6 Ở_đâythêm
Sinh nhật Th.G.B Lễ vọng24/6 Ở_đâythêm
Sinh nhật Th.G.B Lễ chính Ở_đâythêm
T. PHÊRÔ & PHAOLÔ lễ vọng29/6 Ở_đâythêm
T. PHÊRÔ & PHAOLÔ lễ chính Ở_đâythêm
Thánh TÔMA tông đồ03/7 Ở_đâythêm
Thánh Maria Madalêna22/7 Ở_đâythêm
Thánh GIACÔBÊ Tông đồ25/7 Ở_đâythêm
Thánh Gioakim cùng Anna26/7 Ở_đâythêm
CHÚA HIỂN DUNG06/8 Ở_đâythêm
Thánh Laurenxô10/8 Ở_đâythêm
ĐỨC MẸ LÊN TRỜI lễ vọng15/8 Ở_đâythêm
ĐỨC MẸ LÊN TRỜI L.chính Ở_đâythêm
T. BARTÔLÔMÊÔ tông đồ24/8 Ở_đâythêm
Thánh Monica27/8 Ở_đây
T. Gioan.B bị trảm quyết

T.Teresa Calcutta

29/8 

5/9

 Ở_đây

Ở_đây

thêm
Sinh nhật Đức Mẹ08/9 Ở_đâythêm
SUY TÔN THÁNH GIÁ14/9 Ở_đâythêm
ĐỨC MẸ sầu bi15/9 Ở_đâythêm
Thánh MATTHÊU tông đồ21/9 Ở_đâythêm
CÁC TỔNG LÃNH T.THẦN29/9 Ở_đâythêm
Thánh TÊRÊSA HĐGS1/10 Ở_đâythêm
Đức người mẹ Mân Côi7/10 Ở_đâythêm
Thánh LUCA_Tv 14418/10 Ở_đâythêm
Th. SIMON cùng GIUĐA T.đồ28/10 Ở_đâythêm
LỄ CÁC THÁNH_Tv 231/11 Ở_đâythêm
LỄ CÁC LINH HỒN Lễ 12/11 Ở_đâythêm
LỄ CÁC LINH HỒN Lễ 2 Ở_đâythêm
LỄ CÁC LINH HỒN Lễ 3 Ở_đâythêm 
Cung hiến TĐ LATÊRANÔ9/11 Ở_đâythêm
CHTĐ Th.Phêrô và Phaolô18/11 Ở_đâythêm
Đức bà mẹ Dâng Mình21/11 Ở_đây
CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VN24/11 Ở_đâythêm
Thánh ANRÊ Tông đồ30/11 Ở_đâythêm
Th. PHANXICÔ XAVIE03/12 Ở_đâythêm 
ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM08/12 Ở_đâythêm
Cung hiến VCTĐ dùng Gòn09/12 Ở_đây
Thánh TÊPHANÔ26/12 Ở_đâythêm 
Thánh GIOAN TÔNG ĐỒ27/12 Ở_đâythêm 
Các thánh ANH HÀI28/12 Ở_đâythêm 
*

LỄ TRUYỀN THỐNG

DÂN TỘC

LỄ TẤT NIÊN_Tv 135Ở_đâythêm 
LỄ GIAO THỪA_Tv 120Ở_đâythêm  
LỄ TẠ ƠN GIAO THỪA_Tv 112Ở_đâythêm  
MÙNG MỘT TẾT_Tv 36Ở_đâythêm  
MÙNG hai TẾT_Tv 127Ở_đâythêm  
MÙNG tía TẾT_Tv 103Ở_đâythêm  
TẾT TRUNG THU_Tv 135Ở_đâythêm  
TẾT TRUNG THU_Tv 22Ở_đâythêm  
*

CÁC LỄ CHUNG

Cung hiến Th. Đường. Tca 1Sb 01Ở_đây
Cung hiến Th. Đường_Tv 83Ở_đây
Cung hiến Th. Đường_Tv 94Ở_đây
Cung hiến Th. Đường_Tv 121Ở_đây
Lễ phổ biến Đức Mẹ_Tca 1Sm02Ở_đây
Lễ phổ biến Đức Mẹ_Tv 44Ở_đây
Lễ thông thường Đức Mẹ_Tv 112Ở_đây
Lễ ch. Đức Mẹ_Tca Lc 1,46-55Ở_đây
Các Thánh Tử Đạo_Tv 3003 Ở_đây
Các Thánh Tử Đạo_Tv 123Ở_đây
Các Thánh Tử Đạo_Tv 125Ở_đây
Các Thánh công ty Chăn_Tv 1504Ở_đây
Các Thánh chủ Chăn_Tv 22Ở_đây
Các Thánh công ty Chăn_Tv 109Ở_đây
Các Thánh chủ Chăn_Tv 116Ở_đây
Các Thánh Tiến sĩ_Tv 3605 Ở_đây
Các Thánh Tiến sĩ_Tv 18BỞ_đây
Các Thánh Tiến sĩ_Tv 118Ở_đây
Các Th. Phụ nữ Đồng Trinh_Tv 4406Ở_đây
Các Thánh nam Nữ_Tv 107Ở_đây
Các Thánh nam Nữ_Tv 14Ở_đây
Các Thánh phái nam Nữ_Tv 15Ở_đây
Các Thánh phái mạnh Nữ_Tv 33Ở_đây
Các Thánh phái nam Nữ_Tv 111Ở_đây
Các Thánh nam giới Nữ_Tv 127Ở_đây
Các Thánh phái mạnh Nữ_Tv 130Ở_đây
*

LỄ CÓ BAN BÍ TÍCH

Lễ Hôn Phối_Tv 12701Ở_đâythêm  
Lễ Hôn Phối_Tv 111Ở_đâythêm  
Lễ khấn dòng nữ_Tv 4402 Ở_đây
Lễ khấn chiếc nữ_Tv 62Ở_đây
Lễ khấn dòng_Tv 23Ở_đây
Lễ khấn dòng_Tv 39Ở_đây
Lễ Truyền Chức_Tv 8803 Ở_đây
Lễ Truyền Chức_Tv 116Ở_đây
Lễ Truyền Chức_Tv 109Ở_đây
Lễ Truyền Chức_Tv 115Ở_đây
Lễ Truyền Chức_Tv 22Ở_đây
Lễ Truyền Chức_Tv 99Ở_đây
Lễ thêm sức_Tv 11604 Ở_đây
Lễ thêm sức_Tv 103Ở_đây
Lễ cọ tội_Tv 2205Ở_đây
Lễ cọ tội_Tv 41&42Ở_đây
Lễ cọ tội_Tv 62Ở_đây
Lễ rửa tội_Tv 65Ở_đây
Lễ cọ tội_Tv 31Ở_đây
Phong Tu Viện Trưởng_Tv 9106Ở_đây
Phong Viện Phụ_Tv 33Ở_đây
*

LỄ TÙY NHU CẦU

Lễ ước hồn_Tv 2201Ở_đây
Lễ cầu hồn_Tv 24Ở_đây
Lễ cầu hồn_Tv 26Ở_đây
Lễ ước hồn_Tv 129Ở_đây
Cầu đến hiệp nhất_Tv 2202 Ở_đây
Cầu cho hiệp nhất_Tv 99Ở_đây
Cầu mang lại hiệp nhất_Tv 117Ở_đây
Cầu mang đến hiệp nhất_Tca Gr 31Ở_đây
Rao giảng Tin Mừng_Tv 11603 Ở_đây
Rao giảng Tin Mừng_Tv 18AỞ_đây
Rao giảng Tin Mừng_Tv 66Ở_đây
Cầu cho độc lập c. Lý_Tv 12104Ở_đây
Cầu cho hòa bình c. Lý_Tv 71Ở_đây
Cầu cho chủ quyền c. Lý_Tv 84Ở_đây
Cầu mang lại Hội Thánh_Tv 2605Ở_đây
Cầu cho Linh Mục_Tv 2606 Ở_đây
Cầu cho tất cả những người di cư_Tv 10607 Ở_đây
Cầu cho người di cư_Tv 120Ở_đây
Cầu cho người nghèo đói08 Ở_đây
Cầu mang lại ơn Thiên Triệu_tv 2609Ở_đây
Cầu mang đến ơn Thiên Triệu_tv 39Ở_đây
Cầu cho ơn Thiên Triệu_tv 15Ở_đây
Cầu mang đến Tu Sĩ_Tv 26Ở_đây
Cầu cho câu hỏi cày cấy_Tv 10310Ở_đây
Khi bị bách hại_Tv 2611 Ở_đây
Khi bị bách hại_Tv 122Ở_đây
Khi bị bách hại_Tv 123Ở_đây
Lễ tạ ơn_Tv 11212Ở_đây
Lễ tạ ơn_Tv 137Ở_đây
Lễ tạ ơn_Tv 144Ở_đây
Lễ tạ ơn_Tca 1Sb 29Ở_đây
Lễ tạ ơn sau mùa gặt_Tv 6613Ở_đây
Thánh hóa mức độ lao độngTv 12614Ở_đây
Thánh hóa sức lao động_Tv 89Ở_đây
Lễ lúc tĩnh tâm-hội thảo15 Ở_đây
Xin ơn tha tội_Tv 10216Ở_đây
Xin ơn tha tội_Tv 50Ở_đây
Xin ơn tha tội_Tv 129Ở_đây
Xin ơn bị tiêu diệt lành_Tv 3017Ở_đây
Lễ ước cho những nhu cầu18Ở_đây
HÁT VỚI GIỌNG 3 ÂM (sách)PDF 
THÁNH VỊNH ĐÁP CA TOÀN TẬP 688 trangPDF
THÁNH VỊNH ĐÁP CA CHÚA NHẬT VÀ LỄ TRỌNG…388 trangPDF
KHÚC HÁT mong muốn MANH (Sách)PDF

PDF

Nếu chạm chán trở ngại, xin tìm bài bác tại: KHO CHUNG hoặc vào trang: thanhcavietnam hoặc ngơi nghỉ trang: Catruong
Thánh_hóa_sức_lao_động_Tv_.     
  xxxxxxxx xxxxxxx.……………………………………xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
     
      
.