Tết Nay Anh Ko Thèm Đốt Pháo

Tết này anh không thèm kẹo mứtVì đã có môi em thơm ngọt tựa sen hồng!Tết này anh không thèm đi chơi,Cine hay nhạc hội, Đà Lạt hay Vũng Tàu...Vì đã có em đem lại mộng đờiTô thêm vào lòng người chan chứa mọi nguồn vui.Tết nay anh không thèm đốt pháoVì tiếng cười em rộn rã lòng anh rồi!Tết này anh không thèm chơi đánh bàiVì trong vòng tay anh đã có em như ngọc ngàTết nay anh cũng chẳng chơi hoaVì môi em cười như chứa cả vườn xuân ...Tết này anh không thèm kẹo mứtVì đã có môi em thơm ngọt tựa sen hồng!Tết này anh không thèm đi chơi,Cine hay nhạc hội, Đà Lạt hay Vũng Tàu...Vì đã có em đem lại mộng đờiTô thêm vào lòng người chan chứa mọi nguồn vui.Tết nay anh không thèm đốt pháoVì tiếng cười em rộn rã lòng anh rồi!Tết này anh không thèm chơi đánh bàiVì trong vòng tay anh đã có em như ngọc ngàTết nay anh cũng chẳng chơi hoaVì môi em cười như chứa cả vườn xuân ...Tết này anh không thèm kẹo mứtVì đã có môi em thơm ngọt tựa sen hồng!Tết này anh không thèm đi chơi,Cine hay nhạc hội, Đà Lạt hay Vũng Tàu...Vì đã có em đem lại mộng đờiTô thêm vào lòng người chan chứa mọi nguồn vui.Tết nay anh không thèm đốt pháoVì tiếng cười em rộn rã lòng anh rồi!Tết này anh không thèm chơi đánh bàiVì trong vòng tay anh đã có em như ngọc ngàTết nay anh cũng chẳng chơi hoaVì môi em cười như chứa cả vườn xuân ...Tết nay anh cũng chẳng chơi hoaVì môi em cười như chứa cả vườn xuân ...


Tết này anh không thèm kẹo mứtVì đã có môi em thơm ngọt tựa sen hồng!Tết này anh không thèm đi chơi,Cine hay nhạc hội, Đà Lạt hay Vũng Tàu...Vì đã có em đem lại mộng đờiTô thêm vào lòng người chan chứa mọi nguồn vui.Tết nay anh không thèm đốt pháoVì tiếng cười em rộn rã lòng anh rồi!Tết này anh không thèm chơi đánh bàiVì trong vòng tay anh đã có em như ngọc ngàTết nay anh cũng chẳng chơi hoaVì môi em cười như chứa cả vườn xuân ...Tết này anh không thèm kẹo mứtVì đã có môi em thơm ngọt tựa sen hồng!Tết này anh không thèm đi chơi,Cine hay nhạc hội, Đà Lạt hay Vũng Tàu...Vì đã có em đem lại mộng đờiTô thêm vào lòng người chan chứa mọi nguồn vui.Tết nay anh không thèm đốt pháoVì tiếng cười em rộn rã lòng anh rồi!Tết này anh không thèm chơi đánh bàiVì trong vòng tay anh đã có em như ngọc ngàTết nay anh cũng chẳng chơi hoaVì môi em cười như chứa cả vườn xuân ...Tết này anh không thèm kẹo mứtVì đã có môi em thơm ngọt tựa sen hồng!Tết này anh không thèm đi chơi,Cine hay nhạc hội, Đà Lạt hay Vũng Tàu...Vì đã có em đem lại mộng đờiTô thêm vào lòng người chan chứa mọi nguồn vui.Tết nay anh không thèm đốt pháoVì tiếng cười em rộn rã lòng anh rồi!Tết này anh không thèm chơi đánh bàiVì trong vòng tay anh đã có em như ngọc ngàTết nay anh cũng chẳng chơi hoaVì môi em cười như chứa cả vườn xuân ...Tết nay anh cũng chẳng chơi hoaVì môi em cười như chứa cả vườn xuân ...


*Mùa Xuân Xôn Xao

Tín Nguyễn ft Dương Hồng Loan

*
104.095


http://musicmd1fr.cusc.edu.vn.net/bucket-image-cusc.edu.vn/images/singer/20160811/0f63bc6cfcaad0485f9d7648d2853f8c5f9347cc.jpg

Điệu Buồn Bolero

Dương Anh Tâm ft Tín Nguyễn

*
51.445


http://musicmd1fr.cusc.edu.vn.net/bucket-image-cusc.edu.vn/images/singer/20160407/5dc970da89d2ee78b5bcc29b3b5b9f9f7863a795.jpg
http://musicmd1fr.cusc.edu.vn.net/bucket-image-cusc.edu.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.cusc.edu.vn.net/bucket-image-cusc.edu.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.cusc.edu.vn.net/bucket-image-cusc.edu.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.cusc.edu.vn.net/bucket-image-cusc.edu.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.cusc.edu.vn.net/bucket-image-cusc.edu.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.cusc.edu.vn.net/bucket-image-cusc.edu.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.cusc.edu.vn.net/bucket-image-cusc.edu.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.cusc.edu.vn.net/bucket-image-cusc.edu.vn/images/singer/20120119/OEzKs6HWyvfBmo89sVYY590be8efb1e2b.jpg