Tết Nay Anh Ko Thèm Đốt Pháo

Tết này anh không thèm kẹo mứtVì đã có môi em thơm ngọt tựa sen hồng!Tết này anh ko thèm đi chơi,Cine xuất xắc nhạc hội, Đà Lạt xuất xắc Vũng Tàu...Vì đã tất cả em đem lại mộng đờiTô cấp dưỡng lòng người chan chứa phần nhiều nguồn vui.Tết ni anh không thèm đốt pháoVì tiếng cười cợt em rộn ràng lòng anh rồi!Tết này anh không thèm chơi đánh bàiVì trong vòng tay anh đã gồm em như ngọc ngàTết ni anh cũng chẳng chơi hoaVì môi em cười cợt như đựng cả vườn cửa xuân ...Tết này anh không thèm kẹo mứtVì đã tất cả môi em thơm ngọt tựa sen hồng!Tết này anh ko thèm đi chơi,Cine xuất xắc nhạc hội, Đà Lạt tuyệt Vũng Tàu...Vì đã bao gồm em đưa về mộng đờiTô sản xuất lòng người chan chứa đông đảo nguồn vui.Tết nay anh ko thèm đốt pháoVì tiếng cười em rộn rã lòng anh rồi!Tết này anh không thèm nghịch đánh bàiVì trong tầm tay anh đã có em như ngọc ngàTết ni anh cũng chẳng đùa hoaVì môi em cười cợt như cất cả vườn cửa xuân ...Tết này anh không thèm kẹo mứtVì đã gồm môi em thơm ngọt tựa sen hồng!Tết này anh không thèm đi chơi,Cine giỏi nhạc hội, Đà Lạt hay Vũng Tàu...Vì đã bao gồm em đưa về mộng đờiTô cung cấp lòng người chan chứa phần đông nguồn vui.Tết ni anh không thèm đốt pháoVì tiếng cười cợt em rộn ràng tấp nập lòng anh rồi!Tết này anh ko thèm nghịch đánh bàiVì trong tầm tay anh đã bao gồm em như ngọc ngàTết nay anh cũng chẳng chơi hoaVì môi em cười cợt như đựng cả sân vườn xuân ...Tết ni anh cũng chẳng chơi hoaVì môi em cười như chứa cả vườn cửa xuân ...


Tết này anh ko thèm kẹo mứtVì đã gồm môi em thơm ngọt tựa sen hồng!Tết này anh không thèm đi chơi,Cine hay nhạc hội, Đà Lạt hay Vũng Tàu...Vì đã gồm em mang đến mộng đờiTô phân phối lòng tín đồ chan chứa mọi nguồn vui.Tết ni anh ko thèm đốt pháoVì tiếng cười cợt em rộn ràng lòng anh rồi!Tết này anh ko thèm chơi đánh bàiVì trong vòng tay anh đã bao gồm em như ngọc ngàTết nay anh cũng chẳng nghịch hoaVì môi em mỉm cười như chứa cả vườn cửa xuân ...Tết này anh không thèm kẹo mứtVì đã có môi em thơm ngọt tựa sen hồng!Tết này anh ko thèm đi chơi,Cine xuất xắc nhạc hội, Đà Lạt tuyệt Vũng Tàu...Vì đã tất cả em đưa về mộng đờiTô cấp dưỡng lòng người chan chứa đông đảo nguồn vui.Tết nay anh không thèm đốt pháoVì tiếng mỉm cười em rộn rã lòng anh rồi!Tết này anh ko thèm nghịch đánh bàiVì trong khoảng tay anh đã tất cả em như ngọc ngàTết nay anh cũng chẳng đùa hoaVì môi em cười cợt như cất cả vườn xuân ...Tết này anh không thèm kẹo mứtVì đã có môi em thơm ngọt tựa sen hồng!Tết này anh không thèm đi chơi,Cine xuất xắc nhạc hội, Đà Lạt tuyệt Vũng Tàu...Vì đã có em đưa về mộng đờiTô thêm vào lòng fan chan chứa rất nhiều nguồn vui.Tết nay anh không thèm đốt pháoVì tiếng cười em rộn ràng tấp nập lòng anh rồi!Tết này anh không thèm nghịch đánh bàiVì trong tầm tay anh đã gồm em như ngọc ngàTết nay anh cũng chẳng nghịch hoaVì môi em cười cợt như cất cả sân vườn xuân ...Tết nay anh cũng chẳng nghịch hoaVì môi em cười cợt như cất cả vườn cửa xuân ...


*mùa xuân Xôn Xao

Tín Nguyễn ft Dương Hồng Loan

*
104.095


http://musicmd1fr.cusc.edu.vn.net/bucket-image-cusc.edu.vn/images/singer/20160811/0f63bc6cfcaad0485f9d7648d2853f8c5f9347cc.jpg

Điệu bi đát Bolero

Dương Anh trọng tâm ft Tín Nguyễn

*
51.445


http://musicmd1fr.cusc.edu.vn.net/bucket-image-cusc.edu.vn/images/singer/20160407/5dc970da89d2ee78b5bcc29b3b5b9f9f7863a795.jpg
http://musicmd1fr.cusc.edu.vn.net/bucket-image-cusc.edu.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.cusc.edu.vn.net/bucket-image-cusc.edu.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.cusc.edu.vn.net/bucket-image-cusc.edu.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.cusc.edu.vn.net/bucket-image-cusc.edu.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.cusc.edu.vn.net/bucket-image-cusc.edu.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.cusc.edu.vn.net/bucket-image-cusc.edu.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.cusc.edu.vn.net/bucket-image-cusc.edu.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.cusc.edu.vn.net/bucket-image-cusc.edu.vn/images/singer/20120119/OEzKs6HWyvfBmo89sVYY590be8efb1e2b.jpg