Bài hát bài ca tết cho em

*

* Ví dụ: "Con mặt đường xưa em đi" hoặc "Con duong xua em di" hoặc "cdxed"

* cửa hàng chúng tôi khuyến khích gõ tên bài xích hát không dấu hoặc viết tắt của tên bài hát: ví như "Con duong xua em di" hoặc "cdxed" để công dụng tìm được buổi tối ưu nhất.

* bấm chuột nút TRÌNH CHIẾU giúp xem toàn màn hình (chỉ bao gồm trên thứ tính).


Tết này anh không thèm kẹo mứt, vì chưng đã có môi em thơm ngọt tựa sen hồng, đầu năm mới này anh không thèm đi chơi, Xi-nê xuất xắc nhạc hội, Đà Lạt xuất xắc Vũng Tàu...

Vì đã bao gồm em đưa về mộng đời, Tô thêm vào lòng người, Chan chứa số đông nguồn vui, đầu năm này anh không thèm đốt pháo, do tiếng cười cợt em rộn ràng lòng anh rồi...

<ĐK: > tết này anh ko thèm đùa đánh bài, Vì trong tầm tay anh đã tất cả em như ngọc ngà, đầu năm này anh cũng chẳng đùa hoa, vì chưng môi em cười cợt như chứa cả vườn cửa xuân...

== DẠO NHẠC ==

Tết này anh ko thèm kẹo mứt, vì đã có môi em thơm ngọt tựa sen hồng, đầu năm này anh không thèm đi chơi, Xi-nê hay nhạc hội, Đà Lạt xuất xắc Vũng Tàu...

Vì đã gồm em đem đến mộng đời, Tô sản xuất lòng người, Chan chứa hầu hết nguồn vui, đầu năm này anh ko thèm đốt pháo, vày tiếng mỉm cười em rộn ràng tấp nập lòng anh rồi...

<ĐK: > đầu năm này anh ko thèm đùa đánh bài, Vì trong vòng tay anh đã gồm em như ngọc ngà, tết này anh cũng chẳng nghịch hoa, vày môi em mỉm cười như đựng cả sân vườn xuân...

<ĐK: > đầu năm mới này anh không thèm chơi đánh bài, Vì trong tầm tay anh đã gồm em như ngọc ngà, đầu năm này anh cũng chẳng nghịch hoa, bởi vì môi em cười như đựng cả sân vườn xuân...

* đầu năm này anh cũng chẳng nghịch hoa, vị môi em cười.. Như chứa.. Cả sân vườn xuân......

== HẾT BÀI ==


Tết này em ko thèm kẹo mứt, vì đã gồm môi anh thơm ngọt tựa sen hồng, đầu năm mới này em ko thèm đi chơi, Xi-nê giỏi nhạc hội, Đà Lạt tốt Vũng Tàu...

Vì đã có anh đem lại mộng đời, Tô cung ứng lòng người, Chan chứa các nguồn vui, đầu năm này em không thèm đốt pháo, do tiếng cười anh rộn ràng lòng em rồi...

<ĐK: > đầu năm mới này em ko thèm chơi đánh bài, Vì trong khoảng tay em đã gồm anh như ngọc ngà, tết này em cũng chẳng đùa hoa, vì chưng môi anh mỉm cười như đựng cả vườn cửa xuân...

== DẠO NHẠC ==

Tết này em không thèm kẹo mứt, bởi đã tất cả môi anh thơm ngọt tựa sen hồng, đầu năm này em không thèm đi chơi, Xi-nê xuất xắc nhạc hội, Đà Lạt giỏi Vũng Tàu...

Vì đã tất cả anh đem về mộng đời, Tô cung cấp lòng người, Chan chứa phần nhiều nguồn vui, tết này em ko thèm đốt pháo, do tiếng mỉm cười anh rộn ràng tấp nập lòng em rồi...

<ĐK: > tết này em ko thèm nghịch đánh bài, Vì trong tầm tay em đã bao gồm anh như ngọc ngà, đầu năm mới này em cũng chẳng đùa hoa, vì chưng môi anh mỉm cười như đựng cả vườn cửa xuân...

<ĐK: > tết này em ko thèm chơi đánh bài, Vì trong vòng tay em đã tất cả anh như ngọc ngà, đầu năm này em cũng chẳng chơi hoa, bởi môi anh cười như cất cả vườn xuân...

* đầu năm này em cũng chẳng chơi hoa, vị môi anh cười.. Như chứa.. Cả vườn cửa xuân......