Tâm lý học xã hội là gì

Tâm lý học tập xã hội là phân ngành của tư tưởng học triệu tập vào quá trình các hiện tượng kỳ lạ xã hội tác động lên con fan và phương pháp con người hệ trọng với nhau. Giải pháp ta nhìn nhận về bạn dạng thân vào mối cửa hàng với quả đât đóng một vai trò quan trọng trong từng lựa chọn, từng hành vi và lòng tin của mỗi người. Ngược lại, chủ ý của người khác cũng tác động đến hành vi và phương pháp ta chú ý nhận phiên bản thân.

Social psychology is a branch of psychology concerned with how social phenomena influence us and how people interact with others. The way we perceive ourselves in relation khổng lồ the rest of the world plays an important role in our choices, behaviors, và beliefs. Conversely, the opinions of others also impact our behavior & the way we view ourselves.

Tâm lý học tập xã hội và đông đảo khái niệm phải nắm rõ. Social Psychology Concepts You Should Understand

NĂm bắt được tâm lý học thôn hội hoàn toàn có thể hữu ích cho mình vì nhiều lý do.

Understanding social psychology can be useful for many reasons.

Thứ nhất, ta hoàn toàn có thể hiểu rõ rộng làm thay nào mà đông đảo nhóm tín đồ khác nhau có thể tác đụng lên cách họ lựa lựa chọn hay hành động. Rộng nữa, nó tất cả thể được cho phép ta đánh giá sâu rộng hơn về sự atcs động của các nhận thức làng mạc hội lên từng mối liên hệ và xúc tiến của ta với những người khác.

First, we can better understand how groups impact our choices và actions. Additionally, it also allows us lớn gain a greater appreciation for how our social perceptions affect our interactions with other people.

Có một trong những nội dung cơ bản của hành vi xã hội có vai trò lớn đưa ra quyết định cách ta hành động và nhìn nhận bạn dạng thân.

There are some basic aspects of social behavior that play a large role in our actions and how we see ourselves.

1.Hành vi làng mạc hội luôn hướng đến mục tiêu tuyệt nhất định. Social behavior is goal-oriented.

Tương tác xã hội hỗ trợ chúng ta đạt được phương châm hoặc thỏa mãn nhu cầu các nhu cầu. Một số kim chỉ nam hoặc nhu yếu chung hoàn toàn có thể kể mang đến là yêu cầu được liên kết xã hội, ước muốn hiểu được bản thân và những người dân xung quanh, cầu muốn đã có được hoặc bảo trì vị thế bạn dạng thân hoặc sự đảm bảo an toàn và nhu yếu được bầu bạn.

Our interactions serve goals or fulfill needs. Some common goals or needs include the need for social ties, the desire to understand ourselves and others, the wish khổng lồ gain or maintain status or protection và the need lớn attract companions.2. Sự thúc đẩy giữa cá thể và hoàn cảnh hoàn toàn có thể quyết định kết quả. The interaction between the individual and the situation helps determine the outcome.

Để hiểu được không hề thiếu tại sao con bạn lại hành động như nắm này như vậy kia, ta bắt buộc nhìn vào thực chất tính biện pháp của từng cá nhân, từng tình huống/bối cảnh, với sự liên hệ giữa chúng. Có khá nhiều thời điểm, con người ta cư xử rất không giống nhau tùy trực thuộc vào hoàn cảnh.

To fully understand why people vị the things that they do, it is essential lớn look at individual characteristics, the situation and context, and the interaction between these two variables. In many instances, people behave very differently depending upon the situation.

Ví dụ, một người bình thường ít nói cùng dè dặt rất có thể trở đề nghị cởi mở hơn khi bị để vào thế phải dẫn dắt, chỉ huy ai đó. Một ví dụ khác là con người dân có những hành vi ứng xử lúc ở trong một đội khác với lúc họ ở 1 mình. Những yếu tố về môi trường và hoàn cảnh đóng một vai trò đặc biệt quan trọng và gây tác động lên hành động của bọn chúng ta.

For example, someone who is normally quiet & reserved might become much more outgoing when placed in some type of leadership role. Another example is how people sometimes behavior differently in groups than they would if they were by themselves. Environmental and situational variables play an important role & have a strong influence on our behavior.

3. Con fan thường dành ra phần lớn thời gian để để ý đến các tình huống xã hội. People spend a great khuyễn mãi giảm giá of time considering social situations.

Các mối hệ trọng xã hội tạo điều kiện cho ta hình thành ý niệm và dìm thức phiên bản thân. Một cách thức hình thành quan niệm về bản thân là thông qua quá trình đánh giá phản chiếu, có nghĩa là ta sẽ tưởng tượng ra cách bạn khác đánh giá về bọn chúng ta. Một phương pháp khác là qua so sánh xã hội, chỗ ta so sánh bạn dạng thân với những người khác trong nhóm các bạn của bọn chúng ta.

Our social interactions help form our self-concept và perception. One method of forming self-concept is through the reflected appraisal process in which we imagine how other people see us. Another method is through the social comparison process whereby we consider how we compare to lớn other people in our peer group.

Đôi khi chúng ta so sánh theo chiều hướng đi lên, tức ta tiến công giá bạn dạng thân dựa trên những người xuất sắc hơn, tốt hơn ta về một/một số góc cạnh nào đó. Ngoài ra, ta còn đối chiếu theo chiều đi xuống, tức là đối với những người dân kém rộng ta.

Sometimes we engage in upward social comparison where we rate ourselves against people who are better off than us in some way. In other instances, we might engage in downward social comparison where we contrast our own abilities to those of others who are less capable.

4. Bọn họ cũng phân tích và lý giải hành vi của những người quanh. We also analyze & explain the behavior of those around us.

Một hiện tượng thông dụng là xu hướng xác nhận sự muốn đợi bao gồm sẵn, tức là ta hay ngó lơ những yếu tố nhưng mà ta không muốn đợi tuyệt nghĩ đến, cầm vào đó ta chỉ kiếm tìm kiếm bằng chứng để xác thực niềm tin ta kiến thiết sẵn về người khác. Điều này giúp dễ dàng và đơn giản hóa trái đất quan, tuy vậy nó cũng bóp méo nhận thức cùng từ đó góp thêm phần hình thành những lối bốn duy khuôn mẫu và thành kiến. Ví dụ, nếu khách hàng nghĩ mọi tín đồ sẽ cư xử theo cách A, bạn có thể sẽ tìm kiếm kiếm các chứng cứ để khẳng định niềm tin của công ty là đúng, đôi khi ngó lơ các minh chứng đi trái lại với lòng tin xây dựng sẵn trong bạn.

One common phenomenon is the expectation confirmation, where we tend to lớn ignore unexpected attributes and look for evidence that confirms our preexisting beliefs about others. This helps simplify our worldview, but it also skews our perception and can contribute to stereotyping. For example, if you expect people khổng lồ behave in a certain way, you might look for examples that confirm your belief while at the same time ignoring evidence that conflicts with your existing opinions.

5. Ta thường xuyên tin hành động của một fan là chỉ thị cho tính giải pháp của họ. We often believe that a person’s behavior is a good indicator of their personality.

Thuyết tư duy tương ứng hoàn toàn có thể giúp lý giải một nguyên tố gây ảnh hưởng lên quá tình ta đánh giá người khác. Nó xuất hiện thêm khi ta suy đoán một hành động và hành vi nào đó của người khác tất cả liên quan tới các ý định cùng tính bí quyết của họ. Ví dụ, nếu như ta thấy một người thiếu nữ đang giúp đỡ một người lớn tuổi qua đường, ta có thể quy kết rằng cô ấy là một trong người tử tế.

Another influence on our perceptions of other people can be explained by the theory of correspondent inferences. This occurs when we infer that the actions & behaviors of others correspond to their intentions & personalities. For example, if we see a woman helping an elderly person cross the street, we might assume that she is a kind-hearted person.

Hành vi có tính tin báo trong một vài tình huống, mặc dù nhiên nhiều lúc nó cũng không đúng mực lắm nhất là khi fan thực hiện hành vi đó cụ ý. Ví như vòng tương tác số lượng giới hạn với tín đồ khác bị giới hạn trong phạm vi hẹp, hành vi bọn họ thấy rất có thể không mang ý nghĩa điển hình hoặc được tiến hành do hoàn cảnh rõ ràng thúc đẩy rộng là do phiên bản chất, tính giải pháp mấu chốt của bạn đó. Như trong ví dụ trước, người phụ nữ hoàn toàn có thể chỉ giúp tín đồ cao tuổi vì chưng cô ấy được thuê để triển khai điều đó chứ chưa hẳn do cô ấy có tấm lòng nhân hậu.

While behavior can be informative in some instances, especially when the person’s actions are intentional, it can also be misleading. If we have limited interaction with someone, the behavior we see may be atypical or caused by the specific situation rather than by the person’s overriding dispositional characteristics. In the previous example, the woman might only be helping the elderly person because she has been employed to bởi so instead of out of the kindness of her heart.

Tại sao lại đề nghị học tâm lý học làng mạc hội. Why Studying Social Psychology Is Important

Tìm hiểu những về tư tưởng học buôn bản hội có thể mở với sự hiểu biết của khách hàng về phiên bản thân và thế giới xung quanh bạn. Qua việc tò mò cách nhỏ người nhìn nhận và đánh giá nhau, cư xử không giống nhau nhau lúc ở trong số những nhóm khác nhau, sự hình thành thái độ, chúng ta cũng có thể đánh giá đúng mực về những tác động của đầy đủ mối can hệ xã hội lên từng cá nhân.

Learning more about social psychology can enrich your understanding of yourself and of the world around you. By learning more about how people view others, how they behave in groups và how attitudes are formed, you can gain a greater appreciation for how social relationships influence individual functioning.