PHÉP LẠ HẰNG NGÀY

Quả trứng mà quán triệt gà ấp.Thì vẫn luôn là quả trứng nhưng thôi.Quả trứng ngày đêm vào đêm ấp.Thì một chú gà nhỏ ra đời.Pi pi pi pi pi pi pi pi pi.Hạt thóc mà lại không gieo vào đất.Thì vẫn là hạt thóc cơ mà thôi.Hạt thóc cơ mà gieo ngay vào đất.Thì đồng lúa mọc lên giỏi tươi.Pi pi pi pi pi pi pi pi pi.Lời hứa mà không phải lo ngại gìn giữ.Thì vẫn chính là lời hứa mà thôi.Lời hứa cho dù hay ơi là hay.Một con vẹt cũng nói được ngay.Pi pi pi pi pi pi pi pi pi.Phép lạ mặt hàng ngày.Thần tiên giấu trong đôi bàn tay.Hôm qua là phân tử mầm.Hôm hiện nay đã thành cây.Phép lạ mặt hàng ngày.Thần tiên giấu trong song bàn tay.Cho bao niềm đắm đuối biết cất cánh bay.Pi pi pi pi pi pi pi pi pi.


Quả trứng mà quán triệt gà ấp.Thì vẫn là quả trứng nhưng mà thôi.Quả trứng ngày đêm đêm ngày ấp.Thì một chú gà bé ra đời.Pi pi pi pi pi pi pi pi pi.Hạt thóc nhưng mà không gieo vào đất.Thì vẫn luôn là hạt thóc mà lại thôi.Hạt thóc mà lại gieo ngay lập tức vào đất.Thì đồng lúa mọc lên tốt tươi.Pi pi pi pi pi pi pi pi pi.Lời hứa mà không lo ngại gìn giữ.Thì vẫn luôn là lời hứa mà lại thôi.Lời hứa dù hay ơi là hay.Một nhỏ vẹt cũng nói được ngay.Pi pi pi pi pi pi pi pi pi.Phép lạ sản phẩm ngày.Thần tiên che trong đôi bàn tay.Hôm qua là phân tử mầm.Hôm hiện nay đã thành cây.Phép lạ mặt hàng ngày.Thần tiên che trong song bàn tay.Cho bao niềm đê mê biết chứa cánh bay.Pi pi pi pi pi pi pi pi pi.


*Ước Mơ Con bé dại Bé

nhỏ nhắn Trang Thư

*
986.965


http://musicmd1fr.cusc.edu.vn.net/bucket-image-cusc.edu.vn/images/singer/20140208/9fa9ff99358a537858be42386f9c944c3113fbde.jpg

hành trình dài Những niềm vui

những Ca Sĩ

*
389.180


http://musicmd1fr.cusc.edu.vn.net/bucket-image-cusc.edu.vn/images/singer/20120119/Aiz9ewZPojZKAtqQ555C590043792687c.jpg
http://musicmd1fr.cusc.edu.vn.net/bucket-image-cusc.edu.vn/images/singer/20120119/HwjsF32wctwkY7Si5Gdn5efed746398e1.jpg
http://musicmd1fr.cusc.edu.vn.net/bucket-image-cusc.edu.vn/images/singer/20171004/LJIS1REdIneYqbDuefmX5cadbf688afcf.jpg
http://musicmd1fr.cusc.edu.vn.net/bucket-image-cusc.edu.vn/images/singer/20120416/QUTQe8UMF3WKY913VCCo58f70e0895cf3.jpg
http://musicmd1fr.cusc.edu.vn.net/bucket-image-cusc.edu.vn/images/singer/20180518/FG94dh0xJXxZtCPIk7QD5afe9f5cdcbee.jpg
http://musicmd1fr.cusc.edu.vn.net/bucket-image-cusc.edu.vn/images/singer/20180518/FG94dh0xJXxZtCPIk7QD5afe9f5cdcbee.jpg
http://musicmd1fr.cusc.edu.vn.net/bucket-image-cusc.edu.vn/images/singer/20120803/003e5c439cfc154b871b7d35888c6135e867f0a5.jpg
http://musicmd1fr.cusc.edu.vn.net/bucket-image-cusc.edu.vn/images/singer/20170621/W2NLCqbikxvZFn5fQpq35949d915da086.jpg
http://musicmd1fr.cusc.edu.vn.net/bucket-image-cusc.edu.vn/images/singer/20160511/ZvomRuen5Ab1iAz5J3g15bb6d2b90793b.jpg