Sự Thật Hồ Chí Minh Có Vợ

Phần trình bày với chủ đề “Những Người vk và Tình của hồ nước Chí Minh” phụ thuộc tài liệu của các tác đưa viết về tp hcm như William Duiker, Pierre Brocheux, Thành Tín (Bùi Tín cựu đảng viên cộng sản), è Trọng Kim, nai lưng Gia Phụng…

Tăng Tuyết Minh


*
Tăng Tuyết Minh, trẻ và già

Hồ Chí Minh có làm đám cưới với Tăng Tuyết Minh tại quảng châu vào 10/1926. Từ bây giờ ông ta tất cả bí danh là Lý Thụy. Hai bạn sống thông thường với nhau rộng nửa năm. Đến 4/1927 thì Lý Thụy vứt Tăng Tuyết Minh, rời quảng châu đến các nơi không giống hoạt động, cũng để trốn lánh quân Tưởng Giới Thạch sẽ lùng bắt những người dân cộng sản.

Nguyễn Thị Minh Khai


*
Nguyễn Thị Minh Khai

Minh Khai là member Đảng cộng Sản Đông Dương cùng sang Hongkong hoạt động năm 1930, với mục đích thư cam kết riêng của Lý Thụy.

Ở Hongkong, tại trụ sở chi nhánh Bộ Đông Phương của thế giới cộng sản, hằng ngày, vào buổi sáng, đường minh khai học bao gồm trị bởi Lý Thụy đích thân truyền dạy. Từ kia nẩy sinh tình yêu nam cô bé giữa nhị người. Lý Thụy gồm đệ solo lên văn phòng công sở thuộc cục Viễn Đông cộng Sản (FEB = Far Eastern Bureau) nhằm xin cưới Minh Khai. Nhưng trong thời điểm tháng 4/1931, Noulens, đại diện văn phòng, viết thư tự chối, trả lời cho Lý Thụy rằng ông ta cần phải biết ít độc nhất 2 tháng trước ngày cưới.

Người vợ Nga

Tài liệu của ông Duiker cũng đều có đề cập cho tới một phụ nữ người Nga cơ mà Đảng cùng Sản nước ngoài đã cưới cho Lin/Linov sau thời điểm ông ta về Moscow cùng bị vào trường Đảng nhằm học tập. Có lời đồn thổi rằng Hồ tất cả một phụ nữ với người vk này.

Vera Vasilieva


*
Vera Vasilieva

Theo lời đàn bà của bà Vera Vasilieva (thành viên người Nga trong tổ chức triển khai Quốc tế cùng sản), kể đến nhà đàn bà sử học tập Sophia Quinn Judge (Hoa Kỳ), được trần ngọc thành Tín viết lại trong sách “Về cha Ông Thánh”, thì vào thời gian diễn ra đại hội nầy, ông Lin (tức Lý Thụy) hay kẹ lại công ty bà Vera Vasilieva thăm. Những lần ông cho tới thì giữ mùi nặng nước hoa nồng nàn, ăn diện rất chải chuốt, luôn mang cà vạt màu rất diện. Lin mang nhiều xống áo mới khuyến mãi ngay cho bà mẹ con cô Vera. Gồm khi ông ta ở lại đêm với ngủ trên sofa.

Nông Thị Ngát giỏi Nông Thị Trưng


*
Nông Thị Ngát/ Nông Thị Trưng

Năm 1941, hồ về Cao Bằng. Ở hang Pac Bo, dân làng người Tầy và Nùng call ông ta là Già Thu, chỉ riêng biệt Nông Thị Ngát điện thoại tư vấn là Chú Thu. Chú Thu đặt túng danh đến Ngát là Nông Thị Trưng, “hằng ngày cho lán Chú Thu một giờ và để được chỉ bảo.” Cuộc tình hang Pac Bó có kết quả là người nam nhi Nông Đức khỏe mạnh mà các sách báo sẽ đề cập tới.

Đỗ Thị Lạc

1942, Già Thu rời hang Pac Bo, lấy túng danh là sài gòn tìm đường hoạt động bên Tàu. Hồ bị quân Tưởng bắt với giam những tháng ở những trại giam vùng Quảng Tây tới Tĩnh Tây. Hồ về cho tới Pac Bo (Cao Bằng) vào gần thời điểm cuối năm 1944.

Trong số 18 cán bộ theo hồ nước về nước lần nầy gồm Đỗ Thị Lạc tức “chị Thuần”. Nhân thân của Đỗ Thị Lạc không được rõ ràng, chỉ biết rằng vào thời điểm năm 1942, khi tướng Quốc Dân Đảng trung hoa là Trương phạt Khuê tổ chức lớp huấn luyện chính trị và quân sự cho những tổ chức cách mạng nước ta ở Đại Kiều (gần Liễu Châu), Đỗ Thị Lạc theo học tập lớp truyền tin.

Khi về Pac Bo, Đỗ Thị Lạc được hồ nước Chí Minh trình làng với phiên bản làng là người thay thế sửa chữa Nông Thị Trưng. Lạc sống bình thường với bọn họ Hồ một thời gian, lo dạy trẻ em và vận động dọn dẹp ăn nghỉ ngơi của dân chúng ở Khuổi Nậm ngay gần Pac Bo. Sử gia trần Trọng Kim, trong sách Một Cơn Gió lớp bụi (trang 75) cho biết Đỗ Thị Lạc đã tất cả một người con gái với hồ nước Chí Minh. Tiếp đến thì hai bà bầu con mất tích.

*

Nông Thị Xuân


*
Hồ Chí Minh, Nông Thị Xuân, Nguyễn tất Trung

Một thiếu nữ xinh đẹp tín đồ Nùng, nói cách khác người xấu số nhất trong các những người bà xã của hồ Chí Minh. Khi Hồ thay đổi lãnh tụ quyền lực thì thiếu phụ cũng biến hóa một người hộ lý bao gồm thức.

Xuân ko được sinh sống tầm thường với Hồ mà bị ở 1 nơi khác và bị đo lường và tính toán bởi một tên bộ trưởng công an vô cùng lưu manh của tp hcm tên là trần Quốc Hoàn. Năm 1956, Xuân sinh mang đến Hồ một bé bỏng trai khắc tên là Nguyễn tất Trung. Tiếp nối Xuân ngõ ý ý muốn Hồ cho nữ trở thành một người bà xã chính thức. Xuân bị thủ tiêu bằng phương pháp trùm chăn vào đầu và đập nát đầu. Trước lúc chết, Xuân còn bị thương hiệu Hoàn hãm hiếp một cách tàn nhẫn.

Vụ tp hcm giết bà xã này đã làm được tung ra do lá thư của anh quân nhân là người ck sắp cưới của cô Vàng. đá quý là em họ của Xuân. Rubi là nhân hội chứng trong vụ giết người bịt miệng rất hung tàn này bởi Hồ Chí Minh thủ đoạn tạo ra. Sau đó cô Vàng cũng trở thành thủ tiêu, xác cô được tìm thấy bên trên sông bằng Giang. Vụ gần cạnh hại 2 cô Xuân với Vàng được ông Vũ Thư Hiên ghi ra trong “Đêm thân Ban Ngày”. Lá thư của anh bộ đội được đăng vào sách “Công Lý Đòi Hỏi” của cựu đảng viên Nguyễn Minh Cần.

*


Thư của anh bộ đội gởi quốc hội nói rõ cụ thể tại sao 2 cô Xuân với Vàng bị sài gòn và tập đoàn sát hại

Một vài ba hình ảnh không rõ mối cung cấp gốc


*

*

English version

Ho chi Minh’s Wives & LovePosts by Historical Pen

The presentation with the theme “Ho đưa ra Minh’s Wives và Loves” is based on documents written by authors about Ho bỏ ra Minh such as William Duiker, Pierre Brocheux, Thanh Tin (Former Communist party member Bui Tin), Tran vào Kim, Tran Gia Phung…

Tang Tuyet Minh

Ho bỏ ra Minh married Tang Tuyet Minh in Guangzhou on October 10, 1926. At this time, he had the alias of Ly Thuy. The two lived together for more than half a year. In April 1927, Ly Thuy left Tang Tuyet Minh and left Guangzhou khổng lồ work elsewhere, also to hide from Chiang Kai-shek’s army, who were searching for communists.

Nguyen Thi Minh Khai

Minh Khai was a member of the Indochinese Communist các buổi party and went lớn Hong Kong khổng lồ work in 1930, with the role of Ly Thuy’s personal secretary.

In Hong Kong, at the headquarters of the Communist International’s branch office of the Ministry of Oriental Affairs, every morning, phố minh khai studied politics personally taught by Ly Thuy. From there, a man-woman relationship arose between the two. Ly Thuy applied khổng lồ the office of the Communist Far Eastern Bureau (FEB = Far Eastern Bureau) khổng lồ marry Minh Khai. But in April 1931, Noulens, the office representative, wrote a letter of refusal, replying to Ly Thuy that he needed lớn know at least 2 months before the wedding date.

Soon after, also in April 1931, minh khai was arrested in Hong Kong, and was released early the following year. Ly Thuy, then alias Tong Van So, was arrested by the Hong Kong police on June 6, 1931 in Kowloon, near Hong Kong, & then deported in early 1933. Ly Thuy boarded a ship in Shanghai, took a train through the Siberian valleys, Vladivostok, và then reached Moscow in the early spring of 1934.

On July 25, 1935, the International Communist Congress opened in Moscow. In the declaration papers, đường minh khai recorded her husband as Lin, the pen name of Ho bỏ ra Minh at that time.

Russian Wife

Mr. Duiker’s document also mentions a Russian woman whom the International Communist các buổi party married khổng lồ Lin/Linov after he returned lớn Moscow and was admitted lớn the party school to lớn study. Rumor has it that Ho has a daughter with this wife.

Vera Vasilieva

According to lớn her daughter Vera Vasilieva (Russian member of the Communist International), told the historian Sophia Quinn Judge (USA), written by Mr. Thanh Tin in the book “On the Three Saints” , during this congress, Mr. Lin (ie Ly Thuy) often stopped by Vera Vasilieva’s house to lớn visit. Every time he came, there was a strong scent of his perfume, very well dressed, always wearing a very colorful tie. Lin brought many new clothes for her mother and daughter Vera. Sometimes he stayed the night and slept on the sofa.

Nong Thi Ngat or nong Thi Trung

In 1941, Ho returned to lớn Cao Bang. In Pac Bo cave, the Tay and Nung villagers called him Già Thu, only nong Thi Ngat called him Chú Thu. Chú Thu gave Ngat the alias of nống Thi Trung, “going lớn Chú Thu’s shack every day for an hour for instruction.” Pac Bo’s love affair resulted in the son of nong Duc Manh that many books and newspapers have mentioned.

Do Thi Lac

1942, Gia Thu left Pac Bo cave, took the alias Ho đưa ra Minh khổng lồ find a way lớn work in China. Ho was captured by Chiang forces and held for many months in jails from Guangxi to lớn Jingxi. Ho returned khổng lồ Pac Bo near the kết thúc of 1944.

Among the 18 cadres who followed Ho back to the country this time, there was bởi vì Thi Lac, meaning “sister Thuan”. Bởi Thi Lac’s identity is not clear, only know that in 1942, when the Chinese Kuomintang general Truong Phat Khue held a political và military training class for Vietnamese revolutionary organizations in dai Kieu (near Lieu Chau), bởi vì Thi Lac attended a communication class.

When returning lớn Pac Bo, bởi Thi Lac was introduced to the village by Ho đưa ra Minh as the replacement for nống Thi Trung. Lac lived with the Ho family for a while, taking care of children’s education and campaigning for people’s hygiene & accommodation in Khuoi nam near Pac Bo. Historian Tran trong Kim, in his book A Wind of Dust (page 75), said that vị Thi Lac had a daughter with Ho chi Minh. Then the mother and daughter went missing.

Nong Thi Xuan

A beautiful Nung woman, arguably the most unfortunate of Ho chi Minh’s wives. When Ho became the powerful leader, she also became an official personal service.

Xuan was not allowed to live with Ho but was in another place & was monitored by a very rogue police minister of Ho bỏ ra Minh named Tran Quoc Hoan. In 1956, Xuan gave birth to lớn a baby boy named Nguyen Tat Trung. Then Xuan asked Ho khổng lồ let her become an official wife. Xuan was killed by covering her head with a blanket và smashing her head. Before her death, Xuan was brutally raped by Hoan.

This case of Ho bỏ ra Minh’s wife’s murder was revealed by a letter from a soldier who was Ms. Vang’s fiancé. Vang is Xuan’s cousin. Vang is a witness in this very heinous silenced murder conspired by Ho bỏ ra Minh. After that, Ms. Vang was also killed, her body was found in the Bang Giang River. The murder of two Xuan & Vang was recorded by Mr. Vu Thu Hien in “Night in Days”.

The soldier’s letter was published in the book “Justice Requires” by former các buổi tiệc nhỏ member Nguyen Minh Can.